De Peueraar 33, mei 1993

Auteur: Gerrit de Wit


Ontruiming Langebrug 87

De ontruiming van het gekraakte Langebrug 87 op 10 maart 1993 werd voor de tweede maal behandeld tijdens de vergadering van de Commissie ABA (Algemene Bestuurlijke Aangelegenheden) van 13 april 1993. Rianne van Schreven (Groen Links) had burgemeester Goekoop een aantal vragen gesteld (zie Peueraar 32) waarop zo vaag mogelijke antwoorden gegeven werden. De krakers lazen een verklaring voor, waarin ze stelden dat kraken een noodzakelijk eigen initiatief is om de woningvoorraad uit te breiden, omdat het gemeentelijk huisvestingsbeleid hopeloos faalt, in het bijzonder voor jongeren. De gemeente steunt projectontwikkelaars bij leegstand en criminaliseert de kraakbeweging door harde acties, zoals de ontruiming op 10 maart.

De politie vertelde in alle onschuld alleen maar de deurwaarder geholpen te hebben, en er dus geen actieve rol in te spelen, terwijl ze duidelijk maakten het wel leuk te vinden om het zelf te doen, zonder hulp van de 5 busjes ME'ers. Dat er zoveel ME uit de kast was getrokken, kwam omdat er posters in de stad hingen met de oproep om langs te komen voor een lawaaiprotest tegen de ontruiming. Erg gevaarlijk!

Het uitschelden van de arrestanten werd weer ontkend, waarop Van Schreven vroeg of ze de gemaakte video mocht zien. Het antwoord was kortaf "nee", waarop de rest van de raad wakker werd en meteen de wet Openbaarheid van Bestuur erbij haalde. De video (of delen hiervan?) wordt binnenkort vertoond aan raadsleden, advocaten en wellicht cliënten. Dat de fotorolletjes ten onrechte in beslag genomen waren werd weer verteld, dit keer met het verhaal dat ze aan de rolletjes niet konden zien aan wie ze teruggegeven zouden moeten worden. Kortom, een hoop geouwehoer, maar waar het op neer kwam was dat de politie - als het erop aankomt - alles kan doen wat ze willen zonder dat ze daar echt op aangesproken worden.

Terug