De Peueraar 19, maart 1992

Auteur: Eric Krebbers


3 milieuacties

Soms lijkt het alsof er heel wat gebeurt in Leiden. Op 22 februari vonden naar liefst 3 acties plaats op het gebied van dierenstrijd en milieu. Het ging om acties tegen het vliegverkeer, de bio-industrie en plastic tassen. Hieronder eerst het persbericht van Milieudefensie met betrekking tot de vliegactie.

"Vluchten kan niet meer! Milieudefensie Leiden voert actie tegen vliegverkeer. Op zaterdag 22 februari heeft Milieudefensie Leiden bij een tiental reisbureau's actie gevoerd. Doel is de consument, die juist in deze maand zijn vakantie boekt, te informeren over de vervuiling door het vliegtuig. De reisbureau's kregen een petitie aangeboden waarin wordt aangedrongen op maatregelen. Klanten van reisbureau's kregen folders aangeboden over de vervuiling van het vliegverkeer en mogelijke alternatieven daarvoor. Vliegen is de grofste vorm van milieubederf die bestaat. Zo kunnen de mensen die per vliegtuig naar Spanje reizen, net de energie die dat kost een heel jaar lang hun huis verwarmen. Vandaar dat de milieubeweging zegt: vluchten kan niet meer, zelfs niet op vakantie. De consument is zich van de ernst van de vliegvervuiling echter nog niet bewust. Zaterdag 22 februari is in het hele land actie gevoerd. Bij elk reisbureau is ook een poster opgehangen met de belangrijkste problemen en mogelijke alternatieven. Na deze informerende acties van Milieudefensie, vindt op 16 mei een grootscheepse manifestatie plaats tegen de uitbreiding van Schiphol. Ook op ander manieren zal de milieubeweging op spectaculaire wijze de aandacht gaan trekken van de vliegverkeerproblematiek."

Diezelfde dag voerden de Groenen, afdeling Leiden, een actie onder Leidse winkeliers om het gebruik van gratis plastic tassen terug te dringen. Helaas hebben we van hen geen persbericht mogen ontvangen en baseren we ons dus maar op het Leidsch Dagblad. Deze commerciële tegenhanger van de vrije pers neemt het niet zo nauw als het om kritische acties gaat en we kunnen dus niet garanderen dat de citaten echt van de Groenen afkomstig zijn.

"De Groenen willen de hoeveelheid huisvuil verminderen om te voorkomen dat grote vuilverbrandingen moeten worden gebouwd en Leiden zijn eigen huisvuil kan verwerken. "Leids vuil op Leids terrein, eigen vuil eerst", is het motto van de actie. Ze willen dat Leiden onmiddellijk begint met het bouwen van een eigen compostfabriek. "Het moet maar eens afgelopen zijn met het gesleep van ons afval", zo stellen zij. "Het Leidse afval reist het hele land door om uiteindelijk te belanden op stortplaatsen op de Drentse hei. Het bouwen van grote ovens is geen oplossing en de brutaliteit van minister Alders, die gemeenten en provincies wil dwingen om grote ovens te laten bouwen, is ongehoord. We verbranden nu al veel kostbare grondstoffen en materialen en Alders wil dat nog eens verdubbelen. Een grenzeloze kortzichtigheid van de milieuminister. Hij moet eens luisteren naar de milieubeweging", aldus de actievoerders."

Tot zover het Leidsch Dagblad van 22 februari. Wij willen nogmaals vriendelijk vragen of iedereen die een actie onderneemt de persverklaring ook aan ons wil toesturen. Denk aan je eigen vrije pers!

Tenslotte organiseerden Jongeren Milieu Actief en opnieuw Milieudefensie een theatrale processie tegen de bio-industrie. Er werd door zo'n 35 mensen geprotesteerd tegen de nadelige gevolgen van de bio-industrie en de slechte leefomstandigheden van dieren in de intensieve veehouderij. De deelnemers droegen spandoeken, vlaggen en kleurige vaandels met zich mee met daarop afbeeldingen van dieren uit de bio-industrie.

Onderweg werden bij een aantal slagerijen kransen gelegd. Het "JMA stelt voor om minder (of liever helemaal geen) vlees te eten. Zo zal de vraag naar vlees in de bio-industrie afnemen waardoor dieren een beter leven krijgen. Zo draagt iedereen een steentje bij aan de vermindering van de milieu-problemen: verzuring, vermesting en de roofbouw op de Derde Wereld", aldus de tekst op de poster.

Bij deze laatste actie was ook jullie verslaggever van de Peueraar aanwezig. Hier volgen zijn indrukken: Het begon al goed bij de eerste slagerij. Daar was een bodybuilder bij de deur geposteerd. De neergelegde krans werd direct weggesmeten en we werden gemaand op te rotten. De slager en slaagster, vermoed ik, te oordelen aan het bloed op hun witte jassen, vonden dat we maar naar de Hoogvliet supermarkt moesten gaan. Net als hen zouden wij er ook op uit zijn hun zaak kapot te maken, brulden ze ons toe. Erg triest. Deze mensen vechten tegen de voedselgiganten, maar worden daardoor zo beheerst dat ze verder weigeren naar het bloed op hun eigen handen te kijken. "Ga toch werken", werd ons vanuit die bebloede witte jassen toegeschreeuwd. De vrouw die de krans gelegd had zei nog dat ze ook werkte maar werd al weggeduwd.

De mensen in de zaak stonden schaapachtig (is dat het goede woord in dit verband?) te lachen en dat zouden nog heel veel vleeseters doen die dag. Je zal maar in een slagerij staan en jezelf als dierenliefhebber zien. Auw, dat wringt in je hoofd. Dan maar even stil zijn en hopen dat de mensen die de aandacht op je niet te rijmen gedrag gevestigd hebben weer weg zijn. Dan kan je weer rustig door consumeren.

Er waren ook mensen die de meer agressieve benadering kozen. "Ik bemoei me niet met die onzin", bromde een man die de folder weigerde aan te pakken. Een vrouw begon echt volkomen belachelijk te krijsen "vlees, lekker. hmmm!". en ze schreeuwde ons nog "imbecielen" na. Maar er waren ook klappende mensen en mensen die spontaan meeliepen. Een tweetal met zware boodschappen zeulende oma's, zal ik maar zeggen, zagen de actie ook wel zitten. Zegt de een tegen de ander: "ja meid, het is waar hè?", waarop die ander beaamt: "en dat bij een slagerij voor de deur, dapper hoor".

De tocht maakte heel wat los. Dat ligt natuurlijk voornamelijk aan het feit dat de meeste mensen volstrekt arrogant menen te mogen beschikken over het leven van dieren en dan met zo'n 35 vegetariërs geconfronteerd worden.

Er werd een goede folder uitgedeeld die benadrukte dat de bio-industrie samenhangt met ons productie systeem. Triest was echter dat de processie voor wat betreft de geroepen leuzen niet verder kwam dan: "wij zeggen boe tegen de bio-industrie". Daarnaast was het ook erg jammer dat de vele vaandels afbeeldingen waren van Walt Disney-achtige dieren. Is het echt nodig om dieren waar je voor op komt te idealiseren tot tekenfilmdieren? Waarom is het nodig om op dit soort sentimentalisme in te spelen? Volgende keer graag wat meer spandoeken of iets dergelijks en leuzen met argumenten.

Merkwaardig is het ook als je, zoals de jongeren van Milieu Actief, ma afloop van je actie "Leve de dieren" roept en je toch als eis de levensomstandigheden van dieren in de bio-industrie kiest. Logischer zou dan zijn je te verzetten tegen het doden van dieren. Gevolg van deze strategie is dat de processie-gangers de steun van een scharrelslager aangeboden kregen. Alsof die zich nu zo inzet voor het leven van dieren. Ik word af en toe zo verschrikkelijk moe van al die "realistische" en gematigde actievoerders met hun beperkte eisen.

Terug