De Peueraar 21, mei 1992

Auteur: De bewoners van Lange Brug 87


Hetze tegen krakers van Groen-complex

Al weer enige maanden geleden heeft een groep mensen enkele huizen aan de Lange Brug en de Pieterskerkchoorsteeg, het zogenaamde Groen-complex, gekraakt. Na een lange periode van leegstand heeft deze groep de panden voor bewoning geschikt gemaakt en zijn ze er in getrokken. Naast door de eigenaar met gewelddadige uitzetting bedreigd te zijn, heeft nu ook de woordvoerder van de wijkgroep een hetze-campagne tegen de huidige bewoners opgestart. Ze zouden brandgevaarlijk zijn en de zaak zou spoedig escaleren. De bewoners reageerden hierop met de volgende verklaring die ze ook door hun hele buurt hebben verspreid.

De bewoners

Merijn, Jim, Annika, Marco (2x), Nelleke, Appie, Jeroen, Lonneke, Fons, Daantje en Tijsje zijn tezamen de bewonersgroep Lange Brug. We wonen hier om uiteen lopende redenen zoals woningnood, huren die niet op te brengen zijn, de onmogelijkheid om met een groep mensen samen te wonen en vooral omdat het belachelijk is dat er huizen jaren leeg staan terwijl er zo velen woonruimte zoeken. Het Groen-complex heeft wel een indeling die was afgestemd op de drukkerij en de aanverwante uitgeverijen, het leent zich in ieder geval prima voor bewoning doordat de staat van de panden op zich prima is. Ons doel is eenvoudig. We willen hier zo lang en gezellig mogelijk wonen!

Het Groen-complex

Het gaat om in totaal 8 huizen waarvan vier aan de Pieterskerkchoorsteeg en vier aan de Lange Brug. Drukkerij Groen heeft er tientallen jaren haar bedrijf gehad voordat het uiteindelijk leeg kwam te staan. Het vermoeden bestaat dat de grond onder de oude drukkerij vervuild is; wanneer dit het geval is zal de nieuwe eigenaar deze eerst moeten saneren voordat er gerenoveerd of verbouwd kam worden. De Lange Brug heeft als bestemming kantoorruimte en is om verschillende redenen niet te verhuren. Ten eerste is de kantoormarkt volledig ingestort, ten tweede is de indeling, qua ruimtes, zo op de drukkerij afgestemd dat het sowieso verbouwd moet worden en daarnaast speelt de gebrekkige bereikbaarheid een rol.

Het Groen-complex is in korte tijd vele keren verkocht. Inmiddels is het in Amerikaanse en Zweedse handen geweest en toen de laatst genoemde zich failliet liet verklaren bracht het Belgisch/Nederlandse Mozia Investments een bod uit van 1.400.000 gulden. Dit is slechts een fractie van de werkelijke waarde van 8.000.000 miljoen. De aspirant eigenaar, hij wordt pas eigenaar wanneer wij er door de rechter worden uitgeknikkerd of wanneer hij met ons tot overeenstemming kan komen omtrent het gebruik van de panden, wil het Groen-complex veranderen in een woon/winkel/restaurant en parkeerparadijs en heeft grove schetsen hiervoor overgenomen van een vorige eigenaar. De plannen die wij hebben ingezien, in een gesprek met de eigenaren, voorzien in nieuw te realiseren huizen op de plaats van de drukkerij-hal en aan de overkant van het pleintje achter de Lange Brug 87.

Doordat het slechts grove schetsen zijn en er nog maanden overheen zullen gaan voordat er definitieve plannen zijn, ligt er voorlopig niks ter inzage in het gemeentehuis. Inspraak van de kant van de buurtbewoners zal er ook niet echt kunnen zijn daar de afdeling stadsbeheer van de gemeente mede richting heeft gegeven aan de nu ontwikkelde schetsen. Inspraak kost te veel tijd en de koper heeft overduidelijk te kennen gegeven dat hij niet zal wachten op de inspraakprocedures, monumentenzorg of bouwvergunning. Hij zegt direct te gaan bouwen zodra de plannen er zijn en zich niets van procedures te zullen aantrekken.

Mozia Investments, in de persoon van de heer van Assendelft van Wijk biedt ons nu een gebruikersovereenkomst aan die afloopt een maand voordat de bouwwerkzaamheden beginnen. Omdat dit in de praktijk vaak betekent dat een pand eerst van binnen volledig gesloopt wordt om vervolgens nog maanden leeg te staan, willen de bewoners (30 in het gehele Groen-complex) het pand pas verlaten wanneer de bouwvergunning is afgegeven. De eigenaar heeft dit tot nu toe geweigerd.

In de krant en bij de gemeente wordt de laatste tijd nogal geklaagd over onze aanwezigheid. Als je de heer Looff, woordvoerder van de wijkorganisatie, mag geloven zou de zaak spoedig escaleren! Er werd een heus bezwaarschrift ingediend dat absoluut ongegrond werd verklaard door de bezoekende ambtenaar Rasser van afdeling Bouw en Woningtoezicht.

Wij, als bewoners, snappen niet waar de heer Looff het over heeft. We hadden onlangs nog een goed gesprek met mensen uit de buurt en kunnen alleen maar raden naar het waarom van deze lastercampagne. Na een onrustige tijd waarin de bewoners en onze advocaat menige intimidatie en bedreiging achter de kiezen hebben, hopen we voor de toekomst op een goede relatie met onze buren.

Binnenkort beleggen we als bewonersgroep Lange Brug 87 een buurtvergadering waarin we meer informatie voor u hopen te hebben over de ontwikkelingen rond het Groen-complex. Tot die tijd kunt u altijd even langskomen wanneer u ons wilt spreken.

Terug