Lokaal Kabaal 23, mei 1997

Auteur: Gerrit de Wit


Politie bedreigt Fabel van de illegaal:

Mond dicht over mensenjacht

De Fabel van de illegaal hield op 21 maart met medewerking van andere organisaties in Leiden de jaarlijkse fakkeltocht tegen racisme. Tijdens de tocht werd bij het politiebureau aan de Langegracht een toespraak gehouden over de jacht op geïllegaliseerden en de rol van het politiedistrict Leiden-Voorschoten hierin. De toespraak viel bij de politie duidelijk niet in goede aarde. In een boze brief dreigden ze de organisatoren bij eerstvolgende vergelijkbare uitlatingen strafrechtelijk te vervolgen.

Op 21 maart verzamelden zich zo'n 300 mensen bij de Hooglandse Kerk om deel te nemen aan de fakkeltocht. De bonte stoet van actievoerders liep achter het kopspandoek "Free all refugees" richting het politiebureau. Daar aangekomen nam een spreker de politie op de korrel. De vreemdelingenpolitie is een van de uitvoerders van het keiharde vluchtelingen- en illegalenbeleid. De spreker vertelde dat de politie op illegalen jaagt. Dat de politie illegalen uit hun huizen haalt en hen van straat plukt. Dat men razzia's houdt bij shoarmazaken. Dat de politie Hollands Midden in 1996 een quotum van 550 illegalen moest deporteren, waarvan het district Leiden-Voorschoten er 150 voor z'n rekening nam. En dat dat allemaal vastgelegd is in convenanten die afgesloten zijn met het ministerie van Justitie. "Hoeveel mensen moeten er nog uit ons midden worden weggerukt, voordat Nederland weer massaal woedend wordt", waren de laatste woorden die de spreker uit de geluidsinstallatie liet galmen.

Brief op hoge poten

Politiedistrictschef Molenaar kookte ook van woede. Niet omdat mensen uit ons midden worden weggerukt, maar omdat hij en zijn kornuiten beticht werden van medewerking aan het rigide deportatiebeleid. In een brief op hoge poten liet hij weten vooral geërgerd te zijn door de beschuldiging dat de politie 150 illegale buitenlanders deporteert, illegalen uit hun huizen haalt en dat de Vreemdelingendienst niet onder controle staat. Dit alles zou insinueren "dat door de politie Hollands Midden (...) in strijd met de wet en buiten de wettelijke regelgeving om illegale buitenlanders het land worden uitgezet". En "deze insinuatie accepteer ik niet en zeker niet op deze wijze", aldus Molenaar.

Insinuatie?

Maar waar maakt Molenaar zich nu zo boos om? Zijn district werkt toch met een deportatiequotum van 150 illegalen? En de Vreemdelingendienst haalt toch illegalen uit hun huizen? Dit heeft toch niets met insinuaties te maken, maar veeleer met de vrijheid om de waarheid te zeggen? En de spreker heeft overigens nooit gezegd dat de Vreemdelingendienst niet onder controle staat. De spreker zei dat er nauwelijks controle is door burgemeester Goekoop. In theorie hebben il-legalen weliswaar het recht om bij hem te klagen over de vreemdelingenpolitie. Maar geen enkele illegaal is hiervan op de hoogte. Als ze het al wisten, dan zouden ze het wel uit hun hoofd laten om bij de "korpsbeheerder" aan te kloppen. De kans om opgepakt te worden is immers veel te groot.

De toespraak op de demonstratie moet gezien worden in het licht van de steeds terugkerende 'incidenten' waar de vreemdelingenpolitie bij betrokken is. Lees Lokaal Kabaal er maar op na.

Censuur

Molenaar kiest voor een frontale aanval tegen De Fabel. Het had meer voor de hand gelegen om de bijdrage van de politie aan de jacht op en deportatie van medeburgers eens kritisch onder de loep te nemen. Molenaar schrijft in zijn brief dat de toespraak valt "onder smaad of belediging". Hij zal "strafrechtelijk" optreden als de organisator van de fakkeltocht opnieuw zulke taal uitslaat. Met zijn tirade lijkt Molenaar te willen bewerkstelligen dat De Fabel van de illegaal indimt en voortaan geen 'stoute' dingen meer over de politie zal zeggen. 'Stoute' dingen die gebaseerd zijn op feiten die de politie deels zelf toegeeft. Censuur wordt dat ook wel eens genoemd. Of de mond snoeren.

Verkeerd adres

Molenaar is aan het verkeerde adres. De Fabel van de illegaal zal zich in woord en daad blijven verzetten tegen het repressieve vluchtelingen- en illegalen-beleid en de rol van de politie daarin blijven benoemen. Dreigementen of niet. Op initiatief van De Fabel van de illegaal zal GroenLinks-raadslid Yüksel Karakurt met zijn fractie bespreken of en hoe op gemeentelijk niveau stappen tegen Molenaars brief ondernomen kunnen worden.

Terug