Lokaal Kabaal 21, februari 1997

Auteur: Harry Westerink


Demonstratieverbod extreem-rechts?

De organisatie Anti-Fascistische Actie (AFA) heeft bij de politieregio Hollands Midden een klacht ingediend over het gebrek aan politie-optreden tegen de extreem-rechtse demonstranten die aanwezig waren bij de Fabel-demonstratie tegen De Geniepoort op 21 december 1996.

AFA wijst erop dat de door hen geroepen leuze "Eigen volk eerst" strafbaar is, want die zet aan tot discriminatie. De Rechtbank in Zwolle heeft dat in 1994 bepaald. De Fabel van de illegaal heeft aangifte gedaan bij het Meldpunt Discriminatie in Leiden.

Sinds De Fabel zich bezighoudt met De Geniepoort, wordt de organisatie herhaaldelijk telefonisch bedreigd. Onbekenden uit extreem-rechtse hoek riepen onder meer "Sieg Heil" en "kankerjood". Een beller verklaarde "Rob" te heten. Een andere beller, "Pieter" van de "Fundamentalistische Arbeiders Partij", vond dat degene die eind vorig jaar in Alphen brand had gesticht bij de islamitische basisschool An Noer "op een voetstuk moest worden geplaatst, een medaille moest krijgen". Volgens de politie is de oorzaak van de brand nog niet opgehelderd. Brandstichting sluit men niet uit. Misschien weten 'actieve' extreem-rechts Alphenaren hier meer van, zoals bijvoorbeeld de 27-jarige neonazi die onlangs een Hindoestaanse man mishandelde. De Alphense skinhead had kort tevoren een bijeenkomst bijgewoond van Nederlandse en Duitse neonazi's in een Schiedams café.

Volgens AFA is de politie onvoldoende op de hoogte van de strafbaarheid van extreem-rechtse uitspraken en gedragingen, zoals het roepen van "Eigen volk eerst". In september 1996 had AFA een overleg met Binnenlandse Zaken. Een aanwezige politie-vertegenwoordiger gaf volmondig toe dat de politiekorpsen weinig weten over racisme en extreem-rechtse groeperingen. AFA bood toen aan om mee te werken aan deskundigheidsbevordering bij de politie. Dat aanbod heeft AFA nu nogmaals aan de politie Hollands Midden gedaan.

Volgens Ralf Du Long van het Landelijk Bureau ter bestrijding van Rassendiscriminatie had de burgemeester van Alphen de extreem-rechtse demonstratie moeten verbieden. "De politie heeft gefaald; men had proces-verbaal moeten opmaken van de leuze "Eigen volk eerst"." Het Genootschap van Burgemeesters heeft onlangs aangegeven dat burgemeesters een eigen verantwoordelijkheid hebben. Du Long: "De burgemeesters van Arnhem en Middelburg hebben op inhoudelijke gronden demonstraties van extreem-rechts verboden." Ze zeiden: "In mijn stad komt extreem-rechts niet binnen. Dat kan ik niet tolereren." Extreem-rechts heeft daartegen geen juridische actie ondernomen. Andere burgemeesters, zoals de Leidse burgemeester Goekooop, beroepen zich enkel op het criterium van dreigende verstoring van de openbare orde. Goekoop zal van geval tot geval beoordelen of een extreem-rechtse demonstratie doorgang mag vinden. Mogen we van deze VVD-er een minder passieve houding verwachten?

Terug