Lokaal Kabaal 21, februari 1997

Auteur: Harry Westerink


De stemmingmakerij van CD-er Meijer

Twee jaar geleden kwam de Centrum-Democraat Daan Meijer als opvolger voor de weggepeste Henk Otto in de Leidse gemeenteraad. Op een geniepige manier probeert Meijer in raadsvergaderingen keer op keer de thema's "Nederland is vol" en "Allochtonen zijn criminelen" aan te kaarten. Een overzicht van extreem-rechtse vuilspuiterij.

Op 12 september 1995 roept Meijer de hulp in van "de criminoloog Bovenkerk" die "voor de parlementaire enquêtecommissie heeft verklaard dat in de grote steden de meeste zware criminelen Surinamers, Marokkanen en Turken zijn." Meijer vraagt "of die criminelen in Leiden bij voorrang kunnen worden aangepakt, zoals door middel van het project Victor in Rotterdam gebeurt, een project dat overigens maar beperkt succes oplevert." Volgens GroenLinks-raadslid Mieke Hogervorst is dit project erop gericht om drugsoverlast in bepaalde oude wijken in Rotterdam te bestrijden. Met "Surinamers, Marokkanen en Turken" heeft het niets te maken.

Bestaansrecht

Uit een onderzoek van de Sociale Verzekeringsbank blijkt volgens Meijer "dat door sociale diensten in Nederland voor miljoenen guldens aan kinderbijslag ten onrechte is uitgekeerd. Het gaat met name om Turken die in Nederland verblijven maar hun gezin in Turkije hebben." De sfeer is weer gezet: allochtonen zijn profiteurs.

Meijer heeft ook vernomen dat er in 1995 bij het Meldpunt Discriminatie "geen enkele melding is binnengekomen die tot een succesvolle veroordeling heeft geleid. Nu blijkt dat er voor dit bureau geen werk is, heeft het geen recht van bestaan." De gemeentesubsidie kan dus maar beter worden ingetrokken. Burgemeester Goekoop "acht het niet onmogelijk dat juist het bestaan van het bureau ertoe heeft geleid dat er geen klachten zijn binnengekomen". Overigens een vreemde, voor meerdere interpretaties vatbare reactie.

Misdaadexport

In het najaar van 1995 breken in het Leidse Opvangcentrum (OC) vechtpartijen uit door de onverantwoord lange verblijfsduur van de asielzoekers. Volgens Meijer bewijst dat dat de voorspelling van zijn fractie is uitgekomen: "het buitenland exporteert misdadigers en Leiden neemt ze op".

Het OC is "een gevaar voor Leiden", want de stad wordt "langzaam maar zeker bezet door misdadigers". Hij "staat voor zijn eigen mensen en die zeggen hem dat er in Leiden misdaden gepleegd worden. Het terugdringen van de criminaliteit is veel belangrijker dan de vraag of een flat drie of vier verdiepingen moet hebben. Als een Joegoslaaf een Somaliër neersteekt, kan men zeggen dat dat iets is van buitenlanders onder elkaar, maar de volgende keer kan een Leidenaar aan de beurt zijn." Een tip van de CD-er: leg bij maaltijden in het OC geen ijzeren, maar plastic messen neer.

Op 7 november waarschuwt hij voor de komst van grote groepen Antillianen naar Nederland, "want er is een storm geweest op de Antillen. Het is ook bekend dat ongewenste personen op de Antillen daar een paspoort en een enkele reis Holland aangeboden krijgen". Hij "betreurt deze gang van zaken" vanwege het "woningtekort" in Leiden "en nu moeten speciaal voor deze vele mensen woningen worden gecreëerd. Wie zal dat betalen? Voorts zij bedacht dat er onder deze mensen een hoge werkloosheid is..."

Stokpaardje

De drugsproblematiek is een stokpaardje van Meijer. Tijdens de raadsbehandeling van de begroting 1996 pleit hij "in plaats van een gedoogbeleid" voor "een harde aanpak". Goekoop vraagt of hij "weet waartoe het harde Amerikaanse drugbeleid heeft geleid". Dat is koren op de molen van de CD-er: hij "heeft jaren in Los Angeles gewoond en weet precies hoe het daar toegaat. Hij weet ook dat daar 5000 woningen en bedrijven zijn afgebrand, omdat door de politie een neger in elkaar is geslagen."

Als de Volkskrant breeduit op de voorpagina suggereert dat er in moskeeën drugs worden verhandeld, is Meijer er op 23 januari 1996 als de kippen bij. "Weet de voorzitter hoeveel drugs er in Leidse moskeeën worden verhandeld? In de helft van de Nederlandse moskeeën wast de maffia geld wit. Gebeurt dat ook in Leiden?" Op 20 februari leiden de hersenkronkels tot een ware complottheorie: is het juist "dat met geld dat met het doorlaten van drugs is verdiend, panden in Leiden zullen worden aangekocht met de bedoeling om daarin asielzoekers te huisvesten?"

Illegalenondersteuning

Op 15 oktober 1996 vraagt Meijer hoeveel geld het de gemeente kost om in Leiden verblijvende illegalen medisch te laten behandelen. "Ten nadele van welke posten komen de hieraan bestede geldmiddelen? Is dit niet in strijd met de Koppelingswet en is het College niet van mening dat deze Leidse medische attractie voor illegalen ten nadele gaat van medische hulp die Leidenaren nodig hebben? Zal er van deze attractie geen zuigende werking uitgaan?". Wethouder Koek antwoordt dat er in de hele stad een breed draagvlak is voor de ondersteuning van illegalen: "Het is een kwestie van solidariteit en niet een kwestie van geld".

Terug