Lokaal Kabaal 21, februari 1997

Auteur: Gerrit de Wit


Extreem-rechtse stoelendans in Leidse raad

Sinds 1994 komen en gaan de kandidaten voor de 2 extreem-rechtse zetels in de Leidse gemeenteraad. Hoewel H. Otto uit onvrede met de landelijke top van de Centrum Democraten (CD) uit de raad stapte, blijft hij CD-raadslid Meijer adviseren. Raadslid F. Hoogeveen keerde de partij de rug toe en werd "onafhankelijk".

Hoogeveen blijkt al in augustus 1996 uitgeschreven te zijn uit het Leidse bevolkingsregister. Hij is al een jaar niet meer op het stadhuis is gesignaleerd, maar ontvangt nog steeds een raadsvergoeding van 1.500 gulden netto per maand. Na zijn officiële verhuizing is de gemeente een procedure begonnen om Hoogeveen uit de raad te krijgen. Volgens Van der Vlist, loco-secretaris van het College van B&W, is Hoogeveen eind december verzocht vrijwillig ontslag te nemen of anderszins te reageren. "Reageert hij niet, dan zal de gemeente proberen via andere wegen hem zijn raadszetel te ontnemen."

De zetel zou in dat geval ingenomen kunnen worden door een andere CD-er van de kieslijst. Volgens GroenLinks-fractievoorzitter Rianne Peeters heeft het z'n voordelen dat de zetel leeg blijft: "Dan is er duidelijker sprake van kiezersbedrog." Er werd al langer getwijfeld aan Hoogeveens werkelijke woonplaats. Na zijn aantreden als raadslid in 1994 werd hij regelmatig slapend aangetroffen in de leeskamer van het stadhuis. Tot mei 1996 woonde Hoogeveen min of meer in een tehuis voor daklozen in Den Haag. Daarna trok hij in bij een vriendin in Monster.

Het zal voor de CD geen gemakkelijke opgave zijn om kandidaten te vinden voor de vrijgekomen zetel. A. ter Haar (nummer 1 van de kieslijst) en H. Otto (nr. 2) trokken zich na hun aantreden al snel terug, waarna F. Hoogeveen (nr. 3) en D. Meijer (nr. 7) hun plaats innamen. De Hagenaar R. Snijders (nr. 4) liet weten nog steeds geen interesse te hebben. H. Slijkhuis (nr. 5) heeft zich nog niet uitgesproken over zijn eventuele beschikbaarheid.

Vlaggetje

Otto is na zijn raadsperiode nog fractie-assistent van de "onafhankelijke" Hoogeveen geweest. Momenteel onderhoudt Otto warme contacten met CD-raadslid Meijer. Peeters: "Die twee zitten regelmatig in de koffiekamer bij de raadzaal te keuvelen." Medio december 1996 werd Otto in het stadhuis gezien met een ietwat groot uitgevallen Nederlands vlaggetje op zijn jas. Hij is een trouw bezoeker van de IJzerbedevaart in BelgiÙ, waar jaarlijks een bijeenkomst plaatsvindt met honderden oud-SS-ers, neo-nazi's en fascisten uit heel Europa.

Evenals elders in het land is extreem-rechts in Leiden bezig met intimidaties. Tweeëneenhalve maand geleden kregen 3 GroenLinks-raadsleden anonieme dreigtelefoontjes: "Goedemiddag. We zijn bezig met een enquête. Mag ik eens weten: is uw moeder ook kaalgeschoren na de oorlog? Want GroenLinksers zijn landverraders!" Peeters ligt er niet wakker van: "Het geeft duidelijk aan wat de verwerpelijke methoden van dat soort lui zijn."

Terug