De Peueraar 27, november 1992

Auteur: Initiatiefgroep 25 november 1992


Onderstaand persbericht onvingen we van de Initiatiefgroep 25 november 1992.

Hoe weren vrouwen zich tegen geweld?

Waarom 25 november?

Al ruim 10 jaar wordt er over de hele wereld op de Internationale protestdag tegen geweld tegen vrouwen (25 november) geprotesteerd tegen het geweld dat tegen vrouwen gepleegd wordt. Op 25 november 1960 bezochten 3 vrouwen in de Dominicaanse Republiek hun mannen die in de gevangenis zaten. Zij zijn toen gegijzeld, verkracht en vermoord. Naar aanleiding van deze afschuwelijke misdaad werd in 1981, tijdens een feministische bijeenkomst in Bogota (Columbia), 25 november uitgeroepen tot Internationale protestdag tegen geweld tegen vrouwen. Sinds 1981 worden in Latijns-Amerikaanse landen elk jaar protestacties en bijeenkomsten georganiseerd. In 1988 werd dit initiatief door de Filippijnse vrouwenorganisatie Gabriella overgenomen. In Duitsland werden op 25 november 1988 in verschillende steden acties gehouden tegen vrouwenhandel en sekstoerisme. In 1991 hebben vrouwen uit Leiden in samenwerking met vrouwen uit Den Haag een forumdiscussie over vrouwenhandel georganiseerd. Zo'n 60 vrouwen met verschillende culturele achtergronden en van verschillende leeftijden bezochten deze succesvolle avond.

Ook in 1992 organiseren vrouwen uit Leiden een avond op 25 november. Helaas maakt geweld nog steeds dagelijks deel uit van het leven van vrouwen, in heel de wereld. Dit geweld uit zich niet alleen lichamelijk, maar ook geestelijk. In 1992 is gekozen voor een strijdbare invulling van 25 november. Met het thema "Hoe weren vrouwen zich tegen geweld" wordt er geprobeerd om te laten zien hoe vrouwen hun eigen leven in handen kunnen nemen. Door middel van positieve ervaringen te bespreken en te laten zien wordt er gehoopt dat vrouwen zich niet meer alleen voelen staan, maar ontdekken dat er ook manieren zijn om zich zowel op individuele als collectieve wijze te verzetten tegen onderdrukking. Het programma zal dan ook in het teken staan van hoe vrouwen zich heden ten dage kunnen weren tegen fysiek en geestelijk geweld.

Voordrachten van passages uit strijdbare vrouwenboeken

Elk programma-onderdeel zal vooraf worden gegaan door een voordracht. Deze voordrachten zijn inspirerende stukken uit verschillende boeken. We hebben bewust niet gekozen voor stukken waarin vrouwen alleen zielige slachtoffers van vrouwenonderdrukking zijn. Er moet juist iets uitstralen wat voor ons een voorbeeld of inspiratiebron is. Uit elk stukje blijkt hoe sterk vrouwen kunnen zijn, en hoe een vrouw wel effectief kan reageren op geweld of kan opkomen voor zichzelf. Juist als we het nodig hebben, kan zo'n voorbeeld ons weer moed geven. En als we bezig zijn voor onszelf op te komen, versterkt zo'n krachtig stuk de band tussen vrouwen onderling, omdat we weten dat we niet alleen staan in onze strijd.

Discussie aan de hand van stellingen

We hebben ervoor gekozen ook tijd in te ruimen voor een discussie omdat we het belangrijk vinden dat vrouwen met elkaar, als groep, praten over hun ervaringen en ideeën. En dat gebeurt niet zoveel meer. Daarom is een van de stellingen: "De vrouwenbeweging is dood. Laten we dan maar op een vechtsport of assertiviteitstraining gaan. Iets gezamenlijks doen is niet meer mogelijk!"

Deze avond doen we dingen met elkaar als een inspringspel, en we kijken naar karate en een stukje van een assertiviteitstraining. Maar dat zijn vrij individuele dingen, het gaat erom jezelf te verdedigen, zelf assertief te reageren, je zoekt je eigen weg, je eigen oplossingen.

Voor een aantal dingen sta ,je ook alleen. Daarom willen we het er ook over hebben wat je van het idee vindt om met een mes over straat te gaan. De vraag of je gewapend over straat gaat of 's avonds thuis blijft zitten, komt ook terug in de stelling: "Vrouwen worden niet onderdrukt, maar laten zich onderdrukken." Kruipen vrouwen zelf de slachtofferrol in? Wordt het niet eens tijd daar wat aan te doen? Of kan dat (soms) niet?

De laatste stelling is: "Als vrouwen zich niet weerbaarder op gaan stellen, zal het geweld tegen vrouwen voortduren." Hangt het, lichamelijk en geestelijk, geweld dat vrouwen te verduren krijgen niet samen met hoe er tegen vrouwen aangekeken wordt, en zijn we daar niet allemaal altijd verantwoordelijk voor? Want we zijn elkaars voorbeeld van hoe vrouwen kunnen zijn.

We hebben 3 kwartier om te discussiëren, en een discussieleidster om het geheel in goede banen te leiden. We zullen zien of we aan alle stellingen toe komen. We hopen op een discussie die qua levendigheid en kracht niet onder doet voor de karate-voorstelling!

Een kijkje bij een assertiviteitstraining

Je verzetten tegen vrouwenonderdrukking betekent niet alleen je verzetten tegen lichamelijk geweld. Het betekent ook "nee!" kunnen zeggen, je eigen keuzes kunnen maken en een gevoel van eigenwaarde en zelfvertrouwen hebben. Vandaar dat op een avond met als thema "Hoe weren vrouwen zich tegen geweld" het onderwerp assertiviteit niet mag ontbreken.

In Leiden worden verschillende assertiviteitscursussen gegeven, onder andere in het Volkshuis (speciaal gericht op 55+ vrouwen) en in vrouwengezondheidscentrum Hara. Vrouwen zijn zeker niet "van nature" passief, wat vaak wordt beweerd, dus leren voor jezelf op te komen is het begin van het einde van de vrouwenonderdrukking!

Demonstratie van shuri-ryu karate voor vrouwen

Een manier om jezelf te weren tegen geweld is karate beoefenen. Shuri-ryu karate is een vechtkunst die in Nederland alleen door vrouwen beoefend wordt. Met deze vechtkunst leer je niet alleen om jezelf in allerlei bedreigende situaties fysiek te verdedigen; het geeft je ook geestelijk meer kracht en zelfvertrouwen. Shuri-

ryu karate omvat verschillende vechttechnieken die ook mooi zijn om te zien. In onze demonstratie wordt aangetoond op welke manieren je effectief kan aanvallen en verdedigen, zowel met als zonder wapens. Ook zullen twee kata's (voorbedachte vechtvorm) gedemonstreerd worden. Met deze demonstratie hopen we aan te tonen dat shuri-ryu karate een effectieve en inspirerende manier kan zijn om jezelf tegen lichamelijk en geestelijk geweld te weren.

Inspringtheater

Bij het inspringspel spelen we (helaas) voor vrouwen bekende situaties na. Vrouwen uit het publiek kunnen in het spel een rol overnemen en laten zien hoe zij in een bepaalde situatie zouden reageren. Het inspringspel is een heel concrete mogelijkheid om andere vrouwen te laten zien wat volgens jou in een bepaalde situatie de beste manier is om te reageren.

Terug