De Peueraar 20, april 1992

Auteur: Redactie


Een kleintje in opmars

Een maand of drie geleden kwam de redactie van De Peueraar op het idee om meer energie te steken in de bekendheid van De Peueraar. De Peueraar heeft op dit moment een klein bereik, en dat willen we veranderen. We willen meer mensen aanspreken, meer aan de weg timmeren met ons links gedachtegoed en onze kernachtige stellingname. Pretenties? Misschien wel, en waarom niet?

De Peueraar is het dwergje van de nieuwsvoorziening in de Leidse regio. Het valt niet mee om door te dringen in de wirwar van de reuzen van het nieuws en de informatie. Commerciële media als dagbladen, opiniebladen, radio en televisie proberen elkaar voortdurend te overschreeuwen. In dit mediaspektakel worden de dwergen door de reuzen vertrapt. De nieuwsvoorziening is gemonopoliseerd in enkele gigantische bedrijven.

Informatie is, zoals alle kapitalistische waren in de samenleving, een product dat je moet zien te verkopen. Het is voor de reuzen belangrijk dat je informatie verkoopt. Informatie is "big business", en "the medium is the message". "Kennis is macht", maar voor het multinationale media-circus geldt: "Kennis is winst". Telegraaf en Volkskrant, Veronica en Vara, het lijkt allemaal een pot nat te zijn. En dat is het ook. Het zijn eenheidsworsten en hapklare brokken.

De kleintjes, zoals De Peueraar, worden over het hoofd gezien. Soms houden ze zich klein, soms worden ze klein gehouden. Wij zijn overtuigd van het belang van een alternatieve, linkse informatiestroom. Een stroom die ingaat tegen het heersende eenrichtingsverkeer. Een stroom om tegenwicht te bieden aan de desinformatie en pulp van de commerciële media. We denken dat er in Leiden een hoop mensen rondlopen die nog nooit van De Peueraar hebben gehoord. Mensen die wel belangstelling voor ons blad zouden kunnen hebben. Daarom hebben we besloten om De Peueraar in de Leidse regio een maand lang extra onder de aandacht te brengen.

Wat gaan we doen? We willen in mei met een gratis nummer uitkomen. Dat nummer zal in een grote oplage worden verspreid. Op zoveel mogelijk openbare plekken in de Leidse regio zal De Peueraar gratis verkrijgbaar zijn. Leiden zal volkomen te hangen met Peueraar-posters. Op zaterdagen zullen we met een informatiestand in het centrum van Leiden zijn te vinden. Aan allerlei organisaties, Derde Wereld-groepen, vrouwengroepen, linkse partijen, milieugroepen, en dergelijk, zullen we vragen om De Peueraar te verspreiden onder de achterban. Verder zullen we de commerciële media in mei bestoken met ingezonden brieven. We zullen reageren op hun eenzijdige en door de belangen van rijken en machtigen gedicteerde berichtgeving. Nieuwsvoorziening die vaak seksistisch en racistisch is. Kortom, we willen in mei op grotere schaal de aandacht vestigen op het bestaan van een alternatief nieuwsmedium als De Peueraar. Een blad dat broodnodig is in deze harde tijden.

Uiteraard betekent dit behoorlijk wat werk. We willen jou, lezer, vragen om ook wat tijd te steken in onze campagne. Bijvoorbeeld door exemplaren van het mei-nummer te verspreiden, en van Peueraar-posters. Als je in een groep actief bent, dan zou je ons blad daar onder de aandacht kunnen brengen. En in je familie-, vrienden- en kennissenkring. Misschien ken je iemand die zin heeft om met de campagne mee te werken. Neem in deze gevallen gerust contact op met ons. Tips, suggesties en medewerking stellen we erg op prijs.

Terug