De Peueraar 29, januari 1993

Auteur: Gerrit de Wit


Nieuw woonruimte-verdelingssysteem in Leiden

Per 1 januari 1993 is er in Leiden een nieuw systeem voor de verdeling van huurwoningen van kracht. In het oude systeem kon je jezelf in laten schrijven als woningzoekende. Hierbij spaarde je door de loop van tijd punten op. Als je genoeg punten had, werd je een woning aangeboden. In het nieuwe systeem vervalt deze inschrijving. Mensen moeten vanaf nu gaan letten op de tweewekelijks te verschijnen Woningkrant. In deze Woningkrant worden vrijkomende huurwoningen aangeboden en zal je zelf moeten reageren door middel van het insturen van een woonbon waarbij je je voorkeur uit kan spreken. In de nieuwe Woningkrant staan steeds drie categorieën woningen: voor starters, voor doorstromers en voor vestigers. Starters zijn inwoners van Leiden die nog geen zelfstandige woonruimte hebben. Het gaat hier vaak om jongere mensen die er dus met dit nieuwe systeem niets mee opschieten. Bij de toewijzing van woningen voor starters is de leeftijd namelijk bepalend. De oudste starter die op een advertentie reageert zal de woning toegewezen krijgen. Dit houdt dus in dat jongere starters hun eerste jaren als woningzoekende niet aan bod zullen komen. Of ze zullen moeten reageren op de allerslechtste aangeboden kamers, waar niemand (en terecht) op reageert.

Verder zal deze Woningkrant het leven van mensen die moeite hebben met lezen en schrijven (bijvoorbeeld analfabeten en sommige migranten) nog een stuk lastiger maken. Dit omdat zij nu veel meer handelingen dienen te verrichten, zoals het steeds weer invullen van de woonbon of het lezen van de Woningkrant.

De Woningkrant zal opgenomen worden in het Leids Nieuwsblad. Twee punten hierbij. Ten eerste is het belachelijk dat je zo'n Woningkrant niet apart krijgt. Wat moeten we nou met zo'n Leids Nieuwsblad dat vol staat met reclames. Ten tweede krijgt niet iedereen het Leids Nieuwsblad. Meestal krijgt elke woning maar 1 exemplaar. En stel dat je nu net in een woongroep, appartement of studentenhuis woont. Het recht van de sterkste?

De Leidse wethouder Van Rij, die medeverantwoordelijk is voor dit nieuwe systeem, zei dat mensen in het nieuwe systeem veel meer uit kunnen gaan van hun eigen wensen. Ha, wat een pretenties van wethouder Van Rij. Alsof het woningnoodprobleem met het nieuwe systeem ook maar enigzins gebaat zou zijn. Alsof door het nieuwe systeem opeens duizenden woningen uit de grond zouden groeien. Probeer de volgende keer in plaats van je tijd te verspillen aan dit soort plannetjes eens wat structureels te doen aan de woningnood in Leiden.

Terug