De Peueraar 41, januari 1994

Auteur: Harry Westerink


Ondersteun het Invalshoek-archief!

Al meer dan 3 jaar is een aantal mensen van politiek informatiecentrum De Invalshoek bezig met het beheren van een archief. Dit archief bestaat uit een groeiende hoeveelheid boeken, brochures, tijdschriften, actiepamfletten, folders en andere vormen van informatie op links terrein. Het informatiemateriaal kent een grote verscheidenheid en veelzijdigheid, en bestrijkt onderwerpen als politieke theorieën (socialisme/communisme/anarchisme/feminisme/anti-imperialisme), milieu, Derde Wereld, anti-racisme, anti-seksisme, dierenstrijd, gewapend verzet, Europese eenwording, city-vorming, repressie, en nog veel meer.

Het archief is een van de vaste basisactiviteiten van De Invalshoek. Het vormt een belangrijk onderdeel van de dagelijkse politieke werkzaamheden van het informatiecentrum. De Invalshoek stelt het archief ter beschikking aan iedereen die zich vanuit een progressieve visie wil verdiepen in een bepaald onderwerp. Op de volgende dagen en tijden kun je De Invalshoek bezoeken en je verdiepen in de informatie van het archief: maandag, donderdag, vrijdag en zaterdag, steeds van 14.00 tot 17.00 uur, en woensdag van 14.00 tot 18.00 uur. Tijdens deze uren is er steeds iemand van De Invalshoek aanwezig om je te helpen en wegwijs te maken. In De Invalshoek is een kopieerapparaat (met kringlooppapier) aanwezig. Je kunt dus delen van het archief kopiëren en meenemen. Steeds meer mensen en groepen (waaronder ook wij van De Peueraar) maken gebruik van het archief.

Na 3 jaar is het archief uitgegroeid tot een boeiende verzameling links informatiemateriaal. Een aantal mensen van De Invalshoek, verenigd in de archiefgroep, heeft dit materiaal met vallen en opstaan bij elkaar geschraapt. Het is een wonder dat het archief is geworden wat het nu is, want vanaf het begin was duidelijk dat De Invalshoek heel weinig geld zou hebben voor de inkoop van boeken, brochures en tijdschriften. Het archief is tot stand gekomen door het schenken van boeken en ander materiaal. Dankzij deze giften van betrokken mensen kon en kan het archief groeien. De mensen van De Invalshoek vinden dat nog veel meer linkse mensen een steentje kunnen bijdragen. Veel meer mensen kunnen hun oude (en nieuwe) tijdschriften, boeken en brochures afstaan aan het archief. De Invalshoek heeft de indruk dat te veel (radicaal-)links informatiemateriaal ligt te verstoffen in privé-archiefjes en privé-bibliotheekjes, zonder dat er ooit iets mee wordt gedaan. Dat materiaal kan toch beter worden geschonken aan een actief links informatiecentrum? Het is toch een onderdeel van linkse politiek dat informatie zo goedkoop mogelijk en voor grotere groepen mensen tegelijk toegankelijk moet zijn? Als kennis macht is, waarom ligt die kennis dan zo vaak opgeslagen in de privé-sfeer, op zolderkamers, in particuliere boekenkasten? Daarom vraagt De Invalshoek hierbij aan mensen om informatiemateriaal gratis weg te geven aan het archief. Dat hoeven geen dure boeken te zijn, dat mag ook een tijdschrift zijn of iets dergelijks. Alles wat je wilt afstaan is welkom. Uiteraard bepalen de mensen van De Invalshoek zelf wat er wel en wat er niet in het archief wordt opgeborgen. Kijk eens in je boekenkasten of onder je bureau en ga eens na of je wat kunt en wilt missen. Als je niet goed weet welk materiaal nu geschikt is of niet, kom dan eens langs. Dan kan iemand van De Invalshoek even met je overleggen en het archief laten zien. Uiteraard kun je ook langskomen zonder materiaal te schenken, bijvoorbeeld als je op zoek bent naar informatie voor een werkstuk, actie-onderzoek of folder. Wil je het archief financieel ondersteunen, dan kan dat ook. Stort in dat geval gul en onbeheerst op girorekening 6217637 ten name van politiek infocentrum De Invalshoek te Leiden.

Terug