De Peueraar 28, december 1992

Auteur: Eric Krebbers


PvdA en het racisme

Op maandag 23 november deed de "PvdA-maandagavond toernee" Leiden aan. Als gespreksonderwerp was aangekondigd "de integratie van minderheden in de Randstad, met als actuele toespitsing de invloed die het illegalen-vraagstuk wel/niet op het minderhedendebat heeft respectievelijk mag hebben." Het werd daar in dat Leidse Volkshuis een fraai avondje totaaltheater.

Een voor een mochten PvdA-kopstukken op aangeven van hun voorzitter Rottenberg mooie en geruststellende uitspraken doen. Zo komen er in Nederland bijvoorbeeld geen rassenrellen omdat de PvdA zo goed voor alle armen opkomt, en dus ook voor de allochtonen, dat er geen reden is tot ontevredenheid en opstand. Dit soort uitspraken was hard nodig nu de PvdA-aanhang mort over de recente racistische uitspraken van hun politieke leiders. Het ruim tweehonderdkoppige nette en yuppige publiek klapte op tijd en lachte op tijd - na weer een kwinkslag van Rottenberg of een andere voorman - precies zoals dat bij totaaltheater hoort. Iedereen kende aldus zijn of haar rol, en dat is erg belangrijk als er zoveel media-aandacht is...

Politiek infocentrum De Invalshoek had het plan opgevat om deze avond aan te grijpen voor een protest tegen het PvdA-vluchtelingenbeleid. Er werd een pamflet uitgedeeld dat je hierna kunt lezen. Tevens waren er borden met tekeningen en een enorm spandoek met de leus "Illegalen-probleem?? Uitbuitingsprobleem!!". Het werd een stil protest, dat ondanks die schijn van een perfect georganiseerd totaaltheater toch veel bijval kreeg van hoogstwaarschijnlijk kritische PvdA-leden. Korte opmerkingen, gebaartje van solidariteit en bemoedigende blikken maakten duidelijk dat de eensgezindheid er die avond slechts voor de tv was. De aanwezige PvdA-leiders negeerden niet alleen dit protest maar ook het hele onderwerp van de illegalen. Later vernamen we via het Leidsch Dagblad dat Rottenberg gezegd schijnt te hebben: "We moeten doorgaan met praten. Als je de dingen niet bij hun naam noemt, stemt straks een groot deel van de Nederlandse bevolking op de CD".

(Terwijl ik dit uittyp is het grote moorden in Duitsland pas goed aangevangen. Meerdere mensen zijn nu al gedood door fascisten. Joodse en Turkse organisaties vragen de Duitse regering in 's hemelsnaam op te houden met hun hetzerige opmerkingen over vluchtelingen. Wat een enorme schoft die Rottenberg is wordt tegen dit licht eens te meer duidelijk. Blijven stoken, he etter!)

De smerissen die het racistische beleid moeten uitvoeren en normaliter en passant ook nog het verzet ertegen neerknuppelen, waren in grote getale in burger aanwezig. Het balkon van de zaal was bezet door een aantal bewapende stillen, en dan ook niet toegankelijk voor het publiek. In de zaal beneden liepen ook nogal wat van die ongure tiepes rond.

Jongstleden april werden flinke aantallen demonstranten bij de opening van het grenshospitium afgerost door diezelfde sterke arm. In juni overkwam de mensen die tegen de komst van Kosto naar Leiden demonstreerden hetzelfde. En op 14 november werden mensen die bij de PvdA-briefing in Den Haag een picketline wilden opzetten verdreven met honden en wapenstok, om vervolgens een stuk verderop collectief opgesloten te worden tussen dranghekken, volledig onsingeld door ME. Enige demonstranten werden daarbij gebeten. Een bus met actievoerders werd buiten de stad aangehouden, waarna iedereen gefouilleerd werd, om daarna onder begeleiding van politiebusjes naar de plaats van bestemming te mogen rijden: het hok waar de andere mensen al opgesloten waren.

Gegeven al deze ervaringen is die overkill aan smeris die avond in het Volkshuis geen verrassing. Met hun extreem-rechtse uitspraken van de laatste tijd komen de PvdA-leiders er eindelijk voor iedereen duidelijk voor uit waar ze nu echt voor staan: een keihard beleid tegen de mensen die vluchten. Nu ze hun ware gezicht tonen hebben ze die politiebijstand hard nodig. Veel mensen zijn immers zo woedend op de PvdA dat het zelfs de kranten haalt. Hopelijk zullen ook veel mensen binnen de PvdA zich sterk maken tegen dit racistische beleid, of anders de partij uitstappen.

De mooiste uitspraak van de avond kwam uit de mond van Rottenberg: "Kosto is een ongelooflijk libertair politicus". Een smerige klote-fascist, zal ie bedoelen. Zo, dat moest er even uit. Zal wel een gevoel van machteloosheid zijn.


(pamflet)

Illegalenprobleem? Uitbuitingsprobleem!

Al sedert enkele jaren is in West-Europa een verschuiving in het vreemdelingenbeleid aan de gang. Procedures worden verder aangescherpt en ingekort. De Nederlandse bevolking wordt via stemmingmakerij in de pers op dit onderwerp gemobiliseerd. Nederland zou onder andere "overspoeld worden door vluchtelingen."

Tot voor enkele jaren waren het vooral extreem-rechtsen die dit soort uitspraken deden. Tegenwoordig neemt de PvdA dit gedachtengoed over. Althans, de geluiden van enkele PvdA-prominenten zoals Kosto, Peper, Nordholt, Rottenberg, de Kam, etc wijzen in deze richting.

De landelijke PvdA probeert nu via een serie 'briefings' dit beleid bij de achterban door de strot te duwen. Een 'briefing' is trouwens volgens het woordenboek een instructie-bijeenkomst voor vliegtuigbemanningen voor hun gevechtsmissie.

Het PvdA-beleid zet aan tot racisme en vreemdelingenhaat. Als Rottenberg zegt dat illegalen "de mensen in de oude wijken angst aanjagen" dan probeert hij CD-stemmers te winnen met uitspraken en een beleid waar Janmaat trots op zou zijn. De PvdA toont hiermee aan de werkelijke problemen in die wijken niet te willen oplossen.

Op de landelijke 'briefing' in Den Haag op 14 november beloofden de kopstukken van de partij geen woorden als "verdwijningen" meer te zullen gebruiken, maar evenzogoed hun harde beleid voort te zetten.

De 'briefing' van vanavond lijkt in het teken te staan van een verdeel en heerspolitiek. De partij suggereert dat het ook in het belang van de legale migranten is de illegalen hard aan te pakken. Het is verkeerd te spreken van een vluchtelingen- en illegalenprobleem. Het werkelijke probleem ligt in de mondiale welvaartsverdeling. Al 5 eeuwen verrijkt het Westen zich ten koste van de zogenaamde Derde Wereld. De toenemende welvaart hier veroorzaakt de schrijnende armoede in veel Derde Wereld-landen. Meer dan 80 miljoen mensen zijn nu wereldwijd op de vlucht voor die armoede. Het ligt voor de hand dat velen van hen trachten te overleven in het rijke Westen. Hier stapelt zich immers de van hen geroofde welvaart meer en meer op.

Ook hier in het Westen wordt er van de uit de Derde Wereld gemigreerde of gevluchte mensen geprofiteerd en worden illegalen genadeloos uitgebuit. Met name in de bollen, de horeca en de al beruchte naaiateliers. Het huidige beleid zal deze 'illegaal' genoemde mensen nog rechtelozer en machtelozer maken en daarmee een nog makkelijker prooi voor winstbeluste ondernemers (onder andere verenigd in het KNOV).

Wij vragen de mensen die hier vanavond aanwezig zijn zich te verzetten tegen het huidige PvdA-beleid. Wij vragen solidariteit met onderdrukte en uitgebuite mensen, of ze nu hier wonen of in de Derde Wereld, tot 'illegaal' bestempeld of niet. Wij accepteren onder geen enkel beding dat mensen door middel van razzia's worden opgehaald en gedeporteerd, dat vluchtende mensen worden opgesloten of uitgesloten, dat mensen zullen 'verdwijnen'.

Voor solidariteit met onderdrukten daar en hier!

Uitspraken van PvdA-ers:


Opmerking over de drie cartoons die op het pamflet stonden, waarop een magere zwarte man met lendedoekje stond die Fort Europa opzoekt en eruit getrapt wordt. Al eeuwenlang worden zwarte mensen in onze Westerse cultuur enorm stereotyp weergegeven. Denk maar aan Sjors en Sjimmie en de grote ronde kookpotten waarin blanke ontdekkingsreizigers bereid worden. Deze voorstelling wordt gebruikt om het onderdrukken van de volkeren in het Zuiden te rechtvaardigen. Generaties mensen in het Westen zijn met dit beeld opgevoed. Ook de actievoerders van De Invalshoek en de redactie van De Peueraar. Pas na enige discussie werden wij ons ervan bewust dat het eigenlijk helemaal niet zulke leuke plaatjes zijn. We hebben besloten ze toch maar in dit blad te plaatsen, met het idee dat je je eigen racistische opvoeding niet moet verzwijgen en omdat ze nu eenmaal wel gebruikt zijn bij het protest. Weer wat geleerd...

De redactie van de Peueraar

Terug