De Peueraar 41, januari 1994

Auteur: KSUL


(ingezonden)

KSUL praat met smeris

Onderstaande verklaring ontvingen wij van het Kraakspreekuur Leiden.

Op 21 december 1993 werd er overleg gevoerd tussen het Kraakspreekuur Leiden (KSUL) en de politie (Korpschefs Molenaar en Troost). Op de agenda stonden de komende nieuwe kraaknotitie voor Leiden, de 24-uursregeling, de recente wijziging van de leegstandswet en intimidatie van de politie bij recente ontruimingen.

Kraaknotitie Leiden

De huidige kraaknotitie uit 1981 vormt een handleiding voor politieoptreden bij kraakacties. Op dit moment wordt er een nieuwe handleiding voorbereid door de gemeente, waarin ook de politie deelneemt. In principe zou dit 1 januari 1994 afgerond zijn, maar dit wordt waarschijnlijk niet gehaald. Het KSUL wil graag inspraak in de notitie hebben en nam daartoe contact op met gemeente en politie.

De 24-uursregeling

De kraaknotitie stelt dat het bewoonbaar maken van een (kraak)pand minstens 24 uur duurt, tot die tijd kan de politie direct ontruimen. Het KSUL is niet blij met deze regeling aangezien de termijn te ruim is, niet in andere steden bestaat, subjectief is en escalerend werkt, aangezien het 24 uur in een pand aanwezig zijn niet te bewijzen is en krakers dwingt zich 24 uur stiekem in een pand op te houden, in plaats van het bewoonbaar te maken. De politie stelde de regeling nooit 'kaal' te gebruiken en slechts het Openbaar Ministerie (OM) te adviseren over de situatie. De Officier van Justitie velt het eindoordeel. Volgens het KSUL is de informatie van de politie naar het OM essentieel en vaak oorzaak van misverstanden. De politie is ook niet blij met de oordelende taak en ziet zich geconfronteerd met aanspraken van eigenaars. Beide partijen zien liever een bevoegd orgaan (OM) zich binnen 24 uur volledig informeren en beslissen, en hechten grote waarde aan een open dialoog. De politie wil graag elke kraakactie met zowel OM als krakers evalueren.

De nieuwe leegstandswet

Deze stelt dat kraken binnen een jaar na leegstand illegaal is, behalve als een pand niet volgens het bestemmingsplan in gebruik was. De politie was hiervan niet op de hoogte en laat toepassing over aan de rechter. Het KSUL ziet graag een uitzondering voor slooppanden, hier kan een contract voor tijdelijke woonruimte gesloten worden en vraagt om een soepele toepassing van de wet. De politie zegt zich ook hier te houden aan de kraaknotitie.

Intimidatie

Na enkele ontruimingen is er in de pers een welles-nietes spel ontstaan over scheldpartijen en intimidaties door de politie. Volgens de politie mag er door agenten niet gescholden worden en geen onnodig geweld gebruikt worden en dienen er zo snel mogelijk klachten ingediend te worden als het toch gebeurt. Beide heren kunnen hierover direct benaderd worden. De officiële klachtenprocedure kan niet anoniem gevolgd worden, maar in de komende nieuwe regeling voor Holland-Midden hoeft de naam alleen bij de korpsbeheerder (burgemeester Goekoop) bekend te zijn. Het concept hiervan is onder andere ter advies naar de Leidse Rechtswinkel gestuurd. Volgens de heer Troost is de klachtenprocedure het laatste half jaar intern sterk verbeterd. Over het (illegaal) in beslag nemen van fototoestellen door de politie werd gezegd dat de politie niet graag gefotografeerd wil worden, dit geldt natuurlijk ook voor de actievoerders. Het tentoonstellen van arrestanten aan de pers (zoals bij de ontruiming van de Langebrug) en het in beslag nemen van fototoestellen zal volgens de politie niet meer voorkomen.

Het overleg verliep positief, misschien dat er in de toekomst een vervolg op komt. We wachten af hoe het in de praktijk zal gaan.

Terug