De Peueraar 41, januari 1994

Auteur: Petra Schultz en Jeroen van Schie


De wapens van de zelforganisaties

Vorige maand stond in De Peueraar het artikel "De wapens van welzijn". Het ging over de poging van Van Bochove, wethouder van Welzijn, om de subsidie van het Project Ondersteuning Migrantenorganisaties in Leiden (PROMIL) te halveren. Het samenwerkingsverband van migrantenorganisaties, de inhoudelijke opdrachtgever van PROMIL, probeerde deze korting tegen te houden. Zij deden dit door vertegenwoordigers van de Leidse politieke partijen uit te nodigen voor een gesprek. Tijdens dit gesprek hebben de migrantenorganisaties de politici eens haarfijn uitgelegd hoe weinig serieus zij genomen worden door Welzijn. Het voert hier te ver om alle voorbeelden die de migrantenorganisaties hiervan noemden te verwoorden, zie daarvoor de vorige Peueraar.

Het samenwerkingsverband had de politici uitgenodigd in de hoop dat zij dan bij de commissievergadering Welzijn het voor PROMIL op zouden nemen. Dat gebeurde inderdaad door alle partijen. Maar Van Bochove trok zich er niets van aan en zei dat de bezuiniging gewoon door moest gaan. Wat betekende dat het in de gemeenteraadsvergadering over de begroting verder uitgevochten zou worden.

Dat is inmiddels gebeurd. GroenLinks, PvdA en CDA hebben een motie en een amendement ingediend om de subsidie van PROMIL ongemoeid te laten. Als redenen daarvoor gaven zij:

Hun voorstel was om in juni met een evaluatie te komen, die van te voren met de betrokkenen doorgenomen moest worden. De kosten van het ongemoeid laten van de PROMIL-subsidie zouden eenmalig betaald kunnen worden uit het Fonds Sociale Vernieuwing.

Maar B&W moest eerst nog vergaderen over wat er betaald kon worden met dit sociale vernieuwingspotje. Inmiddels is ook die vergadering geweest en hebben zij dit voorstel aangenomen. Wat betekent dat PROMIL vrijwel zeker niet gekort zal worden. Al moet nu nog de gemeenteraad over het sociale vernieuwingspotje vergaderen.

Ik hoop dat PROMIL na volgend jaar ook nog alleen het samenwerkingsverband van migranten als inhoudelijke opdrachtgever heeft. Dat er in de motie gesproken wordt van "het overwegen van andere organisatorische constructies", geeft zo'n donkerbruin vermoeden dat dat wel eens niet zo zou kunnen zijn. Maar voor nu: tof dat de zelforganisatie het voor elkaar hebben gekregen dat er naar hen wordt geluisterd. Al verdient de manier waarop geen schoonheidsprijs; het sociale vernieuwingspotje zou niet gebruikt moeten worden voor het oplossen van meningsverschillen tussen een wethouder en de gemeenteraad over hoeveel geld een organisatie moet krijgen. PROMIL hoort gewoon in de begroting van Welzijn. Dan zou van het sociale vernieuwingspotje iets nieuws gedaan kunnen worden.

Terug