De Peueraar 29, januari 1993

Auteur: Eric Krebbers


Afvalwijzer?

Mevrouw Zirkzee ontving op 23 december 1992 uit handen van de wethouder van Milieuzaken Hans de la Mar het eerste exemplaar van de nieuwe Afvalwijzer. Deze Afvalwijzer valt binnenkort bij iedereen in Leiden in de bus. Mevrouw Zirkzee is de oudste bewoonster van de Morsstraat. In die straat is ook het Milieu Informatie Centrum (MIC-Punt) gevestigd.

In 1990 gaf Milieudefensie Leiden een Hergebruikgids uit. Een handig boekje vol informatie en tips over hergebruik en preventie van afval. De hergebruikgids werd gemaakt met subsidie van de gemeente. Dat was trouwens in 1990 niet de eerste Hergebruikgids. Al eerder maakte de milieu-organisatie dit soort gidsen, en had daardoor nogal wat kennis over dit onderwerp in huis. In 1992 gaf de gemeente te kennen geen subsidie meer te geven voor een nieuwe Hergebruikgids. Ze wilde zelf een Afvalwijzer gaan maken. Deze Afvalwijzer zou voornamelijk gericht zijn op het netjes houden van de stad, in plaats van op het milieu. Wanneer mag je je vuilniszak buiten zetten. De taken van de milieupolitie. Onkruidbestrijding en de chemokar-haltes. Dat waren de onderwerpen die de gemeente in gedachte had. Totaal iets anders dan de eerdere Hergebruikgids dus.

Milieudefensie Leiden heeft er toen voor gekozen samen te gaan werken met de gemeente opdat ook hun kennis in de gemeentegids aan bod zou komen. De samenwerking met de (betaalde) voorlichter van de gemeentereiniging bij het maken van de Wijzer verliep ietwat stroef, en de (onbetaalde) mensen van Milieudefensie hebben uiteindelijk verreweg het meeste werk verzet. De Afvalwijzer die je binnenkort in de bus krijgt, en waar de gemeente mee prijkt, is gemaakt dodr gratis ambtenaren. Het is wel een mooi boekje geworden. Erg toegankelijk en verkrijgbaar in drie andere talen. Maar dat lees je allemaal wel zelf.

Toch nog even zeuren. De Afvalwijzer staat bordevol tips. Dat staat op de voorkant van het boekje. Ik snel zoeken. Boekje open en wat zie ik? Mensen kunnen proberen minder verpakkingsmateriaal te kopen. Goeie tip. Ik verder zoeken. Wat schetst mijn verbazing als ik in het hele boekje niet een tip tegenkom om echt iets aan de problemen te doen. Waarom geen tips om überhaupt minder te kopen? Waarom geen tips hoe je te organiseren om bedrijven onder druk te zetten minder troep te maken? Waarom geen tips over hoe de groei-economie te ondermijnen?

Het lijkt erop dat de gemeente ons voor de mal wil houden. En eerder op zoek is naar een schoon, geweten en imago dan een schoon milieu. Onze tip voor een volgende Wijzer: maak een speciale editie voor fabrikanten en bankiers waarin veel informatie over het opdoeken van zinloze fabrieken en de gevaren van de groei-economie.

Terug