Lokaal Kabaal 23, mei 1997

Auteur: Eric Krebbers


Open up! Geen EU, maar solidariteit!

Grensoverschrijdende demonstratie

Op 24 mei 1997 organiseren diverse Nederlandse en Duitse groepen onder het motto "Open up!" een grensoverschrijdende demonstratie van het Nederlandse Vaals naar het Duitse Aken. In de propaganda voor de Europese eenwording wordt veel gesproken over verdwijnende grenzen. Voor mensen die niet uit de EU komen worden de grenzen in werkelijkheid niet geopend, maar verplaatst naar stations, luchthavens en gemeenteloketten. Echte open grenzen komen er eigenlijk alleen voor de kapitaalstromen. En voor politie en justitie. Die overschrijden straks ongehinderd alle grenzen. Onlangs deed de Duitse politie alvast een inval in Nederland.

De EU hanteert het begrip "grens" zeer flexibel. Zo worden alle economische binnen- en buitengrenzen van de EU opgeheven. Machtige ondernemingen kunnen met een pennenstreek hele fabrieken sluiten en weer opbouwen in gebieden met goedkopere arbeidskrachten of soepeler milieuwetgeving.

Tegelijk leggen de EU-lidstaten zichzelf strenge grenzen op. Om aan de Europese Monetaire Unie mee te mogen doen, moeten ze voldoen aan de "Euro-criteria". Die zijn door de lidstaten zelf verzonnen, maar ondertussen tot een soort "natuurwet" verheven. Politiek is daardoor verworden tot een soort spelletje om de procentjes. Wie zal er aan de criteria voldoen en wie haalt de grens niet? Alles wordt hieraan opgeofferd, ook het sociaal en milieubeleid. Er is geen enkele ruimte meer voor andere ideeën over een menswaardige toekomst. Radicaal andere alternatieven worden zo "ondenkbaar" gemaakt.

Door deze EU-politiek zijn er nu officieel 20 miljoen werklozen. Er leven 50 miljoen mensen in Europa onder de armoedegrens. En de afbraak van sociale voorzieningen zorgt voor de uitsluiting van steeds meer mensen. De sociale onrust en de groeiende tegenstellingen in de bevolking worden opgevangen door steeds meer controle. De slachtoffers van deze politiek, de werklozen, de onderbetaalden en de gemarginaliseerde groepen, worden gedwongen om bijvoorbeeld als stadswacht of tramconducteur anderen in de gaten te houden.

Fort Europa

Voor mensen zonder EU-paspoort worden de grenzen steeds scherper getrokken. Niet alleen aan de buitengrenzen van het Fort Europa, waar een militair afschrikkingsapparaat wordt opgebouwd. Maar ook op zeeën en luchthavens ver buiten de EU wordt al gepatrouilleerd. Er wordt militair en diplomatiek ingegrepen buiten Europa: alles wordt gedaan om te voorkomen dat mensen naar de EU vluchten. Behalve de rijkdom op de wereld eerlijker verdelen.

Ook binnen de EU worden grenzen opgetrokken. Op stations, in binnensteden en binnen de bureaucratie. Razzia's, illegalisering en onmenselijke werk-, woon- en gezondheidssituaties komen steeds vaker voor. Mensen worden op een levensgevaarlijke manier uitgesloten van sociale en medische voorzieningen.

Camera's

Om al deze plannen erdoor te kunnen drukken, en verzet tegen te gaan, worden steeds minder grenzen gesteld aan de bevoegdheden van politie en justitie, aan de "binnenlandse veiligheid". Door databanken, computers en camera's kan men iedereen nog beter in de gaten houden. Er wordt gewerkt aan een groot-Europese controlesamenleving, waarin elk normafwijkend gedrag genadeloos opgespoord wordt.

Er is nu een nieuw EU-uitleveringsverdrag in behandeling. Daarin staat dat strafbare feiten (of de verdenking daarvan), begaan in een van de EU-landen, in alle andere EU-landen te vervolgen zijn. Zelfs als die strafbare feiten in het andere EU-land niet strafbaar zijn! Geheel volgens deze lijn doorzocht de Duitse politie onlangs de woning van een Spaans staatsburger in Vaals. Ze werden ijverig geholpen door Nederlandse agenten. De Duitse justitie vermoedde dat de Spanjaard zou hebben meegewerkt aan het linkse Duitse tijdschrift Radikal. Dit blad is overal gewoon legaal, behalve in Duitsland waar het verboden is onder de beruchte "anti-terreurwetten". De Duitse justitie vervolgt de vermeende redactie van het tijdschrift als een criminele organisatie. Daarbij stoort de Duitse justitie zich inmiddels steeds minder aan grenzen en opereert ook in Nederland.

Toen in de jaren 80 een Radikal-redacteur naar Nederland vluchtte, verleende de Nederlandse overheid nog politiek asiel. Men erkende dat er sprake was van politieke vervolging. Tegenwoordig werkt men klakkeloos mee met de Duitse justitie, zelfs voordat het gewraakte Europese uitleveringsverdrag überhaupt ingevoerd is.

Demonstratie

De Nederlandse en Duitse organisatoren van de demonstratie willen samen de grenzen openen, tussen henzelf en voor iedereen die naar Europa wil of moet komen. Ze pleiten voor solidariteit en voor een gezamenlijke strijd voor een internationalistisch Europa. Verder wil men met de demonstratie druk uitoefenen op de Duitse regering om de vervolging van Radikal te stoppen. Leef radikaal!

De demonstratie begint 24 mei 1997 om 12:00 uur op het Von Clarmontplein in Vaals. Vanuit Leiden gaat een bus. Wil je mee? Bel politiek informatiecentrum De Invalshoek: 071-5127619.

Terug