Lokaal Kabaal 22, april 1997

Auteur: Solidariteit Vluchtelingen


Racisme wordt niet meer herkend

"Racisme wordt niet meer als zodanig herkend, omdat het als normaal wordt ervaren." Dat zei een medewerker van Solidariteit Vluchtelingen op een bijeenkomst over het opsluiten van geïllegaliseerden in de Zoetermeerse gevangenis. De organisatie gaat informatie verzamelen en naar buiten brengen over de omstandigheden in de illegalenbajes. Verder werkt men samen met migranten en vluchtelingen aan een solidariteitsnetwerk. Hieronder enkele passages uit de toespraak.

"Het Nederlandse vluchtelingenbeleid kent zijn grenzen. Deze postbus-51 boodschap moeten we letterlijk nemen. De grenzen zijn dicht, behalve voor de bruikbare en goedkope seizoenarbeiders. Alle anderen verdwijnen in de opvangkampen. De langdurige onzekerheid over hun lot gaat vaak gepaard met psychische klachten, maag- en darmproblemen, slapeloosheid, nierontstekingen, slechte hygiënische omstandigheden. Dát is de prijs die je moet betalen voor het vragen voor asiel. Trots presenteert het IND steeds lagere cijfers. Er komen er steeds minder in! Alleen het verwijderingsbeleid moet nog geïntensiveerd worden. Er staan nog ongeveer 8 duizend mensen op de rol om verwijderd te worden. Om ruimte te maken voor mensen die het echt nodig hebben, wordt gezegd. Maar veel mensen zullen dat niet zijn, en dat is natuurlijk ook de bedoeling. Het recht op asiel is in feite afgeschaft. En dat is volgens staatssecretaris Schmitz niet onmenselijk, maar verantwoord. En daarbij kan ze rekenen op kamerbrede steun."

Verontwaardiging

"Wat voor mooie zinsconstructies ze er ook voor verzinnen: sober doch humaan, streng doch rechtvaardig, onmenselijk doch verantwoord - voor het interneren en het ontnemen van de mensenrechten van vluchtelingen en migranten bestaat maar één woord: racisme. De vluchtelingengevangenissen en uitzettingskampen tonen andermaal aan, hoezeer racistische denkschema's in toenemende mate het gehele maatschappelijke leven zijn gaan bepalen.

En wat verontrustend is: naast de politieke consensus is er de ijzingwekkende stilte. Waar is de verontwaardiging gebleven!? Racisme wordt echter niet meer als zodanig herkend, omdat het als normaal wordt ervaren. Zoals het normaal werd gevonden dat "gastarbeiders" en masse hier het vuile werk kwamen opknappen. Nog steeds lijkt het een soort natuurwet dat sociale en economische achterstelling bij migranten hoort, is het heel gewoon dat ze geen burgerrechten hebben.

Het racisme is nooit weggeweest. Het is de ideologie en de mentaliteit van de koloniale mogendheid van weleer. Het is de grondslag van de "westerse beschaving" bij uitstek. De "rassenwetten" in de VS en de apartheid in Zuid-Afrika liggen nog vers in ons geheugen. Het Fort Europa getuigt er momenteel van."

Kinderpornonetwerk

"Steeds vaker sijpelen verhalen over de onmenselijke behandeling van vluchtelingen in gevangenschap naar buiten. Zelfmoordpogingen, hongerstakingen, vluchtelingen die wekenlang naakt in isolatiecellen worden opgesloten, meerdere mensen op één cel, mishandeling, douchen met koud water, geen verwarming, geen tolk, het verplicht dragen van militaire kleding.

Normaal gesproken zouden dit soort zaken grote verontwaardiging teweeg brengen. In een racistische maatschappij, als het om "vreemdelingen" gaat, echter niet. Als in België de slachtoffers van een kinderpornonetwerk worden begraven, leeft heel Nederland mee. Als het asielzoekers betreft, wordt pas na de verdwijning van 330 (!) minderjarigen, waarschijnlijk in de prostitutie en de vrouwenhandel, een meldpunt ingesteld. In het verwijderingskamp Ter Apel wordt een wanhopige asielzoekster platgespoten en krijgt vervolgens een miskraam, de directeur zegt lollig op zoek te zijn naar ex-ijshockeyers die bewaker willen worden. De directeur van de vluchtelingengevangenis in Tilburg zegt "het product detentie" te leveren, maar net zo goed auto's te kunnen verkopen.

Al deze gebeurtenissen zouden in een niet-racistische maatschappij onvoorstelbaar zijn. Vluchtelingen en migranten zouden dan als medemens herkend worden. Er zou sprake zijn van identificatie, medeleven en verontwaardiging. Maar in plaats daarvan is er sprake van onverschilligheid en ongevoeligheid."

Multiculti-façade

"Migratie komt voort uit de tegenstelling tussen rijk en arm, uit uitbuitingsverhoudingen met de Derde Wereld, uit een internationale economische orde die massale armoede, honger en sociale ellende produceert. Het beeld van de Sri Lankanen die de bevriezingsdood riskeren, van de Afrikanen die de verdrinkingsdood op de koop toenemen om Fort Europa binnen te komen, zegt iets over de wanhoop, maar tegelijk ook over de vastberadenheid van deze mensen. Repressie en internering hebben daar geen vat op."

"Het racistische vluchtelingenbeleid lijkt schuil te gaan achter de façade van een multi-cultureel, gezellig en kleurrijk Nederland. Manifestaties als "Nederland Bekent Kleur" worden voorgegaan door politici die de hetze tegen illegalen tot spil van hun electorale strategie maken, die verantwoordelijk zijn voor een voortdurende stemmingmakerij tegen de islam. Dát is het tolerante Nederland van de jaren 90. En we geloven blijkbaar heel graag in het sprookje dat we het met z'n allen in beginsel zo goed doen in dit landje. Want we zijn toch allemaal tegen racisme en voor mensenrechten? Exemplarisch voor deze denkwijze is het feit dat onlangs uitgerekend de directeur van de Zoetermeerse bajes de eerste fakkel van de fakkeloptocht ter gelegenheid van de "dag van de rechten van de mens" mocht ontsteken. Cynischer kan bijna niet."

Bewerking: Eric Krebbers

Terug