De Peueraar 52, december 1994

Auteur: Petra Schultz


"Ondersteuning illegalen groeit ! Hoe verder?"

Dat is het onderwerp van een discussie-middag die 'GroenLinks op zondag' en 'Comité De Leidse Fabel van de Illegaal' organiseren. Je kunt deze middag de resultaten horen van het Leidse netwerk ter ondersteuning van illegalen. En deelnemen aan een discussie over hoe de ondersteuning van illegalen verder verbeterd kan worden. Sprekers zijn:

In het eerste deel van de middag staat de ondersteuning van illegalen centraal zoals die tot nu toe in Leiden is opgebouwd. Onder andere Kea Fogelberg en Petra Schultz vertellen over hun ervaringen met het ondersteunen van illegalen. Waarom doen zij dit werk? Op welke grenzen stuiten zij?

Kea Fogelberg zal tevens iets vertellen over het GIL. Aan het GIL werken behalve De Leidse Fabel van de Illegaal, Kea Fogelberg en het maatschappelijk werk ook de Hervormde Diaconie mee. Dankzij het GIL is er nu in iedere wijk in Leiden een huisarts die illegalen tegen een geringe bijdrage wil behandelen. Dit is van belang omdat illegalen zich niet (meer) kunnen verzekeren, ze moeten de kosten van een behandeling geheel zelf betalen.

Het GIL wil dat ook de rest van de gezondheidszorg toegankelijk wordt voor illegalen. Daarom heeft het GIL onlangs een avond georganiseerd voor Leidse medici. Dertig tot veertig medici, van apotheker tot gynaecoloog, waren aanwezig en dachten mee over mogelijkheden om de gezondheidszorg voor illegalen te verbeteren. Ook hebben veel medici toegezegd zelf illegalen te behandelen als het GIL hen daarom vraagt. Een van de allerlaatste ontwikkelingen is het opzetten van een stichting ter ondersteuning van illegalen. Dit klinkt prachtig, maar er moet nog veel meer gebeuren. Mensen worden immers onder andere ziek door de onzekerheid die de illegaliteit met zich mee brengt en het zware werk dat ze moeten doen.

Het tweede deel van de middag gaat over de grenzen van de individuele medische en juridische hulpverlening. Waar liggen deze grenzen? Hoe kan deze hulpverlening uitgebreid worden? Hoe kunnen we meer doen dan individuele hulpverlening? Kan de hulpverlening een politiserende en signalerende werking hebben voor de rest van de maatschappij? Wat zijn de binnen- en buitenparlementaire mogelijkheden voor de ondersteuning van illegalen?

Al deze vragen, en meer, zullen aan de orde komen tijdens de discussie. Het is aan Hans Krikke van Stichting Opstand om deze discussie in goede banen te leiden.

De discussie vindt plaats op zondag 18 december 1994 om 15.00 uur (zaal open 14.30 uur) in buurthuis Dijk 33, Apothekersdijk 33 te Leiden.

Terug