De Peueraar 41, januari 1994

Auteur: KSUL


(ingezonden)

Leidsch Dagblad berispt

Met onderstaande brief heeft het Kraakspreekuur Leiden het Leidsch Dagblad op het matje geroepen.

Middels deze brief wil het Kraakspreekuur Leiden (KSUL) haar ongenoegen uiten over de negatieve en stigmatiserende artikelen over krakers in Leiden. De veelal eenzijdige berichtgeving van uw krant over kraakaangelegenheden, geven uw lezers geen mogelijkheid een reëel beeld te vormen van de leefwijze en de beweegredenen van krakers in Leiden.

Twee recente voorbeelden daarvan betreffen een artikel van maandag 29 november over kraakkroeg Bar en Boos en een artikel over de ontruimde PTT-centrale. In het eerste voorbeeld wordt er een bezoek aan Bar en Boos beschreven. Buiten het feit dat het artikel vol stond met onjuistheden, zoals de genoemde vlag met hamer en sikkel (het was een kraakteken), ligt het accent van dit artikel niet op de inhoudelijke kant van Bar en Boos, maar op de stereotiepe uiterlijkheden van krakers (PLO sjalen, kale hoofden of dreads). Ik wil u erop wijzen dat driekwart van de bezoekers niet aan deze stereotypering voldoet. Tevens werd Bar en Boos van multicultureel en educatief centrum gereduceerd tot een danszaal. Wanneer uw reporter de moeite had genomen om het een en ander na te vragen bij een van de medewerkers van Bar en Boos was er een beter en breder beeld uitgekomen.

Het tweede voorbeeld betreft de als "beestenbende" betitelde aanblik van de PTT-centrale aan de Koningstraat. Het pand was niet op zoveel bewoners berekend en alle gas-, licht- en watervoorzieningen ontbraken. Het aanwezige "vuil" bestond uit meubels en dergelijke die inderhaast achtergelaten moesten worden. Het is onlogisch een pand dat gesloopt gaat worden netjes gestofzuigd achter te laten. De deurwaarder meldde overigens dat hij het er nog tamelijk netjes vond en dat alle afspraken zijn nagekomen. Door te vermelden dat er spuiten gevonden zijn wekt u de indruk dat er harddrugs werden gebruikt. Als u dit goed had uitgezocht had u geweten dat er een diabeet in het pand woonde, van wie deze spuiten waren. De essentie is niet de troep in het gebouw, maar het ontbreken van concrete plannen van de eigenaars. Het pand zal geruime tijd leegstaan en de bewoners zijn dakloos. Uw verslaggever suggereert wederom het beeld van krakers als onhygiënische mensen, terwijl kraken in Leiden aan zo'n 300 mensen leefruimte biedt, veelal met schaarse middelen en tegenwerking van gemeente, eigenaren en energiebedrijf.

Ons inziens is de oorzaak van dergelijke onjuiste en suggestieve berichtgeving dat het Leidsch Dagblad niet de moeite neemt om contact op te nemen met de betrokkenen. Het is u bekend dat het KSUL ten alle tijde bereid is om informatie te geven. Het is niet passend een groep inwoners van Leiden continu en onterecht een slechte naam te bezorgen!

Het KSUL is elke woensdag tussen 14.00 en 18.00 uur direct te bereiken op Koppenhinksteeg 2 en indirect via De Invalshoek, telefoonnummer 127619.

Terug