De Peueraar 34, juni 1993

Auteur: De Fabel van de illegaal


Van Fabel naar OKIA

Het onderstaande persbericht werd door het comité De Fabel van de illegaal uitgedeeld tijdens een avond in de "X" over de positie van illegalen en vluchtelingen.

Het comité De Fabel van de illegaal is opgericht in het kader van de landelijke campagne tegen de illegalenhetze van vorig jaar december. Na de Bijlmerramp sloeg het aanvankelijke medelijden met de getroffenen om in een sterk staaltje van discriminatie toen duidelijk werd hoeveel economische vluchtelingen zich in de getroffen flats bevonden. Zij kregen het label "illegaal" omdat velen geen verblijfsvergunning hadden, en werden door zowel politici en pers afgeschilderd als een groot gevaar voor de "Nederlandse" samenleving. Wat is gemakkelijker dan mensen die geheel rechteloos,en daardoor monddood, in Nederland verblijven als zondebok te gebruiken voor de crises in Nederland. Nederland kreeg een beeld opgedrongen van "illegalen" dat er niet om loog. Ze maken misbruik van "onze" sociale voorzieningen, nemen Nederlanders het werk af, gedragen zich crimineel en zijn dus een gevaar voor "onze rechtstaat".

Het landelijke comité De Fabel van de illegaal heeft met de campagne "illegalen zondebok, dat nooit" een aanzet willen geven tot het ombuigen van deze negatieve beeldvorming. Zij wil mensen laten zien dat een negatieve benadering door de politiek, de werkelijke problemen rond economische vluchtelingen verhult. Dit zijn de onrechtvaardige Noord-Zuid verhoudingen, de sociale afbraak, verpaupering van de oude wijken en de uitzichtloze situatie voor grote groepen allochtonen en autochtonen in Nederland. Ook in Leiden is een actiecomité opgericht om allereerst een fakkeltocht rond de landelijke campagne te organiseren op 24 december. Na deze geslaagde actie, waaraan ruim 1.300 Leidenaars deelnamen, heeft De Fabel uit Leiden besloten om door te gaan. Wij vinden dat alle mensen recht hebben op voldoende bestaansmiddelen, een dak boven hun hoofd en een baan ongeacht waar je vandaan komt en of je de "juiste" papieren hebt. Wij willen het negatieve beeld dat velen hebben van "illegalen" ombuigen, onderzoeken of het ook in Leiden mogelijk is om "illegalen" te ondersteunen en indien mogelijk invloed uit te oefenen op de Leidse politiek.

We waren ons net een beetje aan het oriënteren, op welke manier we aan onze doelstellingen vorm zouden kunnen geven en hadden toegezegd mee te werken aan de anti-racisme manifestatie in Leiden van 18 maart, toen op 15 maart onze secretaris (ook zonder papieren) 's avonds met enkele vrienden uit zijn huis werd gehaald en vastgezet op het Leidse politiebureau.

Deze en de daaropvolgende gebeurtenissen hebben ons veel duidelijk gemaakt over het illegalenbeleid in Leiden. Wij realiseren ons nu, dat het zogenaamde niet-actieve opsporingsbeleid van de Leidse Vreemdelingendienst een stuk actiever is dan de gemiddelde Leidenaar durft te vermoeden. De Vreemdelingendienst gaat zelfs zeer actief te werk:

Tijdens de fakkeltocht van 18 maart heeft het comité extra aandacht gevestigd op de vijf opgepakte mensen, onder andere door het verspreiden van pamfletten, het voorlezen van een speciaal voor deze gelegenheid geschreven verhaal, het oproepen tot een solidariteitsactie bij het politiebureau en het verzamelen van handtekeningen.

De gebeurtenissen rond 15 maart hebben de noodzaak tot het ondersteunen van "illegalen" weer eens extra duidelijk gemaakt. We voelen ons gesteund door de ruim 450 handtekeningen, die we op en na de fakkeltocht van 18 maart hebben opgehaald en inmiddels hebben twee leden van de GroenLinks-fractie in een brief vragen gesteld aan de burgemeester over het optreden van de Vreemdelingendienst op 15 maart en 7 april en de achtergronden van dit optreden.

We willen ons in de toekomst bezig houden met de volgende punten:

Een van de mensen die op 15 maart opgepakt werden zei kortgeleden: "Jullie mogen wel opschieten, zo meteen is er geen "illegaal" meer in Leiden." We realiseren ons dat we de komende periode gestaag door moeten werken, en wie daar aan mee wil werken is van harte welkom. Als je geïnteresseerd bent kun je je bij ons opgeven.

Terug