Lokaal Kabaal 24, juli 1997

Auteur: Gerrit de Wit


Ook de nazi's van Voorpost zijn tegen de EU

In juni protesteerden duizenden actievoerders tegen het Europa van de sociale uitsluiting en de multinationals. De actievoerders vertegenwoordigden het Europa van onderop. Ook veel extreem-rechtsen moeten niets van de Europese eenwording hebben. Zo plakten leden van de nationalistische organisatie Voorpost onder andere in Leiden en Sassenheim posters met de leus "Stop de Euro. Voor behoud van identiteit. Met Voorpost in het offensief."

Voorpost is een van oorsprong Vlaamse organisatie die de Groot-Nederlandse gedachte nastreeft. Ze willen Nederlanders en Vlamingen verenigen in 1 staat en steunen de blanke boeren in Zuid-Afrika. De ideologie van Voorpost is zonder meer extreem-nationalistisch te noemen. Voorposters zijn vrijwel allemaal lid of lid geweest van andere groepen zoals de CD, de CP'86 en het Vlaams Blok. Tot voor enkele jaren geleden had Voorpost nog regelmatig propagandastands op bijeenkomsten. De laatste tijd werd er weinig meer van hen vernomen. In 1995 hield Voorpost nog een contactdag met een dia-serie over Zuid-Afrika. Onder de 40 aanwezigen was de hele top van de CP'86. CP'86-demonstraties trokken de laatste jaren nog wel Voorpost-leden. De CP'86 hield via Voorpost contact met extreem-rechts België.

"Slach by Warns"

Tot 1995 organiseerde Voorpost-lid Douwe van der Bos in september jaarlijks een demonstratie bij de herdenking van de "Slach by Warns". Dat is een Fries-nationalistisch evenement waarbij de overwinning van de Friezen op de Hollanders in 1345 wordt herdacht. In 1995 hielden verschillende anti-fascistische organisaties tijdens die herdenking een demonstratie voor het huis van Van der Bos. Die verdedigde zijn huis samen met leden van de CP'86, de CD, het Nederlands Blok, Voorpost, het Actiefront Nationaal-Socialisten (ANS) en nazistische Duitsers.

Vanaf 1991 ronselde Van der Bos, samen met enkele andere Voorpost-leden, huurlingen voor de Kroatische fascistische HOS-militie en voor de Zuid-Afrikaanse racistische Boerestaatparty. Daarnaast smokkelden zijn huurlingen wapens en explosieven naar Zuid-Afrika. Van der Bos zamelde ook geld in voor de Afrikaner Weerstand Beweging.

Volksnationalisme

Na de scheuring van de CP'86 in de NVP/CP'86 en Volksnationalistisch Nederland is Voorpost weer nieuw leven ingeblazen. Het 'intellectuele' kader van de voormalige CP'86 heeft de partij verlaten en heeft Voorpost overgenomen. Kopstukken als Marcel Rüter, Michiel Bos en Tim Mudde uit Sassenheim zien de volksnationalistische partijpolitiek überhaupt niet meer zitten. Ze zijn de repressie, de onderlinge ruzies en het hoge 'dombo'-gehalte in de partij zat. Voorpost belichaamt voor hen de volks-nationalistische organisatie die boven de extreem-rechtse partijen staat. Voorpost moet een nieuwe voorhoede gaan vormen die intellectuele vorming benadrukt. Mudde en zijn kameraden zien meer in het organiseren van lezingen, het uitgeven en produceren van volks-nationalistische literatuur via Voorpost-mantelorganisatie SOS-boekendienst, het infiltreren in het universitaire leven via de aan Voorpost gelieerde Nederlandsche Studenten Vereniging, het spelen van een rol in de publieke opinie en het organiseren van kampen, weekenden en kroegavonden. Hierin is niet direct een rol weggelegd voor het platte racistische populisme waarmee Janmaat zich profileert.

"Eigen" identiteit

Voorpost geeft een breder kader aan hun streven naar een fascistische staat. De organisatie legt de nadruk op het beschermen van de "eigen" identiteit en ageert tegen de toenemende islamitische en Amerikaanse invloeden op de Nederlandse cultuur. Door hun intellectuele manier van optreden hopen ze een rol te kunnen gaan spelen in het politieke krachtenveld en het maatschappelijke leven. Partijpolitiek blijft voorlopig nog uit den boze. Met name Rüter hamert al jarenlang op het uitbouwen van het 'intellect' van extreem-rechts. Kort voor de scheuring binnen de CP'86 in november 1996 werd Rüter voorzitter van Voorpost.

Kibbelen

Voorpost kan zich ontwikkelen tot de vergaarbak van intellectueel extreem-rechts. Hiermee lijkt ze de weg op te willen gaan van de nieuw-rechtse stromingen in Duitsland en Frankrijk. In Frankrijk bijvoorbeeld schiep zo'n intellectuele bundeling ruimte voor een partij als het Front National.

Het gedachtengoed van Voorpost staat niet op zichzelf. Ook een CDA-senator als A.Postma, hoogleraar in Groningen, pleitte begin mei voor een hernieuwde discussie over de samenvoeging van Vlaanderen en Nederland. Ook Jan Willem Wiggers en Theo Brinkel, beiden werkzaam voor het Wetenschappelijk Bureau van het CDA, toonden zich al eerder voorstander van een hereniging. Zal Voorpost een rol van betekenis gaan spelen of eveneens uiteenvallen in onderling kibbelende fracties? Laten we het laatste hopen.

(met dank aan KAFKA)

Terug