Lokaal Kabaal 21, februari 1997

Auteur: Petra Schultz


In Katwijk, Noordwijk, Wassenaar...

Extreem-rechts en overheid bedreigen vluchtelingen

Asielzoekers in Katwijk, Noordwijk en Wassenaar worden bedreigd. Zowel van de kant van extreem-rechts als door de overheid. De verontwaardiging van de autochtonen ter plaatse richt zich voornamelijk op extreem-rechts. De vluchtelingen zelf zijn eerder bang voor de overheid.

Slaan en schoppen tegen woningen, stenen door ruiten gooien, op voordeuren bonzen. De vluchtelingen die in de 15 wisselwoningen achter de bibliotheek aan de Noordwijkse Weteringkade wonen, hebben haast dagelijks met dit soort intimidaties te maken. Met de regelmaat van de klok worden ze lastig gevallen door een groep jongeren die het op vluchtelingen heeft voorzien. Op 14 december hebben onbekenden het wijkje afgezet met rood-witte linten. De boodschap daarvan is: blijf in je hok. De directeur van de school in de wijk noemt het "zeer droevig" dat mensen die hun land vanwege terreur zijn ontvlucht, hier weer stelselmatig worden gepest en getreiterd.

Katwijk

Eind november kregen de in het Katwijkse hotel Riche verblijvende asielzoekers een brief waarin gedreigd werd het hotel in brand te steken. Volgens hoteldirecteur Dalhuisen "komen dergelijke bedreigingen bij asielzoekers extra hard aan omdat ze al veel terreur hebben meegemaakt". Om het leed te verzachten riep Dalhuisen op kerstkaarten te sturen naar de asielzoekers, hetgeen massaal werd gedaan.

De Iraanse asielzoekers uit het hotel maken zich echter eerder zorgen over het keiharde asielbeleid. Ze schreven in een open brief naar de media: "Ongetwijfeld maken de politie, brandweer en gemeente zich zorgen over de asielzoekers in hotel Riche. Maar zij beseffen niet dat wij elke dag door Justitie met de dood worden bedreigd en daar zegt niemand iets van. Het ministerie van Justitie heeft Iran veilig verklaard en stuurt Iraanse vluchtelingen naar Iran terug. Maar de Iraanse vluchtelingen die worden teruggestuurd, worden meteen opgepakt en vastgezet. Niemand weet hoe het verder met hen zal gaan."

Geheime dienst

Ze vervolgen de brief met: "Een aantal Iraanse vluchtelingen heeft op verschillende manieren zelfmoord gepleegd, nadat Justitie verklaard had dat ze naar Iran terug moesten. Een jongen van 24 jaar, die in het Asielzoekerscentrum Crailo woonde, heeft zichzelf in brand gestoken en overleed, voordat hij door de Nederlandse Justitie aan de geheime dienst in Iran uitgeleverd kon worden. Na meer dan tweeënhalf jaar worden sommige mensen toch naar Iran teruggestuurd.

Is dit geen bedreiging?? Is dit soms niet levensbedreigend?? Waarom wordt de anonieme dreigbrief dan wel serieus genomen door gemeente, brandweer en politie van Katwijk, maar een officiële dreiging van uitzetting door de Nederlandse justitie niet? Wat is voor ons nu meer bedreigend: slechts bedreigd worden door onbekende personen of naar Iran teruggestuurd worden, om vervolgens vermoord te worden door het islamitische regime in Iran?" Tot zover de brief.

Wassenaar

In Wassenaar gebeurde op 15 januari 1997 precies waar de asielzoekers uit Katwijk voor vrezen. Mahmoud, een uitgeprocedeerde Iraanse asielzoeker, werd na 22 maanden verblijf in Nederland door agenten in burger opgepakt in het asielzoekerscentrum (AZC). Hij mocht zijn jas en andere spullen niet ophalen. Een andere Iraniër, die als tolk optrad, vroeg om een verklaring voor het botte politie-optreden. De agenten bedreigden hem. De volgende keer zouden ze hem meenemen, zeiden ze.

Mahmoed verzette zich toen de politie hem wilde boeien. Gedurende een worsteling van een kwartier werd hij in elkaar geslagen, waarna hij bloedde uit mond, neus, oor en hand. In deze toestand werd hij meegenomen naar de Iraanse ambassade om zijn deportatie te regelen. Andere asielzoekers die hem wilden helpen, werden ook geschopt door de agenten. Ook de plaatsvervangende directeur van het AZC protesteerde tegen het brute politie-optreden. Hierop werd niet gereageerd. Mahmoud zit nu vast op het hoofdbureau van de Haagse politie.

Terug