De Peueraar 20, april 1992

Auteur: Lidie Bossen


(ingezonden)

Actievoorstel tegen DMIN

Onderstaand stuk is een actievoorstel dat we ontvingen van Lidie Bossen. Het is gericht tegen het Direct Marketing Instituut Nederland, dat naar eigen zeggen 250 bedrijven vertegenwoordigt "die zich bij hun zakelijke en ideële communicatie rechtstreeks tot u richten, waaronder een groot aantal organisaties dat de verspreiding van ongeadresseerde verzendingen verzorgt." Met andere woorden, DMIN is verantwoordelijk voor vrijwel alle reclametroep die je, milieudefensiesticker of niet, in de bus gedonderd krijgt. Je kan deze vloek op je brievenbus afkopen door het bestellen van een DMIN-sticker. De redactie is zo vrij geweest in de brief van Lidie de citaten uit de DMIN-advertentie bij te voegen:

Hieronder een citaat uit een krantenadvertentie van DMIN waarin, wordt "aangetoond" dat slechts een futiliteit sommige mensen ertoe drijft ongevraagd (reclame)drukwerk niet te willen ontvangen en daarmee - stom genoeg - ook informatie over gezondheid en natuurbehoud...

"Uw brievenbus brengt de wereld dichterbij. Wanneer u uw brievenbus leegt, komt u natuurlijk ook folders, brochures en huis-aan-huis bladen tegen, die gratis worden verspreid. Dat kan een stapel zijn. Maar wel een stapel die u op de hoogte houdt. U wordt hiermee net zo goed geïnformeerd over aanbiedingen, voordeelacties en nieuwe producten, als over organisaties die zich inspannen voor bijvoorbeeld gezondheidszorg en behoud van natuurgebieden. Er zijn mensen die zich hiervoor niet interesseren. Ze hebben geen tijd om het te lezen of ze vinden het een onnodige belasting van het milieu. Dit laatste punt vraagt om enige nuancering. Want anders dan veel mensen denken, zit het probleem niet in het gebruik van bomen die nodig zijn voor de productie van al dat papier. Zo wordt van het totale papierverbruik in ons land slechts (!, red.) zo'n 7 procent gebruikt voor huis-aan-huis kranten en 3 procent voor ongeadresseerd drukwerk. En gelukkig is vrijwel al het papier al eens gebruikt: de Nederlandse papierindustrie scoort met 70 procent oud papier als grondstof verreweg het hoogst in Europa. De resterende 30 procent is afkomstig uit speciaal aangeplante productiebossen".

(Daarvoor worden hele provincies in de Derde Wereld onteigend, die verder gespeend zijn van de natuurlijke, variaties die gezonde bossen kenmerken en die, in heel korte tijd de grond volledig uitputten en een woestijn achterlaten enzovoorts, redactie)

Wij, die milieubelastende vervuiling en verspilling willen tegengaan, moeten extra moeite doen: briefje schrijven, adres geven, 2,40 betalen, in plaats van dat de verspillers en vervuilers meer moeite moeten doen. (Je kan een sticker bij DMIN bestellen die je vrijwaart van al die bagger, redactie) In de consumentengids (maart 1992), die steeds meer milieu tussen de artikelen over auto's doet, staat een bericht over dezelfde reclameclub DMIN, maar nu met gratis sticker. De manier van redeneren over milieu in de advertentie en het verschillend berichten over geld, afhankelijk van waar het bericht staat, horen wel bij elkaar.

De MINclub bestaat ervan consumptie te stimuleren, terwijl het milieu eerder het consuminderen nodig heeft! Hoe dan ook weigert DOMN te doen wat op de sticker van Vereniging Milieudefensie staat of op eigengemaakte stickers, en te zien dat "nee" = "NEE" = "nee" !Daarom stel ik voor:

Terug