De Peueraar 33, mei 1993

Auteur: Gerrit de Wit


Oud-Strijders Legioen en de Leidse krakers

Het Oud-Strijders Legioen (OSL) is een landelijke stichting van oud-strijders die in Nederland een belangrijke brugfunctie vervult tussen het "law and order"-denken van de christelijke politieke partijen en het "eigen volk eerst"-principe van de CD en CP'86. Tientallen jaren heeft het OSL tegen het communisme aan lopen schoppen. Sinds het wegvallen van de 'dreiging' van het communisme en het verslappen van de 'rode horden' in eigen land, lijkt voor het OSL de tijd aangebroken om een nieuwe zondebok op de voorgrond te plaatsen: vluchtelingen, migranten en krakers. In een column in het juni/juli-nummer uit 1992 van het OSL-blad Stavast staat het volgende citaat over Engelse krakers in Leiden: "Zo kwam ik aan de weet dat Leiden, een stad met een spreekwoordelijk hoog percentage werklozen en uitkeringstrekkers, een ware invasie beleeft van jonge Engelsen die daar komen werken. Zij verdienen "kapitalen", aldus de krant, in de bollen- en inpakbranche. Hun aantal neemt nog gestaag toe, door de mond-tot-oor reclame. Na de Turken en de Marokkanen zouden zij in omvang al de derde groep allochtonen in die stad uitmaken. Niet iedereen meldt zich bij de Vreemdelingenpolitie; deze gaat ervan uit dat er zich vele tientallen ophouden in kraakpanden. Nou ja, dat kan het gemiddelde IQ van de krakers alleen maar omhoog stuwen."

Een duidelijk stukje van pure haat tegen (buitenlandse) krakers. Als ze niet werken, dan zijn het luie profiteurs. Als ze wel werken, dan zijn het kapitaalkrachtige baantjespikkers. Dat de armoede en ellende in Engeland groot is en dat de Engelsen in Leiden tegen lage lonen en onder slechte arbeidsomstandigheden werken, wordt door het OSLL gemakshalve maar even vergeten. De enige goede buitenlander is voor het OSL een buitenlander in het buitenland.

In het blad Stavast zijn meer van dit soort racistische uitspraken te lezen. Zo staat in het blad geschreven "dat negroïde personen nogal snel geneigd zijn een blanke aan het mes te rijgen", en dat Europa de grenzen gesloten moet houden "voor welvaartszoekers vanuit de Derde Wereld, opdat voorkomen wordt dat onze samenleving financieel en moreel in elkaar stort."

0p 13 maart 1993 vierde het OSL zijn 35-jarig bestaan in Den Haag. 8 mensen hielden daar een picket-line om de aandacht te vestigen op het extreem-rechtse karakter van het OSL. Hans Wiegel, commissaris van de koningin in Friesland, sprak ook op het verjaardagfeestje van het OSL, ondanks kritiek van het Frysk Anti-Fassisme Komitee.

Hoewel vrijheid van godsdienst officieel in het OSL-vaandel staat, slaat dit voor de organisatie niet op de islam. "Weet u dat er hier 300 moskeeën zijn. Dat moeten we nu eens een halt toeroepen", stelde een bezoekster van het OSL-congres. Haar man: "Anders worden wij hier straks ook door de moslims afgeslacht".

Het zal duidelijk zijn met wat voor vuige organisatie we hier te maken hebben. Het enge aan deze club is wel dat die duizenden leden heeft, en contacten onderhoudt met de gevestigde politiek. Naast Wiegel spraken op het congres bijvoorbeeld ook Eerste Kamerlid-Boorsma en de hoofdcommissaris van politie in Den Haag, Brand. Dat zijn naast Wiegel om landelijke kopstukken die zich openlijk inlaten met het extreem-rechtse gedachtegoed. En om een "Ordentelijke SamenLeving" (een woordspeling van het OSL) te vormen, scheldt het OSL nu ook al op de Engelse krakers in Leiden.

Terug