Lokaal Kabaal 23, mei 1997

Auteur: Eric Krebbers


Euromars tegen armoede ook door Leiden

Op woensdag 11 juni 1997 komen naar schatting 200 actievoerders in Leiden aan. Zij doen mee aan de "Euromarsen tegen armoede, werkloosheid en sociale uitsluiting". Die marsen voeren langs in totaal 14 routes en 1000 Europese steden en zullen op 14 juni in Amsterdam samen komen voor een grote demonstratie. Men rekent daar op zo'n 30 duizend demonstranten. Op 16 en 17 juni vindt in Amsterdam de Eurotop plaats. Daar zullen hoogstwaarschijnlijk besluiten vallen over de Europese Monetaire Unie en daarmee over de economische toekomst van Europa.

Op 14 april zijn de eerste marsen van start gegaan in onder meer Tanger en Sarajevo. Inmiddels zijn er ook activisten vertrokken uit Belfast en Warschau. De actie-voerders die Leiden aandoen zijn, voorzover nu bekend, merendeels afkomstig uit Engeland (stakers uit Liverpool), Frankrijk (leden van de organisatie voor "sans papiers") en België (bijna ontslagen Renault-arbeiders). In heel Europa nemen de armoede, de werkloosheid en de sociale uitsluiting steeds scherpere vormen aan. Maar ook het verzet neemt toe. Wie herinnert zich niet de hongerstakende illegalen in Parijs, de knokkende arbeiders van Renault en de massale stakingen in Frankrijk en het Ruhrgebied?

De activisten die Leiden aandoen, komen uit de richting van Den Haag. Het is de bedoeling dat ze aan de rand van Leiden opgewacht worden en dat er een gezamenlijke demonstratieve tocht naar het centrum volgt. Daar zullen solidaire Leidenaren hen een maaltijd aanbieden. 's Avonds kunnen strijdervaringen uitgewisseld worden op een grote bijeenkomst. De Euromarsen kunnen zo een enorme stimulans betekenen voor de linkse beweging. Het geeft een mogelijkheid om elkaar te inspireren, contacten aan te knopen en samen verder te strijden. De volgende dag lopen er mensen mee naar de volgende halteplaats Haarlem.

Wil je meedoen in de organisatie? Bel politiek informatiecentrum De Invalshoek: 071-5127619.

Terug