De Peueraar 22, juni 1992

Auteur: Han de Vogelman


(parodie)

Meeuwen gaan over tot wiegjes kantelen

Hoewel acties om de aanwas van de mensenkolonie in Leiden Zuid-West in te dammen redelijk verlopen, kan de mensenplaag nog jaren duren. In het meest pessimistische scenario wordt pas in 1995 enige vermindering merkbaar. Niet uitgesloten is dat het samenwerkingsverband van Kok- en Zilvermeeuwen he kantelen van wiegjes tot in lengte van dagen moet voortzetten om de overlast in de hand te houden.

Na jarenlang van hort naar her te zijn verjaagd door bulldozers en jachtgeweren, is het samenwerkingsverband van Kok- en Zilvermeeuwen tot de conclusie gekomen dat de tot nu toe gevoerde acties te weinig resultaat boekten. Het regelmatig droppen van een flinke kledder in de mensennek in samenhang met nachtelijke lawaai-demonstraties, bleek niet voldoende om de mensen te verjagen en het geschal van de stereo-installaties uit de kolonie te verbannen. Met name aan de Boshuizerkade blijken zoveel mensen te wonen, opeengehoopt in de flatgebouwen, dat van rustig broeden geen sprake meer kan zijn.

Vooral in de zomermaanden reageren de mensen furieus als de visjes van de barbecue naar de nesten werden vervoerd. Afgelopen maand zijn ze dus begonnen met het kantelen van wiegjes. Met medewerking van de Mantelmeeuwen en de, in de buurt gevestigde, kauwenkolonie zijn in het totaal meer dan honderd wiegjes gekanteld. Op de lange duur zal deze methode het aantal mensen doen afnemen en op de korte termijn is het al een hele verbetering dat het afgrijselijke gekrijs van jonge mensjes niet meer de rust in de kolonie zal verstoren.

Terug