Lokaal Kabaal 21, februari 1997

Auteur: Petra Schultz


Mensenjagers halen quotum net niet

Net als andere districten heeft de politie van Leiden-Voorschoten een convenant getekend voor het aantal illegalen dat verwijderd moet worden. Het district moest in 1996 150 mensen deporteren. Voor de hele regio Hollands Midden was het streefcijfer voor dat jaar 550. Een duidelijke verscherping van het beleid in verhouding tot 1995 toen er 350 geïllegaliseerden werden verwijderd. Jaarlijks moeten de korpsen rapporteren of de quota gehaald zijn. Landelijk zijn 700 extra dienders ingezet "ter intensivering van het binnenlands vreemdelingentoezicht". Een korps dat deze extra menskracht niet voor het beoogde doel gebruikt, raakt zijn agenten weer kwijt.

Toen het bestaan van jachtquota bekend werd, ontstond er landelijk commotie. Er werden kamervragen gesteld. Zou er voortaan in december gejaagd worden op illegalen omdat korpsen hun quota nog moeten halen? De boel werd gesust: het zou om streefcijfers gaan, niet om quota die perse vol gemaakt moeten worden.

Het district Leiden-Voorschoten heeft 142 uitzettingen staan op het 'scorebord' van 1996. 32 illegalen zijn niet eigenhandig uitgezet, maar met onbekende stemming vertrokken. Dat telt voor de statistieken ook mee. C. Loef van de Leidse vreemdelingendienst zegt doodleuk dat ze "hun quota" dus bijna gehaald hebben. Loef gaat ervan uit dat die 8 mensen te weinig de vreemdelingenpolitie wel vergeven wordt. Ze zijn tenslotte zeker vooruitgegaan: in 1995 hadden ze er namelijk nog maar 74 te pakken in het district. Voor 1994 stonden slechts 6 mensen op het 'scorebord', maar toen is "door onderbezetting enige tijd geen goede registratie bijgehouden". Eerdere 'scores' waren 78 (1993), 119 (1992), 132 (1991) en 126 (1990).

Men wilde in december 1996 de "intensivering van het vreemdelingentoezicht" landelijk evalueren. Door de feestdrukte kwam dat er niet van. Waarschijnlijk wel in januari.

Terug