Lokaal Kabaal 23, mei 1997

Auteur: Harry Westerink


"Kapitalistisch-communistisch complot, duivelse homo's, holocaust van abortussen..."

De wereld volgens sekte The Summit Lighthouse

"We moeten ernaar streven om als Christussen de aarde te bewandelen en alle negativiteit in de vlammen te gooien. De naam van God is: "Ik ben die ik ben". En dat ben ik dus. Ik, de mens", aldus Josefina Krijnen van de occult-christelijke sekte The Summit Lighthouse. In april 1997 hield ze overal in het land lezingen over de leer van de "Ten Hemel Gevaren Meesters uit Oost en West". Achter de esoterische fantasieën van de sekte blijkt een extreem-rechtse wereldbeschouwing schuil te gaan. In 1997 raakte de sekte weer eens in opspraak. In Leiden deelden New Age-watchers kritische pamfletten uit bij een Summit-bijeenkomst. En in Leeuwarden weigerde een zaalverhuurder zijn zaal ter beschikking te stellen aan de sekte.

Zoals bij zoveel hedendaagse esoterische stromingen, is het fundament van de leer van The Summit Lighthouse (en de eraan verbonden Church Universal and Triumphant) gebaseerd op de theosofie. Dat levert een mengeling op van boeddhisme, christendom, hindoeïsme en occultisme. Aanhangers van The Summit Lighthouse geloven onder meer in reïncarnatie en astrologie. Hun denkbeelden lijken wel wat op die van de Orde van de Zonnetempel en Heaven's Gate, waarvan de leden onlangs massaal zelfmoord pleegden. De Summit-leiding bood goeroe Applewhite van Heaven's Gate zelfs een topfunctie aan, maar Applewhite bleef liever alleenheerser over zijn eigen sekte.

Keepers of the Flame

The Summit Lighthouse kent naar eigen zeggen in Nederland ongeveer 150 actieve aanhangers, de zogeheten "Keepers of the Flame". Ongeveer 800 mensen ontvangen de nieuwsbrief van de sekte. Mensen met belangstelling voor The Summit Lighthouse zou je kunnen omschrijven als New Age-christenen. De Verenigde Staten vormen de thuisbasis van de sekte. "Vroeger was Israël het beloofde land voor de joden. Nu is Amerika dat voor gelovigen van de hele wereld", zei Krijnen op 9 april 1997 tijdens een Summit-bijeenkomst in Leiden.

Ook in Nederland staat bij kerkdiensten van de Church Universal and Triumphant een Amerikaanse vlag bij het altaar. Met 100.000 aanhangers in de VS is The Summit Lighthouse daar één van de grotere esoterische stromingen. Het internationale hoofdkwartier is gevestigd op een terrein van 120 vierkante kilometer in Montana, dat de sekteleiding voor 33 miljoen dollar aankocht. The Summit Lighthouse heeft verder ook aanhang in Latijns-Amerika, Afrika, Australië en andere Europese landen.

Hemelvaart

In een voorlichtingsfolder van de sekte wordt uitgelegd wat de leer van de "Opgevaren Meesters" inhoudt. Zij hebben "als gewone mensen van vlees en bloed door vele eeuwen heen, door dienstbaarheid, zelfdiscipline en spirituele toewijding, de innerlijke werkelijkheid van het leven leren kennen". De "Meesters" hebben "na het vervullen van hun aardse taken" een "hemelvaart gemaakt; men zou ook kunnen zeggen dat zij zijn teruggekeerd naar de hogere, etherische octaven van de schepping. Daarna hebben velen van hen steeds contact onderhouden met deze aarde en vertelden zij op vele manieren, aan ieder die het horen wilde, hoe men zich individueel, net als zij, van de aardse banden kan bevrijden."

Volgens de sekte spreekt God op allerlei manieren tot de mens, soms rechtstreeks, soms via engelen, en soms bij monde van profeten, zieners, priesters en wijzen. "De leden van de Grote Witte Broederschap, de geestelijke hiërarchie waarin engelen, Meesters, elementalen en kosmische wezens verenigd zijn, zijn de mens altijd behulpzaam geweest bij zijn strijd tegen de ongewenste uitingen van zijn eigen lagere zelf en tegen het onrecht op aarde. Met de voortschrijdende ontwikkeling van de evoluties op deze planeet hebben zij hun steun en onderricht steeds verder kunnen verdiepen en uitbreiden; nu, aan de vooravond van het Aquarius-tijdperk, onderhouden zij een intens contact met een groeiend aantal studenten en discipelen, om de overgang naar dit nieuwe tweeduizendjarige tijdperk van spirituele vooruitgang zo goed mogelijk te begeleiden."

Geen patat eten

"De wet van karma, dat is zoiets als: je mag patat eten, maar dan moet je niet vreemd opkijken als je daarna hart- en vaatziekten oploopt", aldus Krijnen. Volgens haar kiest de mens zelf zijn ziekten uit: "Sommige mensen nemen heel veel karma op zich, bijvoorbeeld in het geval van kanker". Dat heeft allemaal te maken met een vorig leven: "Neem nu een mongooltje dat wordt geboren. Dat is vroeger waarschijnlijk een wetenschapper geweest die een eenzijdig beroep deed op zijn verstand. Als mongool is hij minder intelligent en gebruikt hij meer zijn gevoel." Alles heeft betekenis; er is geen toeval: "Het lijkt op een kosmische bankrekening: alle liefde, alle wijsheid ligt opgeslagen". En de mens is "een opwerkingsfabriekje die energie maakt voor de wezens van het licht". Dat is niet altijd even gemakkelijk: "de krachten van de duisternis" namelijk "geven het volk brood en spelen, voetbalwedstrijden en bier".

In het ledenblad "Summit Nieuws" heeft "Meester" El Morya een huishoudelijke mededeling voor de leden: al "met 51 procent van uw karma gebalanceerd" kunnen ze hun "hemelvaart maken door de huidige dispensatie". (1) Een soort VUT-regeling dus. Per vliegende schotel kunnen de gelukkigen aan het eind van hun leven opstijgen naar hogere sferen. Sommige leden zijn blijven steken op slechts 48 en 49% van hun karma. Volgende keer beter. Natuurlijk scoort Prophet zelf met 100% het hoogst; de goeroe zit inmiddels in het Christusbewustzijn. De "Meester"boekhouder houdt de percentages elders in het heelal nauwkeurig bij.

Geestelijk nog niet rijp

Politiek-historisch gezien komt The Summit Lighthouse voort uit de racistische I AM-beweging, die ook zwaar leunt op de theosofie. Sommigen menen zelfs dat The Summit Lighthouse een rechtstreekse voortzetting van de I AM-beweging is. In de jaren dertig was I AM een in de VS zeer omstreden cultus, die op haar hoogtepunt volgens de toenmalige leiding meer dan 1 miljoen leden telde en geen zwarten als lid toeliet. Waarom niet? Voor het I AM-lidmaatschap kwamen ze niet in aanmerking, want "het zou kunnen zijn dat zwarten in die tijd geestelijk nog niet zo ver waren als blanken", antwoordde Krijnen zonder blikken of blozen.

De oprichters van I AM waren het echtpaar Guy en Edna Ballard. Het verhaal wil dat Guy Ballard in een berggebied in Californië werd aangesproken door een man die hem een verrukkelijke drank aanbood. De drank was volgens de man afkomstig van het "Almachtige Leven". Ballard meende dat aan hem de lang geleden overleden graaf Saint Germain was verschenen, een in de achttiende eeuw levende Fransman die volgens serieuze historici een oplichter was. "Ook wij hebben het vermogen om het universum te beheersen. Zolang dat maar liefdevol gebeurt, kunnen we krijgen wat we willen", zou deze "Verheven Meester" gezegd hebben.

Ook in de leer van The Summit Lighthouse speelt "Meester" Saint Germain een grote rol. Krijnen sprak bijzonder kwezelig over haar "Meester": "Toen ik hem ontmoette, wist ik het meteen: die ken ik, daar doe ik alles voor." Volgens haar is Saint Germain ook Chistoffel Columbus geweest, en zelfs Jozef, de vader van Jezus.

Met UFO naar Venus

Opvallend aan de nog steeds springlevende I AM-ideologie is een extreem patriottistisch Amerikanisme. I AM-leden vroegen God of Hij de volgens hen linkse president Franklin Roosevelt zou willen vernietigen. Ze hadden ook banden met de Silver Shirts, Amerikaanse nazi's, waarvan de leider, William Dudley Pelley, als Hitler-aanhanger de Tweede Wereldoorlog achter de tralies doorbracht. De Europese tak van I AM stond onder leiding van ene "Angela", de weduwe van een SS-officier. "Angela" had contacten met ultra-rechtse partijen, met name in België en Frankrijk. Ook hielp I AM bij de oprichting van de Orde van de Zonnetempel, die later berucht werd door collectieve zelfmoord en moord.

Charismatisch I AM-leider Ballard heeft nooit openlijk het nazisme aangehangen. Hij publiceerde onder de naam Godfre Ray King en beweerde diverse keren per UFO naar de planeet Venus te zijn gereisd. Media hebben bericht over allerlei wanpraktijken binnen de beweging: wanstaltige luxe waarin het echtpaar Ballard zich baadde, klaagzangen van ex-leden, corruptie, geweld. Er kwamen rechtszaken die uiteindelijk resulteerden in het verbod om de I Am-leer in het openbaar uit te dragen. Dat wil wat zeggen in het Amerika dat zo graag prat gaat op de vrijheid van meningsuiting. Toen Ballard in 1939 aan een hartaanval stierf, belandde de beweging in een zware crisis, met als gevolg talrijke afsplitsingen. Ook nu nog zijn enkele esoterische groeperingen in de VS schatplichtig aan de I AM-beweging, waaronder The Summit Lighthouse.

Elektronisch netwerk

Naar eigen zeggen is The Summit Lighthouse in 1958 opgericht door "Meester" El Morya uit India. In dat jaar vertelde Mark Prophet zijn volgelingen dat hij de reïncarnatie was van Sir Lancelot, en de speciale boodschapper van El Morya. Prophet was overigens zijn echte naam. In 1960 trouwde hij met Elizabeth Clare Wulf, die voordien bij de aan I AM verwante sekte Bridge to Freedom had gezeten, en, volgens Krijnen, ook bij de sekte Christian Science.

Ook voor Elizabeth Clare Prophet was "Meester" Saint Germain een openbaring. Toen ze een afbeelding van hem zag, keek ze in zijn ogen, "en ik zei: ik ken deze meester. Ik moet hem vinden en voor hem gaan werken". (2) Na de dood van Mark Prophet in 1973 nam ze de leiding van The Summit Lighthouse over: "Ik werd boodschapper door een zalving, een ceremonie waarbij Saint Germain in mij een elektronisch netwerk plakte, sleutelde in mijn chakra's en aura's, zodat ik het woord van Jezus rechtstreeks zou kunnen overdragen". (2) Dat deed Elizabeth Clare Prophet, ofwel Guru Ma, ofwel World Mother, met veel zendingsdrang.

I AM-aanhanger John Winston heeft het leven van Prophet gevolgd en de meeste van haar boeken gelezen. Volgens Winston zijn de meeste I AM-leden Prophet gaan haten, omdat zij hun informatie heeft gestolen. Winston koestert echter geen wrok: "Het klinkt een beetje gek, maar ik waardeer Elizabeth nog steeds".

Humbug

Behalve "Meester" Saint Germain behoren ook Confucius, Heracles, Jezus, Krishna, en zelfs "I AM"-goeroe Guy Ballard ("Meester Godfre") tot de "Grote Witte Broederschap", die allen in de Himalaya schijnen te verblijven. Prophet zegt hun vertegenwoordiger op aarde te zijn en langs paranormale weg rechtstreeks boodschappen van hen te krijgen. Ze beschouwt zichzelf als de rechtmatige opvolgster van Ballard. Een twijfelachtige eer. In vorige levens, weet Prophet, was ze keizerin Sissy van Oostenrijk en de heilige Clara van Assisi. Door middel van TV-uitzendingen doet Prophet aan "paranormale genezing". Na de enge Amerikaanse TV-dominees nu een niet minder enge TV-New Age-goeroe.

Bewonderaars van Prophet worden in de watten gelegd met video's waarop de goeroe met ijzige ogen, een zelfverzekerde uitstraling en een bisschopsstaf in de hand ritmisch woorden begint te spuwen: "Ik Raphaël kom de sluier van u wegrukken indien u wilt zien. Sommigen verlangen niet te zien, en geven de voorkeur aan de lagen van illusie waardoor de wereld een Disneyland-fantasie blijft, en zij de werkelijkheid ontvluchten..."

Wie de occulte humbug van The Summit Lighthouse stompzinnig maar politiek ongevaarlijk vindt, die moet de "dictaties" in de publicatiereeks "Parels van Wijsheid" eens raadplegen. Deze lezingen van de "Meesters" zijn op te vatten als bovenzintuiglijke beleidsnota's over allerlei maatschappelijke thema's, zoals abortus, homoseksualiteit en kernbewapening. Steevast neemt de "Grote Witte Broederschap" hierbij een oerconservatief standpunt in.

Spraakverwarring

Volgens voorzitter Geert Buurman van The Summit Lighthouse is zijn organisatie geen enge sekte. Want wie er niets in ziet, hoeft helemaal niets, meent hij. Buurman "zat lang in de linkse hoek" en vindt het onterecht dat critici van SIMPOS (Stichting Informatie over Maatschappelijke Problemen rond Occulte Stromingen) zijn organisatie nu in de extreem-rechtse hoek plaatsen. "Zelf moest hij weinig van religie hebben, totdat de "violette vlam" ook hem raakte en wonderlijke herinneringen aan steden als Atlantis bij hem naar boven borrelden." Hij wil een gesprek met SIMPOS: "We moeten het in vrijheid met elkaar oneens kunnen zijn." (3)

Maar een gesprek met het doorgewinterde kader van The Summit Lighthouse ontaardt al snel in een Babylonische spraakverwarring. Ina van Rijnberk, één van de spreeksters op Summit-bijeenkomsten, is in staat om een uur lang volstrekte wartaal uit te slaan. Heb je kritiek op haar sekte, dan reageert ze ongeveer als volgt: "Je kan de engel Zadkiël vragen of hij jou je waanideeën, zoals je neiging tot kritiek, wil afleren. Luister, de aarde gaat ten onder en de engelen schreeuwen om hulp! Ook jij kunt een schakel zijn zodat we een lichtplaneet kunnen maken. Je kunt onze vriend worden, kom naar onze zondagsdienst in Soest!" Een dergelijk eenrichtingsverkeer in de communicatie belemmert elke vorm van discussie met behulp van redelijke argumenten.

Meester Afra

Evenals I AM is Prophets sekte niet vies van racisme. Tijdens kerkdiensten van The Summit Lighthouse bad men bijvoorbeeld voor het blanke racistische regime in het vroegere Rhodesië. Muziek van de zwarte Aretha Franklin zou "negatief" zijn "in de zielszetel en leidt tot lust". Liederen die het blanke vaderland verheerlijken, zoals "Yankee Doodle Dandy" en "America The Beautiful", en de opera's van de antisemiet Richard Wagner zijn juist goed. Overigens zou vrijwel alle moderne muziek behept zijn met "onnatuurlijke ritmes, die de energiestroom in het lichaam op hol doen slaan".

Maar de beweging is intussen op bovennatuurlijke wijze tegemoet gekomen aan het verwijt dat men racistisch is. Tot nu toe waren de vele honderden "Ten Hemel Gevaren Meesters" van Europese of Aziatische herkomst. Daarom is Prophet in contact gekomen met "Meester Afra", de eerste "Meester" van "het Afrikaanse ras". Ook de "Grote Witte Broederschap" gaat met zijn tijd mee. En de sekteleiding haast zich om duidelijk te maken dat "wit" niet slaat op huidskleur, maar op de mate van zuiverheid. Volgens Krijnen zijn er overigens ook veel zwarten lid. Des te spijtiger dan dat ze toch nog wat achter loopt: "Bewegingen als het Afrikaans Nationaal Congres maken hun eigen volk kapot, met hun uitmoorden, eh... uitroeien." Met dit soort uitspraken zou Krijnen wel eens de toorn van "Meester Afra" op kunnen wekken.

Evenals de negentiende-eeuwse theosofe Helena Blavatsky gelooft Krijnen dat uit seksuele betrekkingen tussen mensen en dieren lang geleden de "minderwaardige" mensenrassen zijn voortgekomen. "In de toekomst komt er een hoger staand ras met allemaal heiligen", aldus Krijnen.

Communistenvreters

Prophet spreekt paranoïde wartaal over Satan en communisten, die vanonder alle bedden in de boze buitenwereld zouden loeren naar slachtoffers voor hun sinistere plannen. Karl Marx zou bijvoorbeeld lid zijn geweest van de Satanskerk. Summit-aanhangers zijn communistenvreters a la McCarthy in de jaren vijftig. Toen het Amerikaanse Congres besloot om de hulp aan extreem-rechtse doodseskaders in Nicaragua, de zogeheten contra's, stop te zetten, gingen Summit-aanhangers massaal bidden voor deze "vrijheidsstrijders".

Prophets sekte heeft banden met de World Anti Communist League, waarbij ook openlijke nazi's en de Moon-sekte zijn aangesloten. Net als de nazi's beweert Prophet dat een "internationale kapitalistisch-communistische samenzwering" (4) de wereld beheerst. Een nuchter mens zou denken dat kapitalisten en communisten elkaar bestrijden. Maar volgens Prophet smeden ze een complot en stoppen ze stiekem fluoride in het drinkwater. De universiteiten met hun "materialistische wetenschap" zouden belangrijke bolwerken van de samenzwering zijn. Verder zouden in het complot onder meer zitten Rockefeller, Weinberger, Bush, Schulz, The New York Times, CBS, The Chase Manhattan Bank, Zijlstra, Duisenberg en Prins Bernhard.

"Boodschapper" Prophet gaf in 1987 door dat er op 23 april 1990 een nucleaire oorlog zou uitbreken. Gorbatsjov zou van plan zijn om de Verenigde Staten met kernbommen te vernietigen. Eerst wilde Prophet dat Ronald Reagan president van de VS werd. Maar toen Reagan met de Russen ging onderhandelen, in plaats van hen letterlijk of figuurlijk de grond in te boren, vond Prophet, pardon, aartsengel Gabriël, zelfs hem te links. "Geliefden, geen grotere verrader heeft ooit in het land rondgelopen dan Ronald Reagan zelf, daar hij in zijn hart precies heeft geweten wat deze communisten aan het voorbereiden zijn". Met als gevolg: "hij draagt niet langer de mantel van Saint Germain" (4), aldus de aartsengel.

Voor gek staan

Prophet wilde met marathongebeden proberen om de onderhandelingen tussen de VS en de Sovjet-Unie over terugdringing van de wapenwedloop te laten mislukken. Volgens Krijnen bleek de kwade wil van Gorbatsjov uit het bestaan van schuilkelders in Moskou. Maar ook Prophets sekte heeft in en buiten de VS schuilkelders gebouwd, bestemd voor de volgelingen en bedoeld als "een soort verzekeringspolis". Edward Francis, Prophets vierde echtgenoot, verdween in de gevangenis wegens overtreding van de Amerikaanse vuurwapenwet. Hij had bij de aankoop van vuurwapens een valse naam gebruikt. Amerikaanse media brachten de vuurwapens in verband met de sekte. Achteraf vond Prophet dit slechte publiciteit; ze liet zich, alweer, scheiden. Nog slechtere publiciteit vormde het aftreden van Gorbatsjov en het einde van de Sovjet-Unie. Geen enkele "Meester" had dit voorzien. Prophet echter was niet uit het veld geslagen, want ze staat "graag voor gek ter wille van Christus". (5)

Hoewel de sekte waarschuwt voor de "duistere krachten" van het kapitalisme, staat het vrije ondernemerschap en de markteconomie hoog in het vaandel, liefst met zo weinig mogelijk belastingen. Wel is men tegen de monopolievorming van grote multinationals. Amerikaanse aanhangers stemmen veelal op de partij die de "Meesters" het meest zien zitten: de Republikeinen. Volgens een Nederlandse aanhanger komt de politiek van de VVD het meest overeen met de Summit-ideeën. Een ander lid staat meer het corporatistische Middeleeuwse feodalisme voor ogen, met een systeem van leerling, gezel en meester.

De sekte trekt ook nog ten strijde tegen een ander complot: "de planetaire drugs-samenzwering van marihuana en cocane, van alcohol en nicotine en zelfs ook suiker". (6) Medeplichtig hieraan zou "de zelfmoord-entiteit" zijn, een soort kwade kracht die enkel vernietigd zou kunnen worden met het urenlang opdreunen van gebeden. "Door veel suiker te gebruiken gaat het vermogen verloren om aura's waar te nemen", aldus Krijnen. Bovendien zou suikerconsumptie leiden tot depressies, fobieën, koude handen en voeten, anti-sociaal gedrag, en zelfmoordneigingen.

Sodom en Gomorra

Onlangs heeft "Amerissis, godin van het Licht" via Prophet gewaarschuwd voor "homoseksualiteit en lesbianisme, wat vooral nu toeneemt en openlijk en provocerend getoond wordt aan de kinderen. U kent het verhaal van Sodom en Gomorra en waarom het ten onder ging." Toch is Amerissis "niet gekomen om te dreigen". Ze is "gekomen opdat u de wet van uw bestaan zult respecteren en eerlijk en oprecht bent ten opzichte van uw God en opdat u zult zorgen voor onschuldig leven". (7) Homoseksuele mensen zouden volgens Prophet door de duivel bezeten zijn en tot de nationale dood leiden.

Sektewoordvoerder Nico van Rijnberk verklaarde in Leiden tegenover een journaliste: "Natuurlijk ben ik tegen praktiserende homo's en sex buiten het huwelijk, maar dat is de EO ook". (8) Zo afwijkend zouden de Summit-opvattingen dus niet zijn. Voor de aanhangers is het een doodnormale zaak om muziek van de componist Tsjaikowski te boycotten wegens diens homoseksuele voorkeur. Aids is volgens de sekte "een wereldwijde epidemie in dienst van een winsthongerige farmaceutische industrie" en "kan door muggen overgebracht worden".

Ook met betrekking tot abortus kun je de sekte niet verwijten er een genuanceerd standpunt op na te houden. "Niets ergers is er op deze planeet gebeurd, zelfs niet de nucleaire holocaust, vergeleken met de holocaust door het doden van de ongeborenen" (9), aldus opnieuw Amerissis. Aartsengel Uriël is in een andere "Parel van wijsheid" ook niet op z'n mondje gevallen: "Weet dit: waar een conceptie plaatsvindt, daar is de ordinantie Gods voor dát leven om zich te ontwikkelen, ongeacht hoe die conceptie tot stand is gekomen, zelfs wanneer die door verkrachting of incest tot stand is gekomen". (10)

Volgens de sekte is het gezin de hoeksteen van de samenleving. "De Vader zit in de hemel en is perfect. De Moeder is aards en nog niet af. Daar moet nog aan gewerkt worden", aldus Krijnen. De man wordt dan ook beschouwd als gezinshoofd waarvoor de vrouw respect moet hebben. Is deze hiërarchische relatie niet aanwezig, dan zal het kind later God niet kunnen liefhebben, aldus de sekte.

Atlantis

Op 26 oktober 1997 hield Van Rijnberk in het Leidse spiritueel café De Ruimte een lezing over het in New Age-kringen zo populaire werelddeel Atlantis. Van Rijnberk was niet aangekondigd als lid van The Summit Lighthouse, maar kon behalve Atlantis niettemin ook twee uur zijn goeroe Prophet promoten. Volgens Van Rijnberk bestond in Atlantis een hoogontwikkelde technologie. Wie tegenwoordig ingenieur is, zou dat in een vorig leven in Atlantis ook al zijn geweest. Daar kende men al laserstralen, elektriciteit, kernenergie, en energie uit kristallen. Eten hoefden de Atlantiërs volgens hem niet te verbouwen, want dat konden ze uit het niets "materialiseren". Vliegtuigen zouden regeringsleiders ook toen al naar topconferenties hebben gebracht. En er zouden ook toen al kolonies zijn geweest, zoals Egypte. De koloniale Atlantische heersers zouden de inheemse Egyptenaren piramides hebben leren bouwen. De staatslieden van Atlantis zouden overlegd hebben over een dreigende invasie van reuzendieren. "Geen dinosaurussen, dat was nóg eerder", verzekerde Van Rijnberk, "maar mammoeten. Die kon men uiteindelijk de baas blijven. Maar toen kwamen de Zonen van Belial, een naam van de duivel in de Bijbel, en die vernietigden het continent Atlantis alsnog."

"Hoe weet je dat Atlantis geen fantasie is?", vroeg een toehoorster. Rijnberk had nog een kroongetuige in petto: Philos de Tibetaan. Dat was helemaal geen Tibetaan, ook geen Griek, maar een negentiende-eeuwse Amerikaan. Hij schreef "A dweller on two planets", een verslag van zijn ruimtereis naar Venus en zijn leven in Atlantis. Volgens Philos heeft Atlantis 300 miljoen inwoners gekend. Die zouden nooit hebben gestaakt en ook geen andere onrust hebben veroorzaakt. Meer dan 50% van de bevolking zou een universitaire opleiding hebben gehad. Ministers zouden voor het leven zijn aangesteld. Jezus zou koning van Atlantis zijn geweest. Maar ene Xenos, een buitenlander, zou het volk hebben opgestookt en Atlantis zou ten gronde zijn gegaan. De mensheid zou zijn gedegenereerd: "holbewoners waren niet het beginpunt van de mensheid, maar het dieptepunt".

Wet van vermenigvuldiging

"Zoals de theosofie delen wij de mensheid in in wortelrassen", aldus Van Rijnberk. "Niet alle mensen die in dezelfde tijd leven, horen tot hetzelfde wortelras. Er leven nu mensen uit 3 verschillende wortelrassen. Er zit een kern van waarheid in het idee dat de blanken het hoogste wortelras zijn." Van Rijnberk voegde er nog aan toe dat een "geestelijk wortelras" niet precies samenvalt met huidskleur. Een vergelijkbare opvatting had de theosoof Leadbeater in de jaren twintig, toen hij tijdens een verblijf in Nederlands-Indië opmerkte dat niet alleen Nederlandse kolonisten aldaar tot het Arische wortelras behoorden, maar ook velen uit de "hogere klassen van de Chinezen en de Maleiers". Ook Van Rijnberk hanteert een superioriteitsleer op basis van huidskleur die wat getemperd wordt door een superioriteitsleer op basis van klasse en afkomst.

Volgens Van Rijnberk is de hedendaagse technologie zo hoog ontwikkeld, omdat de laatste tijd veel Atlantiërs zijn gereïncarneerd. Nu de mensheid op de drempel van de New Age zou staan, zou men moeten leren van de ondergang van Atlantis. New Age betekent in zijn ogen meer dan alleen de komst van het Waterman-tijdperk. Van Rijnberk: "Binnenkort wordt een astrologische cyclus van 12 sterrenbeelden afgesloten. Al het karma uit de hele cyclus komt terug. Dat zal leiden tot rampen, zoals atoomoorlogen. Als we niet uitkijken, blijven van Europa alleen de hoogste toppen van de Alpen over. Daarom moeten we ons richten op Elizabeth Clare Prophet, de Boodschapster van de Grote Witte Broederschap. De Engelstalige gebeden van onze kerk helpen. Die mantra's moet je in groepen opzeggen. Dan geldt de wet van vermenigvuldiging. Als wij dit hier met z'n achttienen doen, dan is het effect van de gebeden 361 keer zo sterk als bij een gebed van één enkel individu. Dan ontstaan krachtvelden van licht. Daarom hebben wij ook een eigen New Age-centrum in Leiden. Dat heet Amitabha. Kom daar heen."

Goddelijke straffen

Op 24 maart 1997 interviewde het NCRV-televisieprogramma Rondom Tien een Nederlands ex-lid van The Summit Lighthouse. Hij vertelde over de psychische ellende die zijn lidmaatschap hem gebracht had. In de VS hebben ex-leden, zoals Gregory Mull, processen aangespannen en gewonnen tegen mishandeling door de sekte. Ze hadden ook hun huizen en andere bezittingen moeten afstaan. Wie dat niet doet, wordt door Elizabeth 'Profit' bedreigd met goddelijke straffen.

De grootste Nederlandse uitgeverij op het gebied van de esoterie, Ankh-Hermes, besloot naar aanleiding van een andere kritische TV-documentaire om een boek van Prophet uit haar fonds te verwijderen. Zelfs een in occultisme gespecialiseerde uitgeverij - goed voor vele politiek dubieuze uitgaven - moet blijkbaar niets hebben van Prophet en haar sekte. De sekte legt Prophet geen windeieren: People's Magazine schatte in 1985 haar vermogen op 50 miljoen dollar. De goeroe draagt aan haar vingers een hoop diamanten ringen en gaat gekleed in dure gewaden.

Vol vuiligheid

"Ze is enorm manipulatief, ze duldt niemand die zijn eigen vrije wil gebruikt", aldus een ander ex-lid. Zo werd ook het voormalige Nederlandse hoofd van de regio Europa door zijn Amerikaanse bazin uit zijn positie gezet. Volgens hem voelde Prophet zich bedreigd in haar machtspositie. Veel vrijheid staat ze haar aanhangers niet toe. Als hun familie of vrienden kritiek op haar hebben, noemt zij hen satanisch en moet er met hen gebroken worden. Want kritiek is "het werk van gevallen engelen".

Prophet en haar echtgenoot beschouwen zichzelf als de "Ware Ouders" van de mensheid. Toch is het gezinsleven van de goeroe ernstig verstoord. Volgens de sekte is Moira Lewis, dochter van Prophet, al "jarenlang bezig met een soort kruistocht tegen haar moeder". (11) Lewis is uit de sekte gegooid, omdat ze sex voor het huwelijk heeft gehad. Prophet bepaalt ook met wie de aanhangers mogen trouwen. En leden mogen maar kort slapen, dit om gehoorzaamheid te bevorderen.

Prophet kreeg ook nog eens een proces aan haar broek wegens vervuiling van het natuurgebied Yellowstone Park door haar nabijgelegen hoofdkwartier. De milieubeweging neemt het The Summit Lighthouse ook zeer kwalijk dat de sekte zeldzame bisons doodde die op Prophets land kwamen. Krijnen strijdt op haar manier tegen milieuverontreiniging: "Het lichaam zit vol gifstoffen. Als je een reinigingskuur doet, dan zie je meer. De mens is geneigd tot het goede, maar als je vol vuiligheid zit..." Het wordt tijd dat Summit-aanhangers hun eigen bovenkamer eens gaan schoonmaken.

Noten:

Terug