De Peueraar 23/24, juli/augustus 1992

Auteur:


De Socialistische Partij versus de sleutels

De Leidse afdeling van de Socialistische Partij laat de laatste tijd heel wat van zich horen. Zo heeft ze zich ingezet voor de woonwijken Groenoord, de Maredijkbuurt en Transvaal, en daarbij wethouder Van Rij (volkshuisvesting) tegen zich in het harnas gejaagd door hem te beschuldigen van het feit dat hij de voorkeur geeft aan projectontwikkelaars boven de gewone Leidse en Leidenaar.

Daarnaast heeft de Socialistische Partij een kort geding van Woningbouwvereniging De Sleutels aan haar broek hangen. Op 16 juni diende het kort geding voor de Haagse Rechtbank. De SP had een persbericht en een bewonersbrief verspreid waarin de SP, op basis van een rapport van ingenieursbureau Venema, de huurders van bepaalde woningen in de Merenwijk de suggestie aan de hand deed om de komende huurverhoging te weigeren. De Woningbouwvereniging had een 1,3 miljoen gulden kostend project laten uitvoeren, ter bestrijding van ,vochtproblemen in deze woningen. De SP beweerde zelfs dat de vochtproblemen met de nieuwe dakbedekking alleen maar erger geworden waren. Dit pikte De Sleutels niet. Volgens de woningbouwvereniging zijn de onderzoeksresultaten van Venema onzin. Ze baseert haar uitspraken weer op andere onderzoeksresultaten en vindt bovendien dat de manier waarop de SP deze zaak aan de orde heeft gesteld beneden peil. De Sleutels eisen nu de publiekelijke excuses van de SP. De rechter van de Haagse Rechtbank vond het allemaal wat kinderachtig en heeft geopperd dat het misschien een goede zaak is als de partijen nog eens om de tafel gaan zitten. De uitspraak van het kort geding is 30 juni. Hoe het ook zij, de SP roert zich aardig in de Leidse wijken.

Terug