De Peueraar 20, april 1992

Auteur: De Invalshoek


Vlammende 21 maart-rede De Invalshoek

Er is dit jaar weer een manifestatie gehouden op 21 maart ter ere van de internationale anti-racisme-dag. Naast veel muziek en cultuur waren er een aantal sprekers. Hieronder drukken we de vlammende rede die de spreekster van De Invalshoek hield af.

"Ik ben hier om namens het Leidse politieke informatiecentrum "De Invalshoek" te vertellen wat wij doen met betrekking tot racisme. Ik begin met uit te leggen wat wij zien als oorzaken van racisme omdat wij daarop baseren hoe wij een bijdrage leveren aan het verzet tegen racisme.

In Nederland vindt 40 procent van de mensen dat de aanwezigheid van migranten terrorisme en criminaliteit bevordert. 32 Procent van de Fransen ziet iets of veel in de ideeën van het Front National. In Oostenrijk is de rechts-extremistische partij de op een na grootste partij en in Denemarken vindt de helft van de bevolking dat de migranten schuldig zijn aan de werkloosheid en het gebrek aan huisvesting. Ik zou zo nog wel even door kunnen gaan maar neem aan dat het wel duidelijk is dat extreem-rechts sterk opkomt in Europa.

In Duitsland is onderzocht of migranten een last betekenen voor de economie. Hieruit bleek dat allochtonen vooral banen hebben die autochtone Duitsers niet willen. En dat allochtonen door deze banen te nemen (ander werk krijgen ze ook vaak niet) een steun zijn voor de economie die 1 miljoen banen opleverde. Door premies en inhoudingen op hun salarissen hebben allochtonen 57 miljard bijgedragen aan de fondsen van de overheid. En dat terwijl de overheid 16 miljard uitgaf aan uitkeringen en cursussen voor allochtonen. Een verschil van 41 miljard mark. Hieruit blijkt maar weer eens duidelijk dat de redenen die gegeven worden om migranten niet meer in Europa te willen, niet de werkelijke redenen zijn. (Het is overigens maar de vraag of de economische elite de allochtonen echt weg wil hebben of dat het er veel meer om gaat de druk op hen op te voeren opdat ze aan de onderkant van de samenleving blijven en geen - terechte - eisen gaan stellen. Er kan dan nog beter van hun goedkope arbeid geprofiteerd worden, noot van de redactie.)

De werkelijkheid is dat witte mensen zich al eeuwenlang superieur voelen ten opzichte van mensen van kleur. Immers, al 5 eeuwen lang, sinds Columbus in 1492 zogenaamd Amerika ontdekte, eigenen wij ons het recht toe welvaart te hebben, volledig ten koste van het Zuiden. Ook nu nog gaat er, onder andere via de schuldenlast, meer geld van het Zuiden naar hier dan omgekeerd. Er is al meer aan rente betaald dan de feitelijke schuld bedroeg.

Het racisme is subtiel verweven met onze gehele cultuur. Politieke partijen zijn mede schuldig aan de racistische uitspattingen van tegenwoordig. Zij hebben een minderhedenbeleid gevoerd, dat wil zeggen, een beleid gevoerd waarbij de oorzaken van bepaalde problemen bij de minderheden gelegd worden. Terwijl het probleem bij de overheid en de arrogantie van de autochtone Nederlandse cultuur ligt.

Nu we steeds meer merken dat extreem-rechts in zoveel landen in Europa snel opkomt, zou je het gevoel kunnen krijgen dat dit geen toeval is. Dat is het ook niet. Omdat de macht van de EG steeds groter is geworden, zijn de economische en politieke omstandigheden in de landen van de EG steeds meer hetzelfde geworden. Dat heeft onder andere tot gevolg dat uitkeringen nog lager worden, met als argument dat het moet om maar gelijk te zijn met de rest van Europa. En dat er meer uitzendwerk, oproeparbeid, thuiswerk en deeltijdarbeid komt om flexibel te kunnen reageren op de Europese markt. Met de daarbij behorende lage lonen en slechte werkomstandigheden. Door de moordende Europese concurrentie verdwijnen er steeds meer kleine bedrijfjes en worden de multinationals steeds groter. In deze gigantische bedrijven wordt de invloed van werknemers op wat er wel en niet gebeurt binnen het bedrijf tot vrijwel nul gereduceerd. Niet alleen op economisch, ook op politiek gebied wordt de machteloosheid van mensen steeds groter. De politieke besluitvorming wordt steeds meer Europese besluitvorming en weet jij nog bij wie je moet zijn als je het niet eens bent met het gevoerde beleid?

Terwijl Europa werkte aan haar eenheid, is om allerlei redenen waar ik nu niet op inga de linkse tegenmacht versplinterd of naar rechts opgeschoven, zoals de PvdA die nu een minderhedenbeleid voert en vluchtelingen het land uitschopt. Door de economische en politieke machteloosheid, de crisispolitiek van de jaren 80, en het ontbreken van een linkse tegenmacht die zou kunnen zeggen tot hier en niet verder, voelen veel mensen zich machteloos en verraden. Een gevolg hiervan is dat een deel van deze mensen extreem-rechtse ideeën heeft ontwikkeld. Juist in de verpauperde wijken van de grote steden heeft extreem-rechts veel aanhang Dit zijn de mensen die het meest uitgebuit worden, en door de racistische stemmingmakerij van de politiek tegen elkaar opgezet worden.

Wij zien als enige mogelijkheid om iets te doen tegen de verrechtsing en het opkomende racisme, het sterker maken van een linkse tegenmacht. Daarom hebben we een informatiecentrum vol met alternatieve media en links-radicale initiatieven. We denken dat de geïsoleerdheid van radicaal links haar verzwakt en dat groepen die met elkaar werken van elkaar kunnen leren. Daarom willen we samenwerken met andere groepen en een 500 jaar kolonialisme-campagne beginnen. Om gedurende een half jaar aandacht te geven aan dit thema net zoals we dat vorig jaar met het thema Europa 1992 gedaan hebben. Wij hopen dat jullie ons, en wij jullie, nog zullen zien in het kader van de 500 jaar kolonialisme campagne.

Terug