De Peueraar 27, november 1992

Auteur: Eric Krebbers


Mondiale gids te breed

"De wereld wordt hoe langer hoe kleiner. Steeds sterker groeit het besef dat de politieke situatie hier, ook eld'ers zijn consequenties heeft (en vice versa) en dat een aantal vraagstukken, zoals de ontwikkelingsproblematiek en het milieu, alleen op mondiale schaal opgelost kunnen worden. Daarom is het noodzaak dat iedereen, waar ter wereld men ook woont, geïnformeerd is over deze zaken. Ook in Leiden zijn diverse organisaties actief die keer op keer deze mondiale onderwerpen onder de aandacht willen brengen en die zich op hun eigen manier ook op dit internationale vlak begeven. In deze Mondiale Gids Leiden zal een overzicht gegeven worden van deze groeperingen."

"De Gids is gemaakt door het Mondiaal Overleg Leiden (MOL). MOL is opgericht in i991 en heeft als doel de onderlinge contacten tussen de verschillende organisaties te versterken om zo tot een zekere coördinatie te komen en te voorkomen dat iedere groepering opnieuw het wiel moet uitvinden."

"Het Mondiaal Overleg Leiden is een platform van organisaties die zich met informatie en actie richten op mondiale zaken als vrede, ontwikkelingssamenwerking, mensenrechten en milieu."

Bovenstaande citaten zijn afkomstig uit de net verschenen Mondiale Gids Leiden. Een handig boekwerkje met allerlei gegevens van mondiale groepen uit Leiden, zoals doelstellingen, activiteiten en contactadressen. Bijzonder informatief en ik zal er dan ook zeker in de toekomst vaak naar grijpen.

Als ik de citaten nog eens doorkijk, valt me op dat aan het woordgebruik te zien is uit welke hoek de makers ervan afkomstig zijn. Woorden als "vrede" en "ontwikkelingssamenwerking" zijn voor mij woorden die ik vaak tegenkwam uit de mond van rechts, of als links vermomd rechts (bijvoorbeeld de PvdA). Het zijn begrippen die positief klinken, maar die in feite de betrokkenheid uit de weg gaan bij de strijd van mensen uit het Zuiden en het Noorden, strijd tegen uitbuiting en imperialisme. Het zijn dwaalspoor-woorden. "Vrede" zegt niets over de eventuele rechtvaardigheid van (gewapende) strijd en over de oorzaken van oorlogen. "Ontwikkelingsproblematiek" of "-samenwerking" zegt niets over uitbuitingsverhoudingen tussen noord en zuid (hoewel er wel gesuggereerd wordt dat wij op een hoger plan staan hier in het noorden en dat het zuiden de door ons afgelegde weg nog moet gaan beginnen te volgen) en "mensenrechten" zeggen niets over socialisme of kapitalisme.

Als ik denk aan informatie over mondiale zaken, dan gaan mijn gedachten uit naar feiten en meningen vanuit een solidaire linkse visie. Rechtse informatie lezen we op elke straathoek al. Dat alle groepen die in de gids staan informatie geven over mondiale zaken zegt me niets. Dan hadden net zo goed Shell, Unilever en het Nederlandse leger erin kunnen staan. Gelukkig is daar wel ergens een grens getrokken, hoewel ik toch zeker mijn twijfels heb bij de Leidse Studentenvereniging Internationale Betrekkingen (SIB), die vaak iets weg lijkt te hebben van een opleidingscentrum voor mensen die de diplomatie in gaan. Vriendjes maken voor later, weet je wel. En wat te denken van de stedenband Leiden-Torun? Wie hecht er enige waarde aan een gemeente-ambtenaar die als een soort excuus-Truus solidair zit te zijn met een Derde Wereld-stad (ex-Tweede Wereld), als je weet dat die ambtenaar deel uitmaakt van een gemeente-apparaat dat multinationals binnen haar gemeentegrenzen vrij spel laat? En ook Unicef staat in de gids! Een onderdeel, nota bene, van de Verenigde Naties, een internationaal door het kapitaal gedomineerd samenwerkingsverband van nationale staten. Een snelle blik in een willekeurig Amnesty-krantje leert je wat je als burger van die staten te verwachten hebt, alle mooie praatje ten spijt (Amnesty staat er trouwens ook in).

De Mondiale Gids, een goed initiatief, maar de volgende editie graag wat minder breed. Een wat minder liberaal beleid. Dan maar een wat dunnere gids. De gids is gratis verkrijgbaar bij boekhandel Manifest en wereldwinkel Leiden.

Terug