De Peueraar 27, november 1992

Auteur: David Trouw


(Ingezonden)

Boerenkool en cultuurkolonialisme

Reactie op "Cultuur: een impressie", ingezonden stuk van Bert van Schie in Peueraar 26, bladzijde 25.

In Peueraar 26 levert Bert van Schie behoorlijk wat kritiek op de manier waarop linkse groepen met cultuur en andere culturen omspringen:

Zijn kritiek is gericht op "links" in het algemeen en de actieweek "Leiden wereldwijd" in het bijzonder, hoewel volgens hem niet alles in deze week vermaak was. Ik denk niet dat links in het algemeen zich op grote schaal schuldig maakt aan de.aantijgingen van Bert van Schie (uitzonderingen daargelaten), en de actieweek "Leiden wereldwijd" helemaal niet. Als ik naar het programma van de actieweek kijk, zie ik nauwelijks activiteiten die op puur vermaak neerkomen. Of beschouwt Bert van Schie een toneelstuk zoals "Het woord van de Indiaan", een optreden van de Koerdische groep Awara, een spreekbeurt van Ankie Peypers of de gedichten van Luis Barros gewoon als vermaak? Deze activiteiten waren niet domweg als "lokkertje" bedoeld. Ze vormden volwaardige onderdelen van het programma, hadden wel degelijk een politieke lading en vallen zeker niet onder de categorie "vermaak".

Ook het tweede verwijt van Bert van Schie - links zou zich verlekkeren aan andere culturen (fijntjes genoemd "cultuurkolonialisme") - is volgens mij nogal gechargeerd. Veel aandacht voor vreemde culturen (zie de "Ver van mijn bed show", het NOVIB-materiaal) is te vrijblijvend, maar het is niet kenmerkend voor "links Nederland". Tijdens de actieweek "Leiden wereldwijd" was volgens mij geen sprake van het zich vrijblijvend verlekkeren aan andere culturen.

De actieweek was bedoeld als alternatief voor de "Columbus-feesten" en wilde een beeld geven van de oorspronkelijke bevolking van de "ontdekte" gebieden, de invloed van Europa op deze cultuur en de huidige omstandigheden/problemen van deze cultuur. Dat hiernaast niet volwaardig het thema "Emancipatie en Identiteit van Europa 1492-1992" in de aandacht is gekomen, is waar. Het is een essentieel thema, maar tegelijkertijd zo omvangrijk en complex dat het niet, zoals Bert van Schie kennelijk veronderstelt, zomaar "synchroon ontwikkeld" kon worden naast de actieweek "Leiden wereldwijd". Overigens steun ik zijn pleidooi voor een kritische kijk op de eigen cultuur en identiteit, en vind ik ook de vraag "wat voor perspectief linkse politiek op dit moment nog biedt" dringend.

P.S.: wat betreft "Boerenkool met worst en twee klompendansen over de Nederlandse situatie": laat maar komen.

Terug