Lokaal Kabaal 21, februari 1997

Auteur: Gerrit de Wit


(Boekrecensie)

De tragedie van Bosnië

Zoals we allen weten, heeft de oorlog in voormalig Joegoslavië veel mensenlevens geëist en veel vluchtelingen voortgebracht. Keer op keer wordt de oorzaak gezocht in etnische tegenstellingen. De Balkanvolkeren zouden elkaar immers al honderden jaren de hersens inslaan.

Maar is dat wel zo? En gaan we zo niet voorbij aan het imperialistische streven van grootmachten als de VS, de NAVO en Europa die nog steeds beschikken over duizenden militairen in deze strategisch oh zo belangrijke regio? "Ja", menen de auteurs van de brochure "De tragedie van Bosnië". Boeiend tonen zij aan dat de oorlog begon en voortduurde door inmenging van met name de VS en Duitsland. Zo zetten de VS in 1990 plotseling alle hulp, handel, leningen en kredieten aan Joegoslavië stop. Bovendien schreven de VS voor alle Joegoslavische republieken aparte verkiezingen voor.

De auteurs zien de Westerse inmenging als een streven naar de heerschappij over de Balkan en andere voormalig socialistische landen. Zij denken dan ook dat de stationering van de IFOR-troepenmacht niet het einde van de burgeroorlog zal betekenen, maar juist de voorbode is van "iets groters". De brochure is volstrekt onmisbaar voor iedereen die wil weten hoe de kaarten in "de nieuwe wereldorde" zijn geschud.

De tragedie van Bosnië, Sara Flounders en Sean Gervasi. Uitgeverij: Global Reflexion, 10,-. ISBN: 90-75937-01-6.

Terug