De Peueraar 33, mei 1993

Auteur: Eric Krebbers


Protestje bij huize Elske ter Veld

Natuurlijk hadden ze het eerst netjes gevraagd. "Mevrouw Ter Veld, vindt u het goed dat we het niet eens zijn met uw bezuinigingsplannen? En mogen we dan een verklaring voorlezen bij u voor de deur?" De Jonge Socialisten in de bocht.

De raadsfractie van de PvdA, hun grote broer, ziet dit soort protesten natuurlijk liever niet. Je tast de privacy van een bewindspersoon op deze manier aan. En voor je het weet ben je als stadsbestuurder zelf aan de beurt. En je wilt toch ook niet dat de privacy van de bijstandsmoeders geschonden wordt? Nou dan! Gelukkig was mevrouw Ter Veld die Koninginnedag op haar bootje. Dus trokken de Jonge Socialisten hun stoute schoenen aan en gingen ze naar Oude Vest nr. 109-b, de woning van Ter Veld.

30 april 1993 vond er een piepklein protestje plaats tegen de plannen van PvdA-staatssecretaris Ter Veld om de uitkeringen flink te beknotten. Met name die van jongeren en bijstandsmoeders. Zo'n 15 jonge en oude socialisten toonden zonder enige gêne hun PvdA-spandoeken, terwijl een van hen een verklaring voorlas die begon met "Beste Elske Ter Veld". Daarin stond onder andere dat de Jonge Socialisten overtuigd zijn van haar goede bedoelingen en dat ze de plannen van tevoren had moeten voorleggen aan haar achterban. "Waar blijft ons sociaal gezicht op deze manier?", vroegen ze zich af. Een vriendelijk betoog, want zo moet dat volgens mede-organisator Tan Hok nu eenmaal tussen mensen. Dat Ter Veld zich daar nu niet bepaald aan houdt, doet niet ter zake.

Terug