De Peueraar 42, februari 1994

Auteur: Petra Schultz


Ondersteun illegalen

Comité de Leidse Fabel van de illegaal organiseert op 26 februari een thema-avond, in samenwerking met Werkgroep Marokkanen en de Marokkaanse culturele vereniging VCW. Met deze avond wil de Leidse Fabel meer bekendheid geven aan het werk dat ze tot nu toe gedaan heeft. Ook wil de Leidse Fabel vertellen over haar toekomstplannen. Het Haagse Ondersteunings Komitee Illegale Arbeiders (OKIA) zal vertellen over haar ervaringen. OKIA is al langer bezig dan de Leidse Fabel. Ze zijn onlangs begonnen met het opzetten van een spreekuur voor illegalen. Ook hebben ze een netwerk opgezet waar illegalen een beroep op kunnen doen. Aan dit netwerk werken onder andere artsen en advocaten mee. De spreker van OKIA zal ook vertellen over de steeds strengere maatregelen van de politiek ten aanzien van illegalen. De politiek is hard bezig het leven van illegalen onmogelijk te maken.

Sinds 1993 is de Fabel bezig een ondersteuningscomité voor illegale arbeiders in Leiden op te zetten. Dat heeft veel tijd gekost. Die tijd is gebruikt om te leren van de ervaringen van OKIA en Stichting Opstand uit Amsterdam. Onlangs heeft de Leidse Fabel contacten gelegd met artsen en advocaten, kerken en andere maatschappelijke organisaties in Leiden. Ook is de Leidse Fabel begonnen met het inventariseren van de verwachtingen die illegalen van een ondersteuningscomité hebben.

Op 26 februari zijn mensen welkom vanaf 20.30 bij Werkgroep Marokkanen, Langegracht 61. De avond zal om 21.00 van start gaan. We beginnen zo laat in verband met de Ramadan, de maand waarin moslims overdag vasten. Ter afsluiting van de avond zal iemand laoed (een snaarinstrument) spelen en zullen er gedichten voorgelezen worden. Op de avond zal er in het Nederlands en in het Arabisch gesproken worden.

Terug