De Peueraar 27, november 1992

Auteur: Jeanne Bosboom


(Ingezonden)

Bewonerscommissie Arendshorst

In september verscheen in de Peueraar een artikel over de Merenwijk onder de titel "Merenwijk = klerewijk?!". Daarin kwam onder meer de Bewonerscommissie Arendshorst aan bod. De redactie van de Peueraar vroeg naar aanleiding van het verschijnen van bovengenoemd artikel de bewonerscommissie om een reactie. Deze zeer vleiende reactie plaatsen we hier.

Natuurlijk wil ik, mevrouw Bosboom, reageren op het artikel "Merenwijk = klerewijk?!" in de Peueraar van september. Het artikel in zijn geheel geeft heel goed weer hoe een en ander in z' n werk is gegaan. Dat is heel treffend en to the point weergegeven.

Wij, de actieve bewonersgroepen in de Slaaghwijk, hebben vaak de indruk dat we tegen een muur aan staan te praten. Dat er niemand naar ons luistert en niemand wil horen hoe hoog de nood in de wijk is. De angst vooral voor de toekomst, wat ons allemaal nog te wachten staat. De woonlasten zijn al zo hoog. De vrees leeft heel sterk dat met al die "verbeteringen", dat die woonlasten almaar hoger zullen gaan worden.

Toch gaan wij door om te vechten voor verbeteringen, voor lagere woonlasten, want wie zijn ogen open heeft, ziet dat de Slaaghwijk een mooie groene wijk is. Alleen de mentaliteit van de inwoners, he???

Ook mijn gesprek heeft u goed geïnterpreteerd. De contacten met de pers waren in het verleden niet zo positief. Alles wat Slaaghwijk betrof werd zo in het negatieve getrokken. Dit artikel was nu eens een eerlijke weergave. Zelf spreek ik mijn waardering daarover uit, maar ook namens mijn bewonerscommissieleden!!! Ook zij waren en zijn heel content met het artikel! Onderhand is er voor gezorgd dat het artikel ruim verspreid is in de wijk, met bronvermelding uiteraard. Het is een artikel dat een hart steekt onder de riem van de mensen die actief zijn in de wijk. Een echte opsteker.

Terug