De Peueraar 25, september 1992

Auteur: Reneetje (Wageningen)


(ingezonden)

SP en ANC

Onderstaande brief ontvingen wij van een van onze abonnees.

Bij deze stuur ik jullie je SP-reclame terug. Ik hoop ook dat jullie me dergelijke rotzooi nooit meer opsturen. De SP mag zich dan wel als "links" voordoen, maar stelt ondertussen wel dat feminisme iets is dat bestreden moet worden, omdat het de linkse beweging zou verdelen. Hun uitermate seksistische standpunten kun je nalezen in de brochure "Arbeidersvrouw en feminisme" uit 1980 (weliswaar 12 jaar oud; maar de brochure wordt nog steeds verspreid en de SP neemt er geen letter van terug).

In 1983 bracht de SP de brochure "Gastarbeid en Kapitaal" uit, waarin gesteld wordt dat "gastarbeiders" vanwege hun andere cultuur de "Nederlandse arbeidersklasse" verdelen en een oprotpremie moeten krijgen. De SP beroemt zich er nu op dat ze Bolkestein voor zijn geweest met dit soort gedachten...

Kortom: de SP is, zoals je van een maoïstische partij mag verwachten, een racistische en seksistische partij die alleen voor zwarte mensen actie wil voeren zo lang ze in "hun eigen land" (bijvoorbeeld Zuid-Afrika) blijven. Denk voortaan even na voordat je voor vage partijen reclame maakt!

PS, genoemde brochures heb ik in mijn bezit en kan ze desgewenst kopiëren!

Heel boze groeten, Reneetje (Wageningen)


Reactie van de redactie

De betreffende folder is door ons met de Peueraar meegestuurd opdat "iedereen die twijfels heeft over de koers van het ANC, en ieder ander" de gelegenheid heeft vragen te stellen. Die gelegenheid doet zich niet zo vaak voor hier in Leiden. "We hopen dat de anti-apartheidsactiviteiten hierdoor weer een nieuw leven worden ingeblazen."

Deze citaten komen uit de agenda van dezelfde Peueraar. Toen we erover discussieerden of we de folder zouden meesturen gaven deze overwegingen de doorslag. Dat er hele enge brochures van de landelijke SP zijn, dat wisten we al, maar dat woog deze keer niet op tegen het belang van een plaatselijke anti-apartheidsavond, waar critici hun eigen inhoud aan zouden kunnen geven. Overigens zijn we heel benieuwd naar de mening van de SP in Leiden over die seksistische en racistische brochures. Volgende maand hun reactie?

Terug