Lokaal Kabaal 11, november 1995

Auteur: Gerrit de Wit


Trammelant om slooppanden Groenoord

De leefbaarheid van de wijk Groenoord staat op het spel. Dealers en figuren die er niets te zoeken hebben. Woedende buurtbewoners. Alarmerende berichten in de media. En GroenLinks huilt mee. Tijd voor ontnuchtering.

Groenoord wordt grondig opgeknapt. Al fietsend door de Hansenstraat valt veel bedrijvigheid op. Particulieren die op ladders verf afschrapen. Aannemers die muren herstellen en timmerlui die met hout sjouwen. De gemeente koopt een aantal huizen aan die plaats moeten gaan maken voor nieuwbouw.

Buurt abuis

Eén van die huizen is de voormalige koffieshop Sky. Sky werd door de gemeente gesloten vanwege overlast. Buurtbewoners waren opgelucht. De gemeente geeft aangekochte panden voor beperkte tijd in bruikleen aan 'minder fortuinlijken' die op een wachtlijst staan. Het Sky-pand werd echter uitgeleend aan het bedrijf Link die het vervolgens leeg liet staan. Eind oktober werd het gekraakt. Enkele buurtbewoners schrokken zich een hoedje. Ze meenden dat de mensen achter Sky de koffieshop wilden heropenen.

Journalist Wim Koevoet van het Leidsch Dagblad rook een verhaal en liet klagende buurtbewoners aan het woord. "Krakers? Ammehoela. Die gasten die ik hier zie rondlopen zijn dezelfden als die van Sky. Die ene herken ik aan z'n ongemuilkorfde pitbull". Bij navraag blijkt weinig van de verhalen te kloppen. In Sky wonen twee jongens die zich van geen kwaad bewust zijn. Eén van hen wijst naar de "ongemuilkorfde pitbull". Een ongevaarlijke jonge hond van vier maanden. "Onbegrijpelijk, hè", zegt de jongen. "Wij zijn helemaal geen dealers. Wij wonen hier alleen maar. Ik snap niet waarom die journalist en de buurtbewoners niet even langsgekomen zijn. Dan hadden we de verhalen meteen uit de wereld kunnen helpen."

Huisjesmelker beloond

Aan de andere kant van de wijk, in de Hansenstraat, werd een twee- onder-één-kap-pand geëxploiteerd door een zekere Bos. De gemeente kocht het in april voor 350.000 gulden. Bos mocht het echter gratis blijven gebruiken tot maart volgend jaar.

Hij bleef de ene woning verhuren. Met de andere, die hij al negen jaar had laten verkrotten, deed hij niets. Totdat het eind oktober werd gekraakt. Kraker Jansen vertelt: "Ik vind het absurd dat de gemeente met Bos na verkoop een overeenkomst afsloot. Die huisjesmelker wordt door de gemeente beloond voor jarenlange leegstand."

De krakers tekenden met Bos een gebruiksovereenkomst. Omdat Bos de woning in maart leeg op moet leveren, wilden de krakers voor daarna met de gemeente een overeenkomst sluiten. Geen ongewone wens, aangezien het beleid is om krakers van gemeentelijke slooppanden zo'n overeenkomst aan te bieden. En de woning zou de eerste jaren toch nog niet gesloopt worden. Jansen: "Van der Nat van gemeentelijke grondzaken wist dat het huis al jaren leeg stond. Hij weigerde ons te helpen en zei dat we geen krakers meer waren omdat we een overeenkomst met Bos hadden. Een rare gedachtekronkel. En via de wachtlijst voor het gebruik van slooppanden wilde hij ons ook niet helpen, omdat we dan voor zouden dringen. Maar hij heeft nooit geprobeerd het huis bewoond te krijgen!"

Schriftelijke vragen

GroenLinks stelde hierover schriftelijke vragen aan de gemeente. Volgens haar springt de gemeente niet goed om met aangekochte slooppanden. De gemeente laat die te lang ongebruikt leegstaan of verzuimt op te treden tegen ongewenst gebruik. Verder vraagt GroenLinks zich af welke criteria de gemeente hanteert bij het aangaan van gebruiksovereenkomsten. Jansen is blij met de inzet van Groenlinks. Maar hij begrijpt niet dat GroenLinks kritiekloos de opgeblazen versie van pers en buurtbewoners in de vragen opnam. Wat te denken van zinnen als: "Waarom gebruikt de gemeente haar eigendomsrecht niet om ongewenste ontwikkelingen als (...) het heropenen van een overlastgevende koffieshop tegen te gaan?" en "Duidelijk is dat dit nadelige invloed op de leefbaarheid in de wijk zal hebben". Jansen: "Er is helemaal niets mis met de leefbaarheid van Groenoord! Ik had zelf nog tegen GroenLinks gezegd dat Sky gewoon bewoond werd."

Terug