Lokaal Kabaal 23, mei 1997

Auteur: Merijn Schoenmaker


(Springstof -column)

Kleurrijke mensenjagers

Ook dit jaar organiseerde Nederland Bekent Kleur in het kader van 21 maart weer een landelijke demonstratie tegen racisme. Aansluitend vond de Beurs van Kleurrijk Nederland plaats. Op deze beurs kon heel Nederland weer eens laten zien hoe anti-racistisch men wel niet is. De Amsterdamse politie was nadrukkelijk aanwezig met een overvloed aan propaganda over hun "kleurrijke korps". En ook PvdA, CDA, D'66 en VVD waren met een eigen informatiestand van de partij. Deze politieke partijen zijn de afgelopen jaren verantwoordelijk voor een demagogische stemmingmakerij en een toenemend repressief beleid tegen vluchtelingen en illegalen. Toenmalig staatssecretaris Kosto van Justitie zei het al in 1992: "Illegalen moeten verdwijnen."

Maar mensen worden niet illegaal geboren. Het 'illegaliteitsgen' is nog steeds niet ontdekt. Mensen zijn niet illegaal, maar worden illegaal gemaakt. Het is de regering die met haar wetten mensen illegaal maakt, hen illegaliseert en rechteloos verklaart. Die hen brandmerkt tot mensen die er niet mogen zijn, die niet in Nederland en andere West-Europese landen mogen leven. Het is de regering die mensen bestempelt tot paria's, tot uitgestotenen, tot onaanraakbaren.

De vreemdelingenpolitie heeft van de regering de opdracht om illegalen op te sporen en te deporteren. Regelmatig worden er razzia's gehouden door middel van invallen in bedrijven of bij mensen thuis. De overheid maakt daarbij zelfs gebruik van vangstquota. Zo moest het "kleurrijke korps" van de Amsterdamse vreemdelingenpolitie in 1996 een quotum van 2400 illegalen halen. Er is in Nederland daadwerkelijk sprake van een mensenjacht op illegalen.

Het beleid tegen illegalen is gericht op afschrikken, uitroken, opsluiten en deporteren. De overheid schendt hiermee op grote schaal de mensenrechten. Mensen laten zich niet vrijwillig wegvoeren naar armoede, oorlog, vervolging of de dood. Daarom worden illegalen worden geestelijk en lichamelijk kapotgemaakt. Repressie en intimidatie, van kalmeringsmiddelen tot isolatiecel, worden ingezet om hun wil te breken. Hun recht op zelfbeschikking wordt verkracht. Honderden illegalen zijn sinds 1995 als vorm van verzet in hongerstaking gegaan, of hebben uit wanhoop geprobeerd om zelfmoord te plegen. Als ze zich niet als makke schapen laten wegvoeren, worden ze in elkaar geslagen, gehandboeid en platgespoten.

De regeringspartijen van de afgelopen tien jaar, dat wil zeggen PvdA, VVD, CDA en D'66, zijn verantwoordelijk voor de totstandkoming van het huidige keiharde vluchtelingenbeleid. Dat beleid wordt onder meer uitgevoerd door de politie. Waarom deze partijen en de Amsterdamse politie dan toch toelaten op een beurs tegen racisme? Nederland Bekent Kleur zegt op de beurs een plek te willen geven aan "alle democratische organisaties die iets positiefs te zeggen hebben over de multiculturele samenleving". En: "Als je die organisaties niet toelaat, plaats je jezelf buiten de discussie." Structurele schendingen van de mensenrechten zijn kennelijk niet genoeg reden om die organisaties van de beurs te weren.

De discussie over de multiculturele samenleving wordt ingezet als schaamlapje voor de mensenjacht. Opsluiting en deportaties zouden nodig zijn om de "echte vluchtelingen" toe te laten. Want "Nederland is vol". Janmaat wordt voor dergelijke uitspraken door de rechter veroordeeld, maar ondertussen staat het bijna letterlijk te lezen op het overheidsformulier waarmee asielaanvragen van vluchtelingen worden afgewezen.

In hun poging zich niet "buiten de discussie" te plaatsen, en toch vooral "redelijk" te blijven, hebben organisaties als Nederland Bekent Kleur geen duidelijk ijkpunt. De traditionele scheiding die gemaakt wordt tussen extreem-rechts en "de rest" is een glijdende schaal. De grote politieke partijen hebben de afgelopen jaren een enorme ruk naar rechts hebben gemaakt. Als je koste wat het kost met hen op goede voet wilt blijven, dan schuif je ongemerkt mee.

De demonstratie van Nederland Bekent Kleur en de Beurs van Kleurrijk Nederland is op deze manier niet meer dan een jaarlijks terugkerend ritueel. Een mooie gelegenheid voor de regering om het multiculturele masker weer eens op te poetsen.

Het is een illusie om te denken dat je "in discussie" zou kunnen gaan met de mensenjagers. Om een einde te maken aan dit onmenselijke beleid is het nodig om te werken aan een sterke tegenmacht. Wij zeggen: "Tot hier en niet verder."

Terug