De Peueraar 27, november 1992

Auteur: Mayola


(Ingezonden)

Politiegeweld in Leiden

Europa '92, economische en oorlogsvluchtelingen komen in grote getale naar Nederland waar ze hopen werk en een woning te vinden. De afgelopen 2 jaar zijn er in Leiden veel Engelsen die, gevlucht voor de onderdrukkende en weinig toekomstkansen biedende economie en regering in Engeland, een bestaan op proberen te bouwen. De meesten werken in de bollenbedrijven rondom Leiden, je hebt al een stuk daarover kunnen lezen in de vorige Peueraar.

Het is duidelijk dat de Leidse gemeente daar niet blij mee is, want aan alle kanten wordt het moeilijker om hier te blijven. Het volgende verhaal dat 2 weken geleden gebeurde geeft goed weer dat de politie de Engelsen zat is. Een van deze Engelsen, wiens naam ik hier niet noemen zal, had een vijfjarige verblijfsvergunning waarmee je dezelfde rechten hebt als iedere andere Nederlander. Dus ook het recht om een uitkering aan te vragen als je geen inkomsten hebt. Nou, dacht deze man, ik kan het allicht proberen en als het niet lukt, dan is het pech. Dus ging hij naar de soos en vroeg een uitkering aan, maar de aanvraag werd afgewezen. Pech, dacht hij en hij ging naar huis.

Vier dagen later lag er een briefje in de bus met het verzoek naar het politiebureau te komen en zijn paspoort en verblijfsvergunning mee te nemen. Op het bureau zat hij al gauw in een hevige discussie over de uitkeringsaanvraag. Dat liep erg hoog op en op een gegeven moment zei de Engelsman "asshole" tegen de politieman. Deze werd erg boos en sloeg hem met zijn hoofd tegen de muur en sloeg hem nog een blauw oog ook. Daarna werd hij aan zijn haar naar een cel gesleept, waar hij een uur heeft gezeten.

Toen gaven ze hem zijn bril, jas en paspoort terug en kon hij weg. Vlak voor hij wegging zei de politieman dat hij zijn dag helemaal goed had gemaakt en maakte hij een beweging alsof hij de verblijfsvergunning die hij in zijn hand had door wilde scheuren. Het is niet zeker of hij dat ook gedaan heeft, maar teruggegeven heeft hij hem niet.

Dit soort dingen mogen niet gebeuren. Zeker niet als je als stad nog reclame maakt voor het feit dat je zoveel vluchtelingen herbergt ook. "Leiden Vluchtelingenstad." Als de gemeente hier zo trots op is, mogen ze wel wat vriendelijker met ze omgaan, want het is wel duidelijk dat de Sociale Dienst de politie ingelicht heeft over de uitkeringsaanvraag van deze man.

Dus iedereen die dit leest, geef dit verhaal door aan de Engelsen in de stad zodat ze gewaarschuwd zijn.

Terug