De Peueraar 50, oktober 1994

Auteur: Gerrit de Wit


Sleutelhof of sleutelsof?

In 1992 dropte de gemeente Leiden in samenwerking met de projectontwikkelaar MBO het plan om tussen de Breestraat en de Aalmarkt het zogenaamde Sleutelhofproject te realiseren. Hiertoe zou een heel blok woningen afgebroken moeten worden om plaats te maken voor een luxueus, overdekt winkelcentrum. Het commerciële pretpark zou opgevuld moeten worden met luxe winkels en luxe woningen. MBO bedacht hierbij ook de term "S-winkels", duidend op "Sjiek en Speciaal".

De gemeente kwam tot dit plan omdat zij vond dat de Leidse binnenstad ontgonnen moest worden voor kapitaalkrachtige investeerders. Hun zaaigoed zou bestaan uit pracht en praal, dat voor de gewone Leidenaar niet betaalbaar zou is. Leiden moest weer aantrekkelijk gemaakt worden voor de groep rijken van buiten en binnen de stad en zou zo weer een plaats op de landkaart krijgen. Dat de gemeente hierbij over veel bewoners en gebruikers van de stad heen liep was hen van minder zorg. Het LVC (uitgaanscentrum voor jongeren) zou bijvoorbeeld moeten verkassen alsmede een aantal kleine winkeltjes en de vele bewoners van het blok.

Nu ruim twee jaar nadat het Sleutelhofproject gelanceerd is, is het uitermate stil geworden over de voortgang van het project. Het LVC eiste kort geleden dan ook duidelijkheid van de gemeente. Ze wil aan het einde van dit jaar weten of het in haar gebouw aan de Breestraat 66 kan blijven zitten. Bestaat er tegen die tijd nog geen duidelijkheid, dan dreigt het de gemeente met een schadeclaim. Het LVC kan namelijk, wegens het risico van moeten verkassen, al twee jaar geen grote investeringen in het pand doen. Visser van het LVC: "We kunnen het elkaar heel moeilijk maken. Ik houd helemaal niet van procederen, maar de gemeente en de projectontwikkelaar kunnen ons niet jarenlang lamleggen met plannen die bol staan van de onduidelijkheid. Het LVC is het stadium van afwachten voorbij." Klare taal van het LVC.

Margje Vlasveld van Leiden Weer Gezellig/De Groenen vroeg zich in de gemeenteraad dan ook hardop af wat ook andere raadsleden en gemeenteambtenaren zich stilletjes al tijden af lopen te vragen: "Is de Sleutelhof een Sleutelsof geworden?" Vlasvelds twijfel komt voort uit het feit dat op 31 augustus de samenwerkingsovereenkomst tussen MBO en de gemeente afliep. De gemeenteraad heeft ook nog geen voorstel gehad om het contract te verlengen.

Harry Schoch liet ons namens Leiden Weer Gezellig/De Groenen ook weten dat zij faliekant tegen het hele Sleutelhofproject zijn. "Nooit nemen wij genoegen met geldverslindende luxueuze projecten. Dat hele plan moet van de baan!", aldus Harry.

Desondanks blijft CDA-wethouder Walenkamp geloven in de Sleutelhof. Hij vertelde dat er ondanks het aflopen van het contract innige banden blijven bestaan met MBO. Dat voorspelt weinig goeds....

Een terrein waar de gemeente wel vooruitgang op boekt is het realiseren van een parkeergarage aan de Boommarkt. Deze garage is een integraal onderdeel van het hele Sleutelhofproject. De parkeergarage zou op de plek moeten komen waar nu het Hoogheemraadschap van Rijnland gevestigd is. Deze parkeergarage is in het Sleutelhofproject opgenomen, omdat de rijken met hun auto's te belazerd zouden zijn om naar het Sleutelhof te lopen of om gebruik te maken van het openbaar vervoer. De gemeente, in de gedaante van Walenkamp en Van Rij, hebben met Rijnland overeenstemming bereikt over de aankoopprijs van het pand. De gemeente zou zeven miljoen aan Rijnland moeten dokken, alvorens ze het pand af kunnen breken en een parkeergarage kunnen bouwen. GroenLinks is tegen een parkeergarage aan de Boommarkt, omdat de parkeergarage in de zogenaamde autoluwe binnenstad zou liggen. GroenLinks zou wel kunnen leven met een parkeergarage op de locatie St. Aagtenstraat. Deze locatie bevindt zich ook in de binnenstad, op enige honderden meters van de Boommarkt. Het verschil zit hem erin dat de Boommarktgarage binnen de "autoluwe" zone ligt en de St. Aagtenstraatgarage net erbuiten. Het standpunt van GroenLinks is hiermee verre van 'groen' en verre van 'links'. Ze zouden gewoon het lef moeten hebben om te eisen dat er helemaal geen parkeergarage in Leiden bijkomt. Maar blijkbaar zitten ze zó in het parlementaire systeem van geven en nemen vastgeroest dat ze daar niet meer toe in staat zijn.

Terug