De Peueraar 31, maart 1993

Auteur:


Wordt het rapenburg gedempt?

0 gruwel, op 16 maart aanstaande komt Dikke Deur Bolkestein in het Academiegebouw aan het Rapenburg praten over het "einde de ideologieën." De omwonenden zijn al in kennis gesteld van dit bezoek en worden geadviseerd hun ramen dicht te houden in verband met de penetrante stank die verwacht wordt bij het opendoen van de bek van deze vooraanstaande politicus. Hij zal, zo ligt in de lijn der verwachtingen, een pleidooi afsteken voor het behoud van zijn eigen lijf-ideologie "het recht van de sterkste", vroeger ook wel het "kapitalisme" genoemd. De man heeft zich al onsterfelijk gemaakt met het opstarten in Nederland van de discussie omtrent de "integratie van de minderheden", de discussie die in de ons omringende landen al zoveel successen geboekt heeft en onder andere tot de opkomst van extreem-rechts heeft bijgedragen. Kortom de man stinkt en is zo fout als een deur.

In juni vorig jaar maakten Leidse mensen duidelijk dat de heer Kosto niet welkom is in onze stad. Kosto is bekend als architect van het aan de jaren 30 herinnerende racistische vreemdelingenbeleid. Het lijkt ons voor de hand liggend de heer Bolkestein ook een en ander duidelijk te maken en te trachten de stad te vrijwaren van dit soort nare mannetjes. Waren er niet al plannen het Rapenburg te dempen? Wie neemt de handschoen op en organiseert een protest?

Terug