De Peueraar 22, juni 1992

Auteur: Milieudefensie Leiden


Manifestatie vluchten kan niet meer

Een flink aantal mensen uit Leiden was aanwezig bij de nationale luchtvaartactie die op 17 mei nabij Schiphol gehouden werd. De mogelijke uitbreiding van Schiphol zal veel schade aan het milieu toebrengen. De Leidse Merenwijk zal nog meer gebukt gaan onder geluidsoverlast. Van Milieudefensie Leiden ontvingen we het volgende verslag:

Zondag 17 mei vond op de Oeverlanden (vlakbij Schiphol) de nationale luchtvaartactie "Vluchten kam niet meer" plaats. Een landelijke manifestatie tegen de groei van het vliegverkeer georganiseerd door Vereniging Milieudefensie, Stichting Natuur en Milieu en 50 regionale luchtvaart actiegroepen. Bij de aankondiging werd al een gezellige dag in het vooruitzicht gesteld boordevol activiteiten. Het weer werkte mee, het was prachtig zonnig, en er heerste een sfeertje als dat van een familiedag. De vliegers konden in de tas blijven want het was de organisatie ten strengste verboden in dit gebied een vlieger op te laten. IJverig werd er getimmerd aan een reuze leus "Beperk Vliegverkeer" die halverwege de middag te water werd gelaten. Helaas was die alleen vanaf de waterkant te zien en niet vanuit de lucht waar zeer regelmatig vliegtuigen laag overvlogen, waardoor je ook steeds weer geconfronteerd werd met de vreselijke herrie van vliegtuigen. Ook vond er een touwtrek-wedstrijd plaats tussen een milieuteam en een Schipholteam. Het was niet verwonderlijk dat uiteindelijk het Schipholteam werd aangemoedigd, want terwijl Schiphol met een gemengd team kwam, bestond het milieuteam alleen uit mannen.

Naast al deze activiteiten en standjes van diverse milieugroepen kwamen er ook nog sprekers aan bod. Als eerste een vrouw van de groep Boze Moeders uit Limburg. Zij wilde maar al te graag naar voren brengen dat deze groep uit hele gewone doorsnee mensen bestaat met zorg voor hun gezin en niet uit rooie rakkers, geitenwollensokken of tuig. Noodgedwongen hebben ze hun stofzuiger in de kast moeten laten staan om deze spandoeken te maken. Zij kwamen dus eigenlijk alleen voor zichzelf omdat die vliegtuigen over hun huis en tuin vliegen. Gelukkig was zij niet de enige spreekster. De andere sprekers gaven een wat uitgebreider beeld over de gevolgen van het vliegverkeer en de uitbreiding van Schiphol. Ondanks de bezwaren die er nu al zijn moet Schiphol volgens de Vierde Nota ruimtelijke ordening uitbreiden. Het aantal vluchten moet van 200.000 naar 350.000 om zo een van de vijf belangrijkste luchthavens van Europa te worden. Met als gevolg dat ook het aantal nachtvluchten zal toenemen. Vooral voor Leiden en Aalsmeer zal geluidshinder toenemen. Leiden heeft nu al veel last van nachtlandingen. Uit onderzoek blijkt dat geluidshinder, zelfs tijdens de slaap, nadelige gevolgen voor de gezondheid heeft.

Naast geluidshinder heeft vliegverkeer nog veel meer nadelige effecten op het milieu. Het draagt onder andere bij aan de zure regen door het ontstaan van NOx en ozon op leefniveau, is mede veroorzaker van het broeikaseffect door uitstoot van CO2 en NOx, en er wordt daarnaast ook nog eens bijgedragen aan de afbraak van de ozonlaag in de hogere luchtlagen. Helaas worden milieuschade en overlast niet meegerekend in de prijs van een vliegticket. De overheid lapt haar eigen milieubeleidsplannen aan haar laars als het om de luchtvaart gaat. Zij mogen in 25 jaar verdrievoudigen en de overheid betaalt dik mee aan de luchtvaart. Een deel van de uitbreiding en alle voorzieningen die de bereikbaarheid vergroten wordt door de overheid betaald. Zo ook het isoleren van woningen rond luchthavens, het aanvullen van tekorten bij regionale luchthavens, en allerlei subsidies.

Daarnaast ziet de overheid nog steeds af van accijns en milieuheffingen op kerosine. Dit maakt vliegen belachelijk goedkoop. Dit beleid gaat ten koste van het milieu en de gezondheid. Met deze manifestatie wilde men de beleidsmakers duidelijk maken dat het zo niet langer kan.

Terug