De Peueraar 31, maart 1993

Auteur:


Idealistisch feminisme

Op 8 maart 1993 vindt de vierde Leidse Annie Romein-Verschoorlezing plaats. Die wordt jaarlijks georganiseerd door de Universiteit in samenwerking met Vrij Nederland. De lezing is getiteld "Idealistisch feminisme" en wordt gehouden door Gerda Meijerink. Zij is publiciste en vertaalster. Ze schrijft onder andere in Vrij Nederland en Opzij. Ze vertaalde een tiental romans uit het Duits. In 1985 verscheen haar roman "De vrouw uit het Holoceen". Ze nam het initiatief tot en organiseerde de Vijfde Internationale Feministische Boekenbeurs die in 1992 in Amsterdam werd gehouden. Ze betitelt zichzelf bij voorkeur als een a-dogmatische feministe en verzet zich tegen een manier van denken die tot vijandbeelden en uitsluiting leidt.

Haar lezing zal een "pleidooi voor een nieuw elan" zijn. Het feminisme is in ons land in vergaande mate 'salonfähig' geworden, maar niet iedereen is daar onverdeeld gelukkig mee. De huidige fase van het 'geïnstitutionaliseerde feminisme' of 'post-feminisme' is in veler ogen te braaf en men kijkt reikhalzend uit naar iets anders. De hoop is gevestigd op een jonge generatie, maar het is de vraag of die zich uit de tent zal laten lokken, druk doende als die generatie is om de vruchten van de vorige fase te plukken en aan de eigen carrière gestalte te geven. En hoe zou dat nieuwe feminisme eruit moeten zien? Het radicaal-feminisme zoals dat bijvoorbeeld in de VS van zich laat spreken, heeft geleid tot een versplintering van de vrouwenbeweging en tot beperking van de vrije meningsuiting door te schermen met het begrip "political correctness". Daar zitten we dus niet op te wachten. Maar wat dan? Een weg zou kunnen zijn om de richting in te slaan van een idealistisch feminisme dat de hokjesgeest doorbreekt, oude idealen van het stof bevrijdt en niet schroomt om grote woorden te gebruiken. Een idealistisch feminisme dat mondiaal gericht is en zich verantwoordelijk toont voor de bestrijding van elke vorm van onderdrukking en onrecht. Een idealistisch feminisme dat appelleert aan het geweten en de fantasie van mensen - vrouwen en mannen - die alles op alles willen zetten om een betere wereld te maken.

(Voor deze tekst is gebruik gemaakt van de folder van het Annie Romein-Verschoor lezing secretariaat.)

Terug