De Peueraar 20, april 1992

Auteur: Psychiatrisch wegloophuizen van Amsterdam, Den Haag en Utrecht


Week van de psychiatrie: slikken of stikken

Eind februari was het weer de week van de psychiatrie. Kritische organisaties belichten in die week jaarlijks een thema uit de psychiatrie. Het psychiatrisch wegloophuis De Vluchthaven deelde donderdag 26 februari bij het Academisch Ziekenhuis Leiden de volgende folder uit:

"Slikken of stikken? Zoals velen niet weten is het deze week de week van de psychiatrie. Hierin wordt aandacht besteed aan het wel en wee van (ex-) psychiatrische patiënten. Veel mensen denken dat psychiatrische medicijnen een genezende invloed kunnen hebben. Dit is een misverstand. Namelijk, medicijnen hebben een onderdrukkende, versuffende uitwerking. Het zorgt ervoor dat kunstmatig al je emoties afgestompt worden, en op een laag niveau worden gehouden zodat je minder pijn voelt. Verder kun je niet helder meer denken waardoor je het zicht op de oorzaken van je problemen verliest. De "patiënten" worden gedegradeerd tot wezenloze, chemische kasplantjes.

Wie zijn er nu bij deze onmenselijke praktijken gebaat?

NB: jaarlijks worden, gedwongen of niet, miljoenen medicijnen geslikt.

Het middel is erger dan de kwaal. Om dit verhaal duidelijker te maken zullen we nu een kort voorbeeld geven: L.B. is een jonge vrouw van 23 jaar. Toen ze nog op psychiatrisch ziekenhuis Bloemendaal verbleef slikte ze 5 verschillende middelen. Hieronder volgt daarvan een lijstje. Voor de (bij)werkingen raadpleegden we Elseviers Medicijngids 1988.

Wij denken dat dit voorbeeld wel voor zich spreekt.

Terug