De Peueraar 23/24, juli/augustus 1992

Auteur: Ellen de Waard


De BOA nadert haar eind

De Boycot Outspan Actie (BOA) zal binnen afzienbare tijd verdwijnen. De BOA bestaat sinds 1970. Van 1970 tot 1979 heeft zij uitsluitend het apartheidssysteem van Zuid-Afrika bestreden. Van 1979 tot en met heden heeft BOA een duidelijke verbinding gemaakt tussen apartheid in Zuid-Afrika en racisme in Nederland. De strijd tegen racisme is in de visie van de BOA ondeelbaar. De stedenacties (activiteiten in een bepaalde periode, in een bepaalde stad in samenwerking met plaatselijke groepen) die de BOA opgezet heeft, zijn daar een voorbeeld van.

Het financiële probleem waardoor de BOA op zal moeten doeken is ontstaan doordat de NCO (Nationale Commissie voorlichting en bewustwording Ontwikkelingssamenwerking) de jaarlijkse subsidie aan de BOA in 1991 heeft stopgezet De NCO ondersteunt en subsidieert namelijk geen anti-racisme-activiteiten. En aangezien het werkterrein van de BOA meer en meer verschoof van strijd tegen apartheid naar strijd tegen racisme, besloot de NCO om de subsidiekraan dicht te draaien. Frappant hierbij is dat racisme als een van de oorzaken van de bestaande Noord-Zuidverhouding blijkbaar niet onderkend wordt door de NCO.

Door het uitblijven van de subsidie ziet de BOA zich genoodzaakt ook de bijdrage aan de BOA-editie van het blad Amandla te beëindigen. De edities Amandla van de Werkgroep Kairos en het KZA blijven nog bestaan. De mensen die de Amandla nog willen ontvangen, kunnen bij deze twee organisaties terecht. Gezien de ervaring en de knowhow betreffende racismebestrijding, waarover de BOA beschikt, is het jammer dat zij juist nu moet verdwijnen. Vooral daar racisme en de verschijnselen van racisme momenteel toenemen in Nederland en in de omringende Europese landen. De medewerkers van de BOA zullen alles in het werk stellen in een poging het werk ter bestrijding van racisme op een andere manier voort te zetten. In dat proces zal de BOA als zodanig echter binnen afzienbare tijd verdwijnen.

Terug