De Peueraar 33, mei 1993

Auteur: Eric Krebbers


Hetzerig proces tegen anti-racist

Op 15 april 1993 heeft de Haagse officier van Justitie F. Slits een gevangenisstraf van 6 maanden geëist tegen de "jongen met het groene haar". Hij wordt ervan beschuldigd een zakje verf naar staatssecretaris van Justitie Aad Kosto te hebben gegooid. Ook zou hij deze hoogwaardigheidsbekleder bespuwd hebben en geslagen hebben naar agenten. 3 van de 6 maanden zijn voorwaardelijk.

De "jongen met het groene haar" werd in juni 1992 opgepakt bij een lawaaiprotest bij de Pieterskerk in Leiden. Er werd gedemonstreerd tegen het inhumane vluchtelingenbeleid van Kosto. Hij werd daarbij, evenals vele mededemonstranten, flink door de politie geslagen. De sterke arm van de wet nam de gelegenheid te baat om de mensen die zich verzetten tegen het deportatiebeleid van de Nederlandse staat eens krachtig af te rossen en vervolgens te criminaliseren. De "jongen met het groene haar" heeft zelf 28 (!) dagen vastgezeten. Nog voor de rechter een uitspraak deed, was hij al door de commerciële pers veroordeeld tot "de verfgooier". Vanzelfsprekend staat zowel in de pers als in de rechtszaal het politiegeweld niet ter discussie.

De "jongen met het groene haar" heeft tot nu toe geweigerd om zijn naam te zeggen. Vandaar zijn ietwat sprookjesachtige naam. Toch werd zijn naam achterhaald. Hij werd verlinkt door politie-agenten die bij hem in de klas hebben gezeten.

De officier van Justitie zei tijdens de zitting dat mensen die op een "dergelijk grove en vernederende manier" publieke gezagsdragers benaderen, erop moeten rekenen hard te worden aangepakt door Justitie. Over publieke gezagsdragers die op een "grove en vernederende manier" grote groepen mensen het leven onmogelijk maken, over iemand als Kosto dus die vluchtelingen wegpest, zei de officier niets. Kosto is namelijk zijn baas.

Hard aanpakken is des te harder nodig als mensen anoniem willen blijven, aldus de officier. "Anders kan een klein groepje demonstranten bewerkstelligen dat bijvoorbeeld leden van het koninklijk huis of andere publieke gezagsdragers, alleen nog maar met bodyguards, als een soort maffiakopstukken, over straat kunnen." Leuke vergelijking van de officier. Speels. Zou zoiets nu toevallig in het hoofd van een officier opborrelen? Kosto en het koninklijk huis als maffiakopstukken? Van veel gezagsdragers is inderdaad bekend dat zij met chantage en grof geweld hun ideeën doordrukken. Net als de maffia. De manier waarop de Oranjes hun kapitaal verworven hebben, en nog steeds laten aangroeien, verschilt echt niet zo heel veel van die van de "maffiakopstukken."

Slits gaf verder toe dat de verdachte ook moet "bloeden voor de wandaden van de demonstranten die niet konden worden gepakt." Brave boy Slits weet het al bijna net zo plastisch te brengen als zijn hoge baas Kosto. Waar die spreekt over het moeten "verdwijnen" van mensen, wil Slits ze laten "bloeden". Met dit soort uitspraken zou men wel eens bezig kunnen zijn om de weg vrij te maken voor taferelen die sterk doen denken aan de jaren 40-45. Denk ook maar aan de recente uitspraken van Lubbers over kampementen voor jongeren. "Bloeden voor de wandaden" van anderen. Volgens dezelfde logica zou het te rechtvaardigen zijn om alle politiekorpsen tot de laatste man of vrouw uit te roeien vanwege de klappen die tijdens het lawaaiprotest bij de Pieterskerk door een stel goed afgerichte, slagrage smerissen zijn uitgedeeld.

14 dagen later besliste de rechter dat "de jongen met het groene haar" maar liefst 3 maanden de cel in moest, waarvan 2 voorwaardelijk. Omdat hij al een maand gezeten heeft, hoeft hij niet terug de bak in. En hoeft de staat hem geen schadevergoeding te betalen voor onterecht gezeten dagen. Voorspelbaar. De rechter vond dat de anti-racistische actievoerder de agent niet met opzet verwond had. Die agent krijgt wel een schadevergoeding van 1.500 gulden van zijn baas.

Terug