De Peueraar 31, maart 1993

Auteur:


(Ingezonden)

De wraak van Pronk

Op 15 februari ontvingen wij het onderstaande persbericht. Voor meer informatie over Oost-Timor kun je Peueraar 27 nog eens lezen.

Vannacht hebben wij de Indonesische ambassade in Den Haag met verf besmeurd in de kleuren van de Oost-Timorese vlag. Wij zijn geschokt door de houding van de Nederlandse regering en de summiere en weinig kritische berichtgeving in de pers rondom het proces van de Oost-Timorese verzetsleider Gusmao en de arrestaties en verdwijningen van minstens een twintigtal mensen, waaronder vrienden en familieleden van Gusmao. Mensen tussen 17 en 74 jaar oud, voor wiens leven mag worden gevreesd. Uit de minimale aandacht in de pers en de desinteresse van de Nederlandse regering blijkt dat men meer onder de indruk is van een licht ontvlambare Indonesische regering dan van aanhoudende berichten over verdwijningen, oneerlijke processen, martelingen en standrechtelijke executies in Oost-Timor en delen van Indonesië.

Het bloedbad van november 1991, min of meer toevallig in de publiciteit gekomen, wordt hiermee afgedaan als een incident. De Indonesische annexatie (in 1975) en het daar opvolgende schrikbewind heeft naar het schijnt aan 200.000 Oost-Timorezen het leven gekost. Dat is een derde van de oorspronkelijke bevolking. Vooral door de hypocrisie van de Nederlandse regering voelen wij ons genoodzaakt op deze manier van ons ongenoegen blijk te geven. Als dit zo doorgaat zullen wij dit ook in de toekomst niet nalaten.

Solidair met alle onderdrukte mensen, onder de Indonesische militaire dictatuur en elders. Power to the people!

Terug