Lokaal Kabaal 21, februari 1997

Auteur: Ellen de Waard


(Boekrecensie)

Zijkant van het asielbeleid

In het boek "ZIJkant van het asielbeleid" wordt gepleit voor een bijstelling van de asielcriteria in een vrouwvriendelijke richting. De auteur denkt daarbij onder andere aan het erkennen van seksueel geweld als marteling, omdat het wordt gebruikt als oorlogswapen, wraak of een manier om informatie los te krijgen. En ook verzet tegen en overtreding van seksediscriminerende wetgeving en sociale normen door vrouwen moeten beschouwd worden als een politieke activiteit.

Vrouwen en kinderen maken 75 tot 80% uit van het totale aantal vluchtelingen in de wereld. Toch krijgen meer mannen dan vrouwen een vluchtelingenstatus. Dit heeft te maken met de onuitgesproken opvattingen over de maatschappelijke rol van vrouwen.

Het Vluchtelingenverdrag van de VN is zogenaamd sekseneutraal geformuleerd, maar heeft in de praktijk een discriminerende werking voor vrouwen. Politieke activiteiten van vrouwen worden door ambtenaren en rechters in de asielprocedure vaak afgedaan als 'slechts' ter ondersteuning van een mannelijke partner en daarmee als privé en niet-politiek. Ook seksueel geweld en seksegericht geweld worden in West-Europa zelden als vluchtmotief erkend. Denk daarbij aan verkrachting, bruidverbranding, gedwongen abortus of sterilisatie, genitale verminking, gedwongen uithuwelijking en geweld in de privé-sfeer. In landen als Iran, Afghanistan, Algerije en ex-Joegoslavië werd en wordt geweld tegen vrouwen als politiek middel gebruikt.

Wetgeving, religie en culturele praktijken bevestigen vrouwendiscriminatie en houden die in stand. Het VN-vrouwenverdrag is opgesteld om dit uit te bannen. Het is echter een van de minst geratificeerde verdragen en met de meeste voorbehouden. Het is duidelijk dat vrouwenrechten in veel landen op z'n minst niet serieus genomen worden en veelvuldig met voeten worden getreden.

Dit boek geeft een helder inzicht hoe discriminerend het asielbeleid werkt. Helaas worden er verder weinig vraagtekens gesteld bij het beleid dat in z'n geheel repressief is.

De ZIJkant van het asielbeleid, Winde Evenhuis. Uitgeverij: Greber, â 19,50. ISBN: 90-5592-102-5.

Terug