De Peueraar 20, april 1992

Auteur: Eric Krebbers


Het gebeurt in de Bollenstreek

Bij vrouwen in de bollenteelt komen meer spontane abortussen en doodgeboren kinderen voor dan bij andere groepen vrouwen. De werknemers lopen bovendien een groot risico op huidaandoeningen, snelle veroudering en aantasting van het zenuwstelsel. Dat blijkt uit een onderzoek van TNO dat in maart gepubliceerd werd. Er is nog niet vastgesteld welke bestrijdingsmiddelen, die in de bollenteelt gebruikt worden, verantwoordelijk zijn voor welke aandoeningen.

TNO heeft de 21 gebruikte ontsmettingsmiddelen onderzocht en kwam tot de conclusie dat bij de bol-ontsmettingsmiddelen werknemers soms wel vier keer zoveel contact met deze middelen hebben "dan toelaatbaar geacht." Bij de grondontsmettingsmiddelen is er sprake van 29 en 41 keer teveel!

"Toelaatbaar wordt geacht", dat klinkt mooi, maar betekent dat in feite een bepaalde mate van vergiftiging van werknemers door de heren telers en wetenschappers prima gevonden wordt. Ze gaan daarbij uit van een gestandaardiseerde gemiddelde mens, en die ben ik nog nooit tegengekomen. Een ieder die met minder weerstand is gezegend dan de "gemiddelde mens" wordt eenvoudigweg opgeofferd aan de winstbelangen van de telers.

De gebruite middelen zijn "gevaarlijker dan werd aangenomen", aldus TNO. Aangenomen door wie? Niet door de mensen die er werken, nee, door diezelfde telers en overheidswetenschappers, die er alle belang bij hebben de gevaren te laag in te schatten. Denk maar aan de winsten en de schatkist.

In "de bollen" werken heel wat illegale buitenlanders, een toch al kwetsbare groep die gezien haar positie niet snel zal protesteren. Men is vaak allang blij werk te hebben waarbij geen vragen gesteld worden. Veel van hen zijn tegenwoordig afkomstig uit het Verenigd Koninkrijk en Ierland. De overheid knijpt een oogje toe en maakt niet bijzonder veel jacht op de illegalen in de bollenstreek; de winsten die daar gemaakt worden zijn immers voor het bedrijfsleven erg belangrijk. Niet veel Nederlanders hebben zin om onder die zware werkomstandigheden in de bollen te werken. Niet zo lang geleden borrelden er uit de overheidsbreinen dan ook kwalijk riekende plannen op om werklozen uit Leiden en Stadskanaal te dwingen er te gaan werken. Voor die gemeenten financieel voordelig en ook de telers zouden er garen bij spinnen. "De overheid is er voor jou!", lijken de hoge heren al wijzend naar de telers te zeggen.

Groepen mensen zonder veel macht, zoals vrouwen, werklozen en illegalen, kunnen wat betreft de overheid en het bedrijfsleven letterlijk de kanker krijgen. Ook op wereldschaal geldt dit nobele principe: onlangs lekte een geheim IMF-rapport uit waarin stond dat vervuilende industrieën uit het Westen het beste naar het arme Zuiden konden verhuizen. Kort gezegd kwamen de argumenten van het IMF er op neer dat de mensen daar zo snel van de honger omkomen dat ze niet eens tijd hebben om kanker te ontwikkelen.

Nu TNO een tipje van de gif-sluier heeft opgelicht wil minister De Vries, van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de stoffen verbieden die de "'blootstellingsnorm sterk overschrijden", en wel per 1 juni. Het gaat dan over die grondontsmettingsmiddelen die 29 en 41 keer die norm overschrijden. Voor de rest mogen de telers best doorgaan met het vergiftigen van hun loonslaven.

Toch zijn die telers niet tevreden. Ze noemen het voorstel van De Vries "onaanvaardbaar". Het gebruik van de twee grondontsmettingsmiddelen is onmisbaar volgens de Koninklijke Algemene Vereniging voor Bloembollencultuur (KAVB) in Hillegom. Wel willen ze het gebruik van de twee giffen verminderen, maar daar is dan een periode van 5 tot 10 jaar gemoeid. The show must go on; de export naar Japan omhoog, evenals de winst. De onderlinge concurrentie is moordend. Alleen vallen de doden niet onder de telers maar onder hun loonslaven. Nu al sterven de nog ongeboren kinderen van de bollenwerkers. En straks zijn we wellicht allemaal aan de beurt als het gif ook onze kranen bereikt via het grondwater. De bollenindustrie staat symbool voor hoe het systeem met haar mensen omgaat.

Terug